13. august 2020. Ľubomír. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Deťom sa v lete stáva viac úrazov, minulé leto záchranári evidovali vyše 1 300 prípadov

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  8.7.2016 8.7.2016  

Školský rok sa skončil, zatvorené zostávajú školy, prípadne materské školy. Okrem iného je úlohou školy aj to, aby vytvorila pre svojich žiakov a študentov bezpečné prostredie. Škola okrem toho do určitej miery zamestnáva žiakov a študentov aj mimo času stráveného v škole, a priestor na prípadné úrazy sa tým zužuje. V lete tieto povinnosti mladí ľudia nemajú, preto sú dlhé školské prázdniny z pohľadu úrazov detí rizikovým obdobím.

 

Minulý rok Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zaznamenalo nepríjemný rekord v počte zranených detí počas leta. Zranených podľa údajov strediska bolo 1 337 detí. „Je to o vyše dvesto viac ako predvlani a o sto viac ako v roku 2013,“ uvádza Operačné stredisko. „Priemerne  máme vyše 22 detí denne, ktoré skončia v opatere zdravotníkov, čo je však závažnejšie, tento počet sa oproti minulým rokom zvyšuje,“ dodáva.

V lete sa totiž mení správanie mladých ľudí, trávia viac času bez dozoru a súťažia medzi sebou. Často teda nemyslia na bezpečnosť, čo so sebou často nesie závažné zranenia. K úrazom dochádza najčastejšie pri športe a iných pohybových aktivitách. „Počas prázdninových mesiacov sú deti menej sústredené a uvoľnené, z čoho vyplýva zvýšené riziko poškodenia zdravia, zapríčinené ich neopatrnosťou. Následky úrazov v niektorých prípadoch predstavujú pre dieťa doživotný zdravotný hendikep,“ hovorí hlavný hygienik Slovenskej republiky Ivan Rovný. „Je nevyhnutné dbať na to, aby dieťa pri športovaní zachovávalo bezpečnostné opatrenia, ako napríklad nosenie chráničov na rukách a nohách pri korčuľovaní, nosenie bezpečnostnej prilby pri bicyklovaní a korčuľovaní, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky,“ dopĺňa.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby upozorňuje, že cestná premávka je nebezpečnejšia ako v minulosti, keďže doprava je viac zhustená. Relatívne rizikové sú teda korčule a aj bicyklovanie. Pri týchto športoch sa objavujú zlomeniny končatín, úrazy hlavy či chrbtice a taktiež vnútorné poranenia. Zranenia detí sa stávajú aj na iných športoviskách či rôznych ihriskách. Podľa Operačného strediska sa zranenia detí prihodia aj v opustených budovách či na nestrážených staveniskách. Problémy prináša napríklad aj lezenie na stromy, prípadne rôzne konštrukcie.

V lete sa počet úrazov detí zvyšuje

Počet úrazov detí v lete narastá. „Mesiace júl a august patria k najrizikovejším obdobiam v roku... Počet detských úrazov počas prázdnin totiž narastá až dvojnásobne,“ uvádza NN Životná poisťovňa. Nárast úrazovosti detí eviduje počas prázdninových mesiacov aj spoločnosť Generali, jej údaje hovoria o pätinovom náraste počtu úrazov.

Až v 56 % prípadov je úraz dieťaťa dôsledok pádu. Viac ako 70 % úrazov sa týka končatín. Vyplýva to z Analýzy úrazovosti a bezpečnosti detí v Slovenskej republike, ktorú vypracoval Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). „V rámci úrazov detí sa najčastejšie stretávame so zlomeninami horných končatín, tržnými ranami, zlomeninami a podvrtnutiami dolných končatín a poraneniami kolien,“ hovorí Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne.

Poistenie

Mať poistené liečebné náklady a najlepšiu dostupnú starostlivosť pre zranené dieťa je významná vec. Na tom na konci dňa záleží najviac. Ekonomické problémy rodiny po úraze však môžu dieťa ohroziť taktiež. Dôležité je tiež myslieť na poistenie výpadku príjmu pre prípad, že si zdravotný stav ratolesti vyžiada celodennú starostlivosť napríklad jedného z rodičov. „Priemerná výška ošetrovného od štátu pri jednom ochorení dieťaťa nedosahuje ani 80 eur. Táto suma však len ťažko postačuje na vykrytie výpadku príjmu rodiča, ktorý musí s dieťaťom zostať doma aj niekoľko dní,“ upozorňuje poisťovňa Generali. Je teda dôležité myslieť aj na tieto riziká a skúmať možnosti poistenia výpadku príjmov.

Poistenie pre deti môže zahŕňať krajne nepriaznivé situácie, keď dieťa stratí rodiča. V takom prípade môže poisťovňa za stanovených podmienok podporovať dieťa pravidelnou finančnou sumou. To prichádza do úvahy aj v prípade, ak nastane invalidita rodiča.

Zásady prvej pomoci:

Laik je bližšie k vyriešeniu komplikovanej situácie za asistencie odborníka. Poskytovanie prvej pomoci sa teda začína volaním na tiesňovú linku 155, prípadne 112. Počas hovoru je dôležité nepanikáriť a čo najpresnejšie operátorovi opísať situáciu. Následne je nevyhnutné postupovať podľa pokynov operátora.

Najnaliehavejšie úkony je potrebné urobiť prednostne. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zoradilo úkony, ktoré je potrebné robiť „ako prvé od najhoršieho“:
- zastavenie masívneho krvácania - uvoľnenie dýchacích ciest

- resuscitácia nedýchajúceho človeka (stláčanie hrudníka)

- uloženie dýchajúceho zraneného človeka do stabilizovanej polohy

- nasleduje ošetrenie akýchkoľvek iných poranení

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow