28. september 2020. Václav. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Európska smernica o distribúcii poistenia necháva informovanie o províziách na národnú legislatívu

NextFuture NextFuture NextFuture  19.5.2016 19.5.2016  

Darina Huttová: Vzhľadom na charakter provízií, ich štruktúru a rôznorodosť je dôležité správne definovať povinnosť v národnej legislatíve zverejňovania provízie. Nateraz to na Slovensku správne nedefinuje ani jedna zo súčasných noriem.

 

Po prijatí samostatného zákona o úveroch na bývanie bude tento rok pokračovať na Slovensku diskusia aj o potrebe prijatia širšej novely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. A to najmä pokiaľ ide o definovanie povinností finančných agentov. Novela by mala vychádzať z novoprijatej Európskej smernice o distribúcii poistenia. Európska smernica však povinnosť zverejňovať provízie priamo nerieši a necháva to na národné legislatívy. „Smernica  požaduje informovať klienta o povahe odmeňovania sprostredkovateľa. Výšku poplatku za uzatvorenie zmluvy sa však musí klient pred uzatvorením zmluvy dozvedieť len v tom prípade, ak ho platí on sám,“ konštatuje Darina Huttová, generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). Ako dodáva, vzhľadom na charakter provízií, ich štruktúru a rôznorodosť je dôležité správne definovať povinnosť zverejňovania provízie. „Nateraz to na Slovensku správne nedefinuje ani jedna zo súčasných noriem,“ upozorňuje. Asociácia sa preto plánuje zúčastniť diskusií o novele v pracovnej skupine s Ministerstvom financií SR a s Národnou bankou Slovenska, ktorej vytvorenie predpokladá. „Očakávame prípravu transpozície smernice o distribúcii poistenia do národnej legislatívy,“ hovorí generálna tajomníčka.

Európska smernica o distribúcii poistenia má zvýšiť transparentnosť procesu distribúcie poistenia hlavne v otázkach ceny a nákladov na poistný produkt, profesionalitu sprostredkovateľov poistenia a zvýšiť tým ochranu finančných spotrebiteľov. „Európske direktívy sa sústreďujú na ochranu finančného spotrebiteľa, ktorá však bez dobrého finančného vzdelávania obyvateľstva bude smerovať iba k sprísňovaniu pravidiel podnikania finančných inštitúcií,“ upozorňuje Darina Huttová.

Smernica prináša  jasnejšie pravidlá aj pri cezhraničnej poisťovacej činnosti, vzájomné uznávanie odborných znalostí a schopností sprostredkovateľov poistenia, zrozumiteľnejšie a štandardizované informácie o produktoch neživotného poistenia, lepšie pravidlá pre malé a stredné podniky, prísnejšie požiadavky na predaj produktov životného poistenia s investičnými prvkami či osobitné pravidlá pre nezávislé poradenstvo.

Odporúčame:

Smernica o distribúcii poistenia zavedie nové pravidlá

Zdroje : Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow