26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Generali Slovensko je najlepšie komunikujúcou poisťovňou na Slovensku

NextFuture NextFuture NextFuture  30.9.2013 30.9.2013  

Odborná porota súťaže HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2013, ktoré je jediným ocenením pre najlepšie komunikujúce inštitúcie na Slovensku so zákazníkom, dnes ocenila poisťovňu Generali Slovensko prvým miestom.

Desaťčlenná porota zložená z odborníkov z oblasti reklamy, media buyingu, PR, digitálneho marketingu, výskumu, ale aj marketingovej žurnalistiky a z akademickej pôdy vyberala z nominovaných poisťovní tú najlepšiu s prihliadnutím na výsledky kvalitatívneho prieskumu. Ten uskutočnila Katedra marketingovej komunikácie FF UK v Bratislave formou mystery callingu po odbornom zaškolení a pod profesionálnym dohľadom výskumnej agentúry AKO. Porota zároveň zohľadnila výsledky poisťovne Generali Slovensko v oblastiach: PR, reklama, direct marketing, osobný predaj, podpora predaja, sponzoringový program, firemná filantropia, korporátna identita a inovatívny prístup v komunikácii počas obdobia od októbra 2012 do augusta 2013.

Zdroj: TS Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow