1. október 2020. Arnold. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Groupama Garancia bude už len Groupama

NextFuture NextFuture NextFuture  2.7.2015 2.7.2015  

Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, mení názov. Od 1. júla tohto roka pôsobí už iba ako Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Slovo Garancia z názvu vypadne. K zmene dochádza v súvislosti so zmenou značky jej zriaďovateľa, maďarskej poisťovne Groupama Garancia Biztosító Zrt. Tá zjednodušuje názov na Groupama Biztosító Zrt., tým sa zjednotia názvy členov spoločností medzinárodnej skupiny Groupama a materskej spoločnosti Groupama S. A.

Značka Garancia bola prítomná na slovenskom trhu od roku 2004 vo forme dvoch samostatných spoločností OTP Garancia poisťovňa a OTP Garancia životná poisťovňa, z ktorých prvá pôsobila v oblasti neživotného a druhá v oblasti životného poistenia. Ich väčšinovým vlastníkom bola maďarská OTP Garancia Biztosító, ktorú v roku 2009 kúpila francúzska skupina Groupama. Obe slovenské poisťovne fungovali do roku 2012 oddelene ako dcérske firmy Groupamy (Groupama poisťovňa a Groupama životná poisťovňa). Po štrukturálnych zmenách, platných od 1. januára 2012, sa dva slovenské podniky zlúčili a v posledných štyroch rokoch fungovali ako organizačná zložka maďarskej poisťovne Groupama Garancia Biztosító Zrt. pod názvom Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

„V nastávajúcom období sa chceme prostredníctvom nových služieb zamerať na vyššiu úroveň klientskej podpory. Výsledkom bude jednoduchšie a rýchlejšie riešenie žiadostí našich klientov, čiže slovo garancia síce z nášho názvu vypadne, o to citeľnejšia ale bude odteraz v oblasti garantovania kvality našich služieb a produktov,“ povedal riaditeľ slovenskej pobočky, Tomáš Kalivoda.

V súvislosti so zmenou názvu, loga a sloganu spoločnosť pripravuje aj ďalšie novinky, napríklad spustenie predaja v rôznych nových kanáloch, t. j. telefonicky alebo na webovej stránke. Tieto služby budú plne korešpondovať s novým firemným sloganom Poistené. Garantované. Vybavené. „Nové produkty a služby budú ušité na mieru fyzickým aj právnickým osobám zároveň. Budeme pri nich garantovať nielen kvalitu, ale predovšetkým zohľadňovať záujmy klientov. Ku každému budeme pristupovať individuálne a na partnerskom základe, aj keď sa stane nešťastie,“ naznačil plány do budúcnosti T. Kalivoda.

Zdroje: Groupama

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow