30. september 2020. Jarolím. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Dovolenkové chute Slovákov sa menia. Môžu za to migranti a terorizmus!

NextFuture NextFuture NextFuture  7.6.2016 7.6.2016  

Čoraz viac Slovákov sa chystá v tomto roku za letnými dovolenkami na hory, alebo do okolitých štátov. Za poklesom záujmu o prímorské destinácie stoja nielen obmedzené možnosti rodinného rozpočtu, ale čoraz väčšie riziko teroristických útokov a dôsledky migračnej krízy.

Obľúbené destinácie na druhej koľaji

Podľa marcového prieskumu Eurobarometra vlani každý piaty Slovák zmenil svoje pôvodné dovolenkové plány. Desať percent ako hlavný dôvod menovalo utečeneckú krízu, len o niečo menší počet uviedol teroristické útoky v minulosti či obavy z toho, že by k nim mohlo dôjsť. Cestovné kancelárie od začiatku roka hlásia výrazný pokles záujmu o tradičné dovolenkové krajiny ako Egypt, Tunisko alebo Turecko. Začínajú sa orientovať na nové destinácie.

More už nie je dovolenkovou prioritou

U Slovákov čoraz viac vzrastá záujem dovolenkovať doma. Našu krajinu si predošlý rok za cieľovú zvolilo 4,3 milióna turistov, z čoho 2,6 milióna tvorila slovenská klientela. To je najviac v histórii. Dôvody, pre ktoré sa Slováci rozhodli dovolenkovať viac doma, súviseli okrem lepšej ponuky služieb a hotelov aj s bezpečnostnou situáciou vo svete. Stále lákavejšia je aj dovolenka v susedných krajinách. České zámky, maďarské aquaparky alebo rakúske cyklotrasy lákajú čoraz viac našincov. More už pre mnohých prestáva byť letnou voľbou číslo jedna.

Nezabudnite sa poistiť aj do Čiech

Ak sa predsa len rozhodnete dovolenkovať v zahraničí, hoci len v okolitých krajinách, nezabúdajte na to, že prekračujete hranice štátu. Aj Čechy, či maďarský Balaton sú už zahraničím. Preto okrem cestovných dokladov je potrebné myslieť aj na cestovné poistenie. Vybaviť ho môžete behom niekoľkých minút prostredníctvom on-line služieb poisťovní, pričom vám začne platiť okamžite. Túto službu oceníte najmä v prípade last minute dovoleniek.

Asistenčná karta je najlepší sprievodca

Nešťastie môže človeka postretnúť nielen v exotike, ale aj pár kilometrov za slovenskými hranicami. „Počas pobytu v zahraničí pri sebe okrem cestovných dokladov noste aj asistenčnú kartu s kontaktnými údajmi asistenčnej služby. V prípade škodovej udalosti ju treba bezodkladne kontaktovať. Asistenčná služba je vám k dispozícii 24 hodín denne, pričom disponuje kvalifikovaným slovensky alebo česky hovoriacim personálom,“ radí Tomáš Kalivoda, riaditeľ Groupama poisťovne, a. s., pobočky poisťovne z iného členského štátu. Kontaktovať asistenčnú službu je nutné pri akejkoľvek poistnej udalosti. Vtedy asistent poradí, čo robiť a zariadi všetko potrebné vrátane úhrady nákladov spojených s liečbou. Asistenčná služba vám poradí aj pri sporoch s miestnymi orgánmi, napríklad pri autonehode, alebo keď spôsobíte škody na majetku či zdraví tretích osôb.

Ako postupovať pri lekárskom ošetrení?

Vždy je základom preukázať sa platným poistením.  Môže sa však stať, že lekár nebude poistenie akceptovať a budete musieť uhradiť náklady na mieste v hotovosti. Ak dôjde k takejto situácii, vyžiadajte si originál účtu s potvrdením o jeho zaplatení (pečiatka, podpis lekára a dátum úhrady účtu) a originál lekárskej správy s uvedením diagnózy. Náklady na ošetrenie vám spätne preplatí poisťovňa na základe týchto dokladov.

Po návrate na Slovensko bezodkladne nahláste poisťovni vznik škodovej udalosti aj písomne. Predložiť musíte všetky originály dokladov (účty, faktúry, lekárske správy či záznamy z polície). Chýbať nesmie vyplnené tlačivo o hlásení poistnej udalosti. „Pre rýchle vybavenie je potrebné mať k dispozícii všetky doklady, poisťovňa môže výšku plnenia v prípade chýbajúcich dokladov krátiť,“ upozorňuje T. Kalivoda.

Výdavky za ošetrenie v zahraničí sa môžu vyšplhať aj na niekoľko tisíc eur. Aby ste sa k svojim peniazom dostali čo najskôr, myslite pri výbere poisťovne aj na rýchlosť vybavenia škodovej udalosti. Groupama sa zaviazala, že pri cestovnom poistení vyrieši škodovú udalosť do desiatich pracovných dní od jej zdokladovania. Ak to vlastným pričinením nestihne, vyplatí klientovi polovicu sumy, ktorú zaplatil na poistnom.

Krádež batožiny vždy ohláste

Ak vám ukradnú batožinu, krádež ohláste polícii a žiadajte spísanie policajného protokolu, v ktorom budú uvedené všetky odcudzené veci. Krádež alebo stratu batožiny počas prepravy oznámte prepravcovi a žiadajte od neho vyplnenie protokolu, keďže počas prepravy zodpovedá za vaše veci.

Pri meškajúcej batožine si pýtajte potvrdenie

Pri leteckej preprave do vzdialenejších destinácií sa neraz stane, že sa batožina počas letu zatúla. Vtedy žiadajte na letisku potvrdenie o udalosti od leteckej spoločnosti. Ak vám batožinu nedodajú do 48 hodín po prílete, náklady, ktoré vynaložíte na nákup nevyhnutného oblečenia či hygienických potrieb, vám niektoré poisťovne preplatia, približne vo výške 300€. Opäť je však potrebné doložiť všetky doklady o ich kúpe.

Zdroj: Groupama poisťovna, a. s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow