1. október 2020. Arnold. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Čo prinesú nižšie garancie pri životných poistkách?

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  21.10.2013 21.10.2013  

Kapitálové životné poistenie čakajú od januára razantné zmeny. Niektoré poisťovne bijú na poplach a tvrdia, že ak životnú poistku, tak teraz. Uzavrieť ju až v roku 2014 by tak mohlo klienta „stáť“ až 700 eur. Poistné krytie však neutrpí a zarobiť sa bude dať možno ešte aj viac, hoci garantovaný úrok klesne.

 

Znižovanie úrokov je odpoveď na trhy

Za všetkým stojí tlak na znižovanie úrokov a tento trend sa už dlhšie očakával aj pri životných poistkách. „Znižovanie garantovaného zhodnotenia je v súlade s vývojom úrokových sadzieb na finančných trhoch. Pri nízkych úrokových sadzbách nie je možné garantovať vysoké zhodnotenia na kapitálových životných poisteniach,“ vysvetľuje Zuzana Eliášová, hovorkyňa Československej obchodnej banky, a. s. Národná banka Slovenska preto v júni 2013 vydala opatrenie č. 3/2013 o maximálnej výške technickej úrokovej miery a garantovaný úrok na poistení sa tak od januára 2014 zníži z 2,5 % na 1,9 %. Životné poistky sa uzatvárajú na dlhé životné obdobie, čo sa odrazí aj na garantovanom výnose. „V prípade uzavretej životnej poistky na 15 rokov bude rozdiel predstavovať až 400 eur, pri 30-ročnom trvaní poistenia bude klient v mínuse až 700 eur,“ vyratúva vplyvy zmeny Daniela Šulcová, špecialista PR a marketingu Komunálnej poisťovne, a. s., Vienna Insurance Group a dodáva, že samotná výška technickej úrokovej miery neovplyvňuje podmienky poistenia. Tie si stanovuje každá poisťovňa samostatne. Všetky poisťovne rozhodnutie Národnej banky prirodzene rešpektujú a ako hovorí Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne, chápu krok NBS ako logickú reakciu na situáciu na trhu. Pre klientov to podľa Nadi Urbanovej, hovorkyne Poisťovne Poštovej banky, a. s., bude ešte znamenať mierne zvýšenie poistného, ktoré bude platiť v súlade s danou reguláciou od 1. 1. 2014. Cenu poistného ovplyvní najmä dĺžka poistenia a typ produktu životného poistenia.

Garancia krytia zostáva nezmenená

Znižovania výnosu z poistenia sa nemusia báť klienti, ktorí stihnú poistku uzavrieť do konca roka, ani tí, ktorým už poistenie beží. Pavel Pitoňák, viceprezident za rezort produktov a likvidácie poistných udalostí v Allianz – Slovenskej poisťovni, a. s., vysvetľuje: „Toto opatrenie sa nijako nedotkne ani existujúcich, ani nových zmlúv uzavretých do konca roka 2013, keďže pre tieto zmluvy budú môcť poisťovne garantovať TÚM vo výške 2,5 %. Nová – nižšia sadzba, garantovaná vo výške 1,9 %, bude platná pre tých klientov, ktorí si uzatvoria kapitálové životné poistenie až v budúcom roku, teda od 1. januára 2014.“ Znižovanie garančného úroku ale rozhodne nemá vplyv na zodpovednosť poisťovne voči klientovi. „Nižšia garancia nemá vplyv na rozsah krytia poistenia alebo na jeho kvalitu. Poisťovňa musí mať v každom čase dostatočné rezervy na krytie svojich záväzkov zo všetkých životných poistných zmlúv, ktoré spravuje, či už s vyššou alebo nižšou technickou úrokovou mierou,“ odpovedá Ing. Tomáš Ogrodník, manažér oddelenia poistenia osôb, UNIQA poisťovňa, a. s. Ani noví klienti, ktorí sa dajú poistiť po roku 2013, nestratia istoty a výhody životného poistenia. Zmena sa týka len zhodnotenia, no samotné poisťovne ponúkajú alternatívy.

Zhodnotenie je len benefit

Poisťovne podľa Pitoňáka očakávajú po poklese TÚM v kapitálovom životnom poistení posun záujmu viac k investičnému životnému poisteniu. Dodáva, že jednou z možností zhodnotenia prostriedkov klienta je napríklad investičné životné poistenie, v ktorom sa prostriedky investujú v mene klienta do fondov, ktoré si vyberie sám klient z ponuky poisťovne. Klient si zvolí vlastnú investičnú stratégiu. Poisťovne samy ponúkajú možnosť pri mnohých produktoch životného poistenia zhodnocovať finančné prostriedky.

„Klienti majú pri vybraných produktoch životného poistenia, investičného aj kapitálového, možnosť zhodnocovať finančné prostriedky vo fonde, ktorý predstavuje bezpečné investovanie pod správou Wüstenrot poisťovne. Vždy rok vopred, k 31.12. príslušného kalendárneho roka, stanovuje poisťovňa pre tento fond garantované ročné zhodnotenie pre nasledujúci rok. To je vždy minimálne vo výške aktuálnej maximálnej technickej úrokovej miery stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom pre daný kalendárny rok,“ hovorí Daniela Vlčková z Wüstenrot poisťovne. Takýchto možností ponúkajú poisťovne neúrekom aj po znížení garantovaného zhodnotenia. Netreba však zabúdať, že cieľom poistenia je kryť riziká a nie zhodnocovať kapitál. „Osobne by som nerád spájal poistenie a zhodnotenie. Klienti majú rôzne možnosti zhodnotiť svoje voľné prostriedky na trhu. Pri poisťovni je zhodnotenie z môjho pohľadu iba druhotným benefitom,“ hovorí Martin Bajla, riaditeľ obchodu a marketingu obchodnej poisťovacej a zaisťovacej spoločnosti Astra, s. a. Bude tak záležať na samotnom manažmente poisťovní a stratégii, ktorou sa rozhodne zhodnocovať peniaze na trhu, no aj na klientovi, akou cestou ochrany samého seba a zhodnotenia majetku sa vydá.

Foto: shutterstock.com

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow