19. október 2020. Kristián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Čisté riziko je v trende, kapitálové životné poistenie na ústupe

NextFuture NextFuture NextFuture  27.4.2016 27.4.2016  

Poistný trh sa v posledných rokoch mení. Z interného prieskumu NN Životnej poisťovne vychádza, že Slováci čoraz častejšie vyhľadávajú čisto rizikové životné poistenie a donedávna preferované kapitálové je na ústupe. Poisťovne tomuto trendu prispôsobujú i svoju ponuku. Záujem o investičné životné poistenie je stále stabilný.

 

Na rozdiel od investičného či kapitálového životného poistenia slúži rizikové výlučne na krytie rizík a neobsahuje sporiacu či investičnú zložku. „V minulom roku sme pri rizikovom životnom poistení zaznamenali až 70 % nárast záujmu. Naopak, dopyt po kapitálovom poistení klesol o 30 %. Nie je to však nijako zarážajúci trend, ľudia akoby sa vracali k pôvodnému zmyslu poistenia. Tým je optimálna poistná ochrana rizík bez povinnej investičnej zložky či skrytých poplatkov,“ hodnotí vývoj Jiří Čapek, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne. Pokles záujmu súvisí podľa neho predovšetkým s nízkou mierou výnosnosti konzervatívnych investičných nástrojov, akými sú napríklad štátne dlhopisy či termínované vklady, do ktorých poisťovne investujú sporiacu zložku kapitálových poistení. A zároveň dodáva: „Poisťovne trochu zabudli, že sú poisťovňami. Využívali sme obdobia vysokých úrokových sadzieb, ponúkali vysoké zhodnotenie peňazí. To bolo v časoch, keď peniaze vedeli zarábať a poisťovne začali konkurovať bankám. No tento trh už prestáva existovať. Vraciame sa teda k prapodstate poistenia – k ochrane rizík.“ Podľa J. Čapka má oblasť rizikového poistenia veľkú budúcnosť a je potrebné tomu prispôsobiť ponuku.

Nepodceňujte vážne úrazy a choroby

NN Životná poisťovňa teda spustila začiatkom apríla predaj nového, čisto rizikového životného poistenia NN Protect. „Oproti doteraz ponúkaným poisteniam prináša viacero vylepšení. Zvýšila sa dostupnosť, pribudli nové pripoistenia či možnosť výberu medzi fixnou a flexibilnou sadzbou poistného,“ hovorí Čapek. Toto poistenie je dostupné všetkým vekovým skupinám  - poistiť je možné už 6-týždňové bábätká, ale aj seniorov do 70 rokov. K základnému riziku smrti možno dopoistiť celý rad ďalších rizík, pričom parametre poistenia môže klient kedykoľvek zmeniť. Dá sa pridať alebo vypustiť niektoré z pripoistení, či upraviť výška poistnej sumy a zmeny sú bezplatné. „Podceňovať by sa nemalo najmä poistenie kritických chorôb alebo vážnych úrazov. To sú riziká, ktoré môžu človeka vyradiť na viacero rokov z normálneho života a spôsobiť výrazné zhoršenie finančnej situácie,“ radí generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne. 

Klesajúca poistná suma ochráni pri hypotéke

Pre ľudí s hypotékou je zaujímavá možnosť pripoistenia pre prípad smrti či kritických chorôb s klesajúcou poistnou sumou. „Spolu s klesajúcim zostatkom úveru postupne klesá poistná suma. Pri poistení pre prípad neschopnosti splácať úver, ktoré ponúkajú banky, poistený dlžník platí počas celého trvania zmluvy rovnaké poistné, bez ohľadu na to, či aktuálne dlhuje stotisíc eur alebo už len päť,“ vysvetľuje Čapek. Navyše, ak už poistenie nepovažujete za potrebné, môžete ho kedykoľvek zrušiť bez toho, aby to malo akýkoľvek finančný dopad. V prípade bankového poistenia je jeho využívanie často naviazané na výšku úrokovej sadzby, čo v prípade zrušenia môže automaticky viesť k jej nárastu.

Investičné životné poistenie sa stále drží

Kým na poli kapitálových a čisto rizikových poistiek dochádza k prelievaniu záujmu klientov, dopyt po investičnom poistení si udržiava stabilnú úroveň. V porovnaní s kapitálovým poistením ponúka potenciál vyššieho zhodnotenia nasporených prostriedkov vo fondoch podľa výberu klienta. „Investičné poistenie je vhodné predovšetkým pre tých, ktorí si poistku uzatvárajú na obdobie aspoň 8 rokov. Dlhoročné postupné investovanie totiž eliminuje kolísanie výkonnosti rizikovejších fondov,“ uvádza Čapek. Aby sa pritom riziko výkyvov, najmä v posledných rokoch investovania, zmenšilo na minimum, je vhodný postupný presun z rizikovejších do menej rizikových fondov. „Tieto presuny pritom môžete realizovať sami, prípadne si zvoliť investičnú stratégiu, pri ktorej poisťovňa so stúpajúcim vekom poisteného sama presúva úspory do konzervatívnejších fondov,“ dodáva Jiří Čapek. Rovnaký mechanizmus ochrany proti výkyvom využíva aj dôchodkové sporenie v rámci 2. piliera.

Zdroje : NN Životnej poisťovna a.s

Foto: Shutterstock

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow