28. september 2020. Václav. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

December býva rizikovejší

NextFuture NextFuture NextFuture  8.12.2015 8.12.2015  

Posledný mesiac v roku je spravidla nielen sviatočnejší, ale aj hektickejší a s vyšším výskytom úrazov, často práve v domácom prostredí. Na prípadné následky treba myslieť vopred.

Adventné obdobie je zvyčajne spojené aj s predsviatočným upratovaním, zabezpečovaním darčekov, varením, pečením a celkovo hektickejším fungovaním domácnosti, čo so sebou prináša zvýšené riziko úrazov detí i dospelých. Silvestrovská noc a oslavy nového roka zvyšujú decembrovú úrazovosť najmä neprimeranou konzumáciou alkoholu a  neopatrným používaním zábavnej pyrotechniky. Následná práceneschopnosť a výpadok príjmu tak sťažia stav jednotlivca či rodiny ešte aj finančne. Tomu je však možné predísť.

K úrazom často dochádza doma

K zraneniam, úrazom a nehodám v domácnosti dochádza pomerne často. Predovšetkým pri nesprávnom či neopatrnom používaní rôznych domácich spotrebičov (varičov, mixérov, vŕtačiek) a ostrých kuchynských nástrojov. Výnimkou nie sú náhodné zakopnutia a nešťastné pády s následkami v podobe tržných rán a zlomenín. Popáleniny pri žehlení, varení a pečení sa týkajú nielen dospelých, ale aj detí, ktoré pri predvianočných prípravách radi pomáhajú. Novoročné oslavy zas zvyšujú štatistiky poškodenia zdravia zväčša o zranenia pri manipulácii s pyrotechnikou, pády, podchladenia či intoxikácie alkoholom.

Obozretnosť nestačí

Napriek varovaniam sa situácia každoročne opakuje. V prípade detí aj dospelých môže ísť o poranenia rôzneho rozsahu, od menších až po závažné s trvalými následkami. S tým spojená hospitalizácia, práceneschopnosť, prípadne až invalidita môžu zasiahnuť nielen do komfortu života, ale i do rodinného rozpočtu. Pomocou v takých situáciách je vhodné poistenie. Optimálne je mať uzavreté Investičné poistenie pre zdravie a dôchodok, ktorým môžete poistiť celú rodinu na viaceré riziká alebo mať aspoň rizikové poistenie.

Poistná ochrana na mieru klienta

Investičné poistenie pre zdravie a dôchodok – je vhodné najmä pre mladé rodiny. Produkt má viacero výhod: rozsiahle poistné krytie (23 kritických chorôb, kompletné úrazové poistenie – 4 typy, vrátane preplatenia rehabilitácie a nákladov za kozmetické operácie po úraze, oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity a ďalšie). Na jednej zmluve je poistená celá rodina, ktorá získa zdarma poistenie detí, zdravotné asistenčné služby aj celoročné cestovné poistenie. Ide o flexibilné životné poistenie s možnosťou kedykoľvek meniť zvolenú stratégiu investovania a s okamžitým prístupom k financiám (čerpania preddavku na poistné plnenie) bez zmeny poistného krytia.

Rizikové poistenie komplexné alebo mini – pre klientov až do 75 rokov, ktorí chcú len poistenie pre prípad úrazu/choroby/úmrtia/poistenie denných dávok, kombináciu uvedených poistení alebo komplet, vrátane poistenia invalidity. Osobitosťou tohto produktu Wüstenrot poisťovne je možnosť vrátenia časti alebo až 100 % zaplateného poistného, ak nenastane poistná udalosť. Rizikové poistenie nemá sporiacu zložku, účelom je zabezpečenie sa pre prípad uvedených poistných udalostí.

Euro poistenie – ideálne aj pre klientov vyššieho veku. Ide o poistenie bez preverovania zdravotného stavu, ktoré zahŕňa trojaké úrazové poistenie, sporenie s garantovaným úrokom 1,9 % a podiel na zisku.  Navyše umožňuje vyhrať 3 900 € alebo 1 950 € každé tri mesiace, pričom výhrou poistenie nezaniká.

V prípade dlhšej doby liečenia poškodený čelí aj citeľnému výpadku príjmu. Ochranou v takej situácii je práve poistenie, ktorým sa každý podľa seba môže zabezpečiť pre nepriaznivé životné obdobie. Neraz si človek až v krízovej situácii uvedomí, že má zodpovednosť nielen za seba, ale aj za svojich najbližších. Po zvážení bežných rizík a možného dosahu na kvalitu života si dnes môže každý vybrať vhodné poistenie.

Zdroje: Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow