19. január 2021. Drahomíra. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Generali prináša na slovenský trh novinky v havarijnom poistení

NextFuture NextFuture NextFuture  3.11.2014 3.11.2014  

Poisťovňa Generali prináša na slovenský trh nové havarijné poistenie, ktoré si môže každý klient vyskladať sám podľa aktuálnych potrieb. Poistenie kryje riziká, ktoré si zvolí klient a od toho sa odvíja aj cena. Havarijné poistenie sa tak stáva cenovo dostupné aj pre majiteľov starších vozidiel.

Pri novom havarijnom poistení si môže klient vybrať zo štyroch variantov kombinácie havarijných rizík:

havária

havária + živel a vandalizmus

havária + živel a vandalizmus + krádež

havária + živel a vandalizmus + krádež + GAP

Novinkou v poisťovni Generali je poistenie finančnej straty (GAP). Vďaka nemu dostane poškodený pri totálnej škode alebo krádeži vozidla poistné plnenie vo výške obstarávacej ceny vozidla bez ohľadu na všeobecnú hodnotu vozidla v čase vzniku poistnej udalosti.

Aby bola ochrana vozidla naozaj komplexná, motoristi si môžu vybrať aj zo širokej ponuky havarijných rizík:

Sklá (všetky sklá vrátane čelného skla, plastových svetlometov a pod.) – pripoistenie všetkých skiel na vozidle (max. dve poistné udalosti za rok, limit 2 000 eur, bez spoluúčasti).

Úraz dopravovaných osôb – poistené riziká: smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu a doba nevyhnutného liečenia.

Batožina – pripoistenie batožiny pri havárii a krádeži s výberom poistnej sumy a maximálnym krytím 170 EUR na jednu vec.

Náhradné vozidlo – zapožičanie náhradného vozidla v prípade poruchy a havárie s možnosťou výberu denného limitu a počtu dní zapožičania vozidla.

Činnosť pracovného stroja – pripoistenie na poistné udalosti súvisiace priamo s činnosťou vozidla ako pracovného stroja.

Možnosť pripoistenia nadštandardnej výbavy vozidla (dodatočne domontovaná výbava ako napr. autorádio, hliníkové disky a pod.)

Asistencia PREMIUM – špeciálny druh asistencie jedinečný na slovenskom trhu. Vzťahuje sa na nepojazdnosť vozidla z akéhokoľvek dôvodu vrátane živelnej udalosti; limit pre jednu poistnú udalosť je vo výške až 2 000 eur.

Poistenie finančnej straty pre nové vozidlá

Cena poistenia závisí od rozsahu krytia, resp. od dojednaných pripoistení. Ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi cenu sú: voľba medzi krytím len nezavinených alebo všetkých škôd; preferencia opravy vozidla v ľubovoľnom servise výlučne podľa výberu klienta alebo v servise, ktorý mu odporučí poisťovňa (zmluvný servis Generali). Cena závisí aj od zvolenej spoluúčasti, značky auta, výkonu a objemu motora, veku majiteľa auta a od kraja, z ktorého pochádza.

V Generali získajú klienti v súčasnosti* k havarijnému poisteniu buď poistenie finančnej straty na jeden rok zadarmo pre nové autá do 3,5 t, alebo nárok na náhradné vozidlo na tri dni zadarmo pre majiteľov jazdených vozidiel.

Zdroj: TS Generali poisťovňa

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow