27. október 2020. Sabína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Dobré poistenie pomôže a ušetrí náklady

NextFuture NextFuture NextFuture  16.6.2015 16.6.2015  

Začala sezóna výletov a dovoleniek. Na cesty je vhodné pribaliť aj cestovné poistenie. Môže však mať rôzny rozsah krytia. Voľbou správneho poistenia pre konkrétny typ pobytu si klient zabezpečí potrebnú poistnú ochranu a neplatí viac, ako je pre neho užitočné.

Pri uzatváraní cestovného poistenia je dôležité venovať dostatočnú pozornosť tomu, čo je v ňom zahrnuté. Nestačí mať cestovné poistenie, treba mať poistenie adekvátne destinácii, charakteru a dĺžke pobytu, ako aj prípadným rizikám.

Cestovné poistenie sa už stalo bežnou súčasťou dovoleniek v zahraničí, svoje opodstatnenie má však aj pri dovolenkách, výletoch či vysokohorskej turistike na Slovensku. Cestovné poistenie môže mať rôznu podobu, resp. rozsah krytia či poistné sumy a limity plnenia, a to je v prípade poistnej udalosti rozhodujúce. Klient môže dokonca dostať cestovné poistenie ako bonus od spoločnosti k inému produktu (napríklad k platobnej či kreditnej karte alebo v rámci uzavretia životného poistenia). V takom prípade je rozsah krytia spravidla pevne stanovený. Klient by si mal teda pred cestou vo vlastnom záujme preveriť, čo má v platnom cestovnom poistení zahrnuté. Doplnkovo si potom podľa potreby môže uzavrieť napríklad poistenie nákladov zásahu horskej služby v SR, ktoré je vo Wüstenrot poisťovni dojednateľné aj samostatne, alebo poistenie technickej pomoci a odťahu vozidla, ak sa chystá na dovolenku autom a nemá uzavreté havarijné poistenie. Preto rele-vantnejšia ako samotná cena – výška poistného je cena/výkon, teda cena vo vzťahu k rozsahu poistného krytia.

Cestovné poistenie je možné uzavrieť kedykoľvek, rýchlo a jednoducho aj z pohodlia domova, on-line na www.wuestenrot.sk. V prípade nejasností sa môžu klienti obrátiť na call centrum spoločnosti Wüstenrot (0850 60 60 60). Medzi zaznamenané otázky klientov ohľadom cestovného poistenia patria nasledovné:

Ø  Keď sa stane škodová udalosť, aký je postup, koho mám kontaktovať?

Poistený má povinnosť kontaktovať asistenčnú službu a postupovať v súlade s pokynmi, ktoré dostane.

Ø  Ak sa rozhodnem predĺžiť si dovolenku v zahraničí, ako mám zabezpečiť predĺženie poistenia?

Poistenie musí byť uzavreté pred nastúpením cesty, ešte na území Slovenska. Ak klient pripúšťa možnosť, že by si pobyt predĺžil, mal by si hneď na začiatku uzavrieť cestovné poistenie na dlhší čas, aby mal zabezpečenú poistnú ochranu.

Ø  Čo sa myslí pod poistením nevyužitej dovolenky?

Ide o predčasný návrat z pobytu v zahraničí – so súhlasom asistenčnej služby – z dôvodu úmrtia alebo neočakávanej hospitalizácie osoby blízkej poistenému, škody na majetku poisteného spôsobenej živelnou udalosťou alebo nejakým trestným činom tretej osoby, v dôsledku čoho nebolo možné čerpať vopred uhradenú dovolenku v celej dĺžke.

Ø  Mám poistenú aj jazdu na banáne, vodnom skútri, potápanie a podobné letné dovolenkové aktivity?

Niektoré obľúbené letné športy ako jazda na vodnom banáne, vodné lyžovanie, rekreačné potápanie s inštruktorom do hĺbky 10 m Wüstenrot zaradil do nerizikových športov, teda bez príplatku. Jazda na vodnom skútri je zaradená medzi rizikové športy a vtedy je potrebné mať dojednané rozšírené poistné krytie športu. Ktoré druhy športu patria medzi kryté základným cestovným poistením, ktoré medzi rizikové (s požiadavkou rozšíreného krytia) alebo nebezpečné (a nevzťahuje sa na ne poistenie liečebných nákladov), je uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie.

Ø  Čo znamená ročné poistenie max. 180 dní?

Pre toho, kto plánuje vycestovať viackrát do roka, je ročné poistenie výhodnejšie. Uzatvára sa na dobu neurčitú a každý rok ho je možné obnoviť zaplatením poistného. Trvanie jedného vycestovania môže byť max. 180 dní (pri nepretržitom ročnom pobyte až 365 dní), a počet vycestovaní nie je obmedzený.

Ø  Kto môže byť poistený v rámci rodiny, ktorá má zvýhodnenú sadzbu?

Rodina je vo Wüstenrot poisťovni definovaná ako dve dospelé osoby (rodičia – manžel, manželka, druh, družka, príp. prarodičia detí) do veku 69 rokov a neobmedzený počet detí vo veku až do 21 rokov, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.

Možnosti cestovného poistenia vo Wüstenrot poisťovni...

  • Z hľadiska dĺžky pobytu: krátkodobé cestovné poistenie (max. do 90 dní) · ročné poistenie (max. 180 dní) · ročné poistenie (nepretržitý ročný pobyt) · krátkodobé poistenie – zásah horskej služby v SR · ročné poistenie – zásah horskej služby v SR
  • Z hľadiska cieľovej destinácie: susedné štáty SR (zvýhodnená sadzba pri cestách do: ČR, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko) · Európa a Stredomorie (Turecko, Tunisko, Izrael, Kanárske ostrovy, Egypt) · svet
  •  Z hľadiska rozsahu poistného krytia: poistenie liečebných nákladov · poistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu* · poistenie zodpovednosti za škodu (na zdraví a na majetku)* · poistenie batožiny a straty dokladov · poistenie meškania batožiny · poistenie právnej ochrany · poistenie storna zájazdu a nevyužitej dovolenky · poistenie technickej pomoci a odťahu vozidla

* s možnosťou zvoliť si výšku poistnej sumy

  • Z hľadiska rozšíreného poistného krytia: rodina · vyšší vek · pracovná cesta · pracovná cesta riziková · šport

Zdroje: Wüstenrot

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow