5. december 2020. Oto. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Havarijné poistenie na slovenskom trhu

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  26.11.2013 26.11.2013  

Rozbité predné svetlo po autonehode, poškodený zadný nárazník po nešikovnom parkovaní či preliačená karoséria po krupobití. To sú iba niektoré z udalostí, pred ktorými svojich klientov chráni poisťovňa v prípade, že uzavreli havarijné poistenie. Poisťovne, ktoré na slovenskom trhu pôsobia, ponúkajú širokú škálu produktov havarijného poistenia, z ktorej si môžu motoristi vybrať.

 

Flexibilná spoluúčasť

Jednou zo základných kategórií, ktorú si klient môže v rámci svojho havarijného poistenia zvoliť, je výška spoluúčasti. Spoluúčasť je výška podielu, ktorým sa klient poisťovne zúčastňuje na poistnej škode. Medzi sumou poistného a spoluúčasťou platí jednoduchý a zrejmý vzťah. Čím vyššia je spoluúčasť, tým nižšie je poistné, teda suma, ktorú klient za poistenie platí. Niektoré poisťovne ponúkajú aj nulovú spoluúčasť, poistenec sa teda na nákladoch vzniknutej škody nepodieľa vôbec. „Ak si vyberie nulovú spoluúčasť, bude jeho poistné o 20 % vyššie ako keď si vyberie základnú spoluúčasť 5 % s minimálnou spoluúčasťou 166 eur. Záleží na výbere klienta,“ uviedla Zuzana Benková zo spoločnosti Groupama Garancia.

Väčšina poisťovní na slovenskom poistnom trhu ponúka klientom na výber viacero spoluúčastí. Bežnou mierou spoluúčasti je 5 % z poistnej škody. Táto miera sa vyskytuje v rámci poistných produktov najčastejšie. Štandardom vo viacerých poisťovniach je taktiež miera spoluúčasti vo výške 10 %. Viaceré poisťovne však umožňujú dohodnúť si výšku spoluúčasti pri podpise zmluvy.

Výnimku z tohto pravidla však tvoria napríklad produkty havarijného poistenia spoločnosti Genertel, ktoré majú mieru spoluúčasti stanovenú pevne pri každom poistnom produkte. V rámci konkrétneho poistného produktu tak klient poisťovne Genertel nemá možnosť voľby výšky spoluúčasti. Jednotlivé produkty však majú spoluúčasť rôznu. Systém s pevnou mierou spoluúčasti používa aj spoločnosť Kooperativa.

Odlišný spôsob spoluúčasti uplatňuje poisťovňa Union, ktorá svojim klientom ponúka možnosť stanoviť si jej výšku ako pevnú sumu. Výhodou je, že klient okamžite vie, akou sumou sa bude podieľať na odstránení škodovej udalosti a konkrétna výška poistného plnenia v tomto prípade nehrá rolu. Union ponúka aj možnosť nulovej spoluúčasti, pričom maximálna výška fixnej sumy je 399 eur. Iný spôsob spoluúčasti uplatňuje v jednom zo svojich produktov spoločnosť Kooperativa. Tá používa franšízu vo výške 165 eur. To znamená, že škodové udalosti, ktorých výška nepresiahne 165 eur, poisťovňa neprepláca, no pri nákladnejších udalostiach je spoluúčasť klienta 0 %. Konkurenčný boj medzi poisťovňami je však omnoho rozsiahlejší a nekončí sa pri výbere spoluúčasti. 

Systém bonusov

Ponuky jednotlivých poisťovní sa od seba navzájom líšia ponukou základného havarijného poistenia, ponukou pripoistení, ako aj systémom bonusov. A práve bonusy sú nástrojom, ktorým sa jednotliví konkurenti pokúšajú získať a udržať si klientov. Viacero poisťovní ponúka vstupný bonus.

Na Slovensku sa však vyskytuje aj systém malusov. Vo všeobecnosti to znamená, že za určitých okolností klient v nasledujúcom období platí poistné, ktoré je o určitú sumu ešte navýšené. Poisťovňa k zvýšeniu poistného pristupuje v prípade, že musela z poistky v predchádzajúcom období vyplatiť poistné plnenie. Tento systém uplatňuje napríklad poisťovňa Genertel a poisťovňa UNIQA. Poisťovňa Genertel vytvorila pätnásť bonusových tried a štyri malusové, systém spoločnosti UNIQA zahŕňa 10 bonusových tried a dve malusové. Konkrétne v prípade spoločnosti UNIQA môže nastať situácia, keď klient v ďalšom poistnom období zaplatí poistné vo výške 110% alebo 120 % základného poistného. Bezškodový priebeh poistenia však v prípade tejto poisťovne môže výšku poistného znížiť na 50 %.

Bežnou praxou na Slovensku je viacstupňový systém zliav. Pri tomto systéme sa v prípade poistenia bez škodových udalostí znižuje suma poistného v nasledujúcom poistnom období. Ak teda napríklad poistenec zaplatí v prvom roku 100 % sumy základného poistného, v ďalšom roku to, v prípade, že nenastane poistná udalosť, môže byť napríklad 95 %, v nasledujúcom 90 % a suma poistného takto môže klesať až po určitú stanovenú hranicu. Ak sa však stane, že poisťovňa na základe zmluvy musí vyplatiť poistné plnenie, klient o časť svojho bonusu prichádza. Ak teda, vzhľadom na predchádzajúci priebeh poistenia, platil napríklad 80 % sumy poistného, škodová udalosť môže spôsobiť, že v ďalšom poistnom období zaplatí napríklad 90 % zo sumy základného poistného.

Program zliav, ktoré poisťovne ponúkajú, je však rozmanitý a neviaže sa vždy len k bezškodovému priebehu poistenia. Napríklad Komunálna poisťovňa alebo spoločnosť Wüstenrot uplatňuje zľavy v prípade, že klient poisťovne uzavrie okrem havarijného poistenia aj ďalšiu poistku.

Systém havarijného poistenia ponúka teda viacero možností, ako si môžu majitelia ochrániť svoje auto. Motoristi tak môžu ďalšie kilometre v aute zdolávať pokojnejšie s pocitom, že pri problémoch na ceste sa majú na koho obrátiť.

  Popis Bonusy Spoluúčasť
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Modulárny systém Moje auto Tri moduly z rôznym rozsahom krytia. Doplnkové poistenie finančnej straty, náhradného vozidla, batožiny, úrazové poistenie a i. Predmet zmluvných podmienok, pôsobenie viacerých faktorov. Dve územné platnosti, možnosť výberu, viacero možností spoluúčasti. Vyššia spoluúčasť znamená nižšie poistné.
Stavebnicový typ Základné havarijné + vyskladanie potrieb. Doplnkové poistenie finančnej straty, náhradného vozidla, batožiny, úrazové poistenie a i. Možnosť bonusov pri bezškodovom priebehu do 50 % + prvá poistná udalosť bonus neznižuje.  
Wüstenrot poisťovňa, a. s.
Kasko Zahŕňa haváriu, krádež aj živelnú udalosť, poistná doba jeden alebo tri roky. Program rôznych zliav pre klientov (vernostné zľavy, zľavy za vek vozidiel, možnosť zľavy kombinovať). Celkovo môžu zľavy dosiahnuť až 45 %. V dvoch rôznych výškach: 5 % a 10 %. Poistné sa znižuje pri vyššej sadzbe spoluúčasti. Vyššia spoluúčasť znamená nižšie poistné.
Čiastočné Kasko Poistenie vozidiel s vybranými rizikami, poistná doba jeden rok.    
SuperGAP Poistenie finačnej straty, náhrada pre prípad totálnej škody, krádeže, vybranej živelnej udalosti.    
ČSOB Poistovňa, a. s.
Havarijné poistenie ČSOB Zahŕňa haváriu, v rozšírenom balíku aj krádež, vandalizmus a živelné udalosti. V ponuke doplnkové pripoistenie: GAP - poistenie finančnej straty, čelného skla, batožiny, náhradné vozidlo, úrazové poistenie posádky. Pri bezškodovej histórii vstupný bonus 50 % pre automobily do 25 tis. eur, nad 25 tis. 35 %, pri dokladovaní do 50 %. Bezškodový priebeh znamená +5 % bonus v ďalšom roku až do 50 %. Poistná udalosť znamená zníženie bonusu o 5 %. V dvoch rôznych výškach: 5 % a 10 %. Poistné sa znižuje pri vyššej sadzbe spoluúčasti. Vyššia spoluúčasť znamená nižšie poistné.
 
  Popis Bonusy Spoluúčasť
Genertel poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
miniHavarijné poistenie Kryje škody do 1 000 eur. Poistenie je určené majiteľom starších vozidiel. Poistenie je možné len v kombinácii s PZP od poisťovne Genertel.   0 %
miniHavarijné poistenie Extra Kryje škody na vozidle vinníka pri zrážke vozidiel do 20 tis. eur. Poistenie je možné len v kombinácii s PZP od poisťovne Genertel.   5 %
Havarijné poistenie SOS Kryje škody na vozidle do výšky 40 tis. eur. Zahŕňa prípady nárazu do iných áut, zvierat či objektov, krádež, vandalizmus, živelné pohromy a poistenie čelného skla. Systém bonusov zahŕňa 15 bonusových a 4 malusové triedy. Vstupný bonus pri bezškodovom priebehu môže byť vo výške 50 %. Prevádzka vozidla bez poistnej udalosti znamená postup o jednu triedu vyššie. Poistná udalosť bonus zvyšuje. Bonusový systém je viazaný na vodiča, nie automobil. 5 %, najmenej 166 eur, žiadny z produktov neponúka možnosť výberu výšky spoluúčasti.
UNIQA poisťovňa, a. s.
Auto & Voľnosť KASKO Základné krytie: kryje prípady havárie, stretu so zvieratami, poškodenia pri parkovaní. Kryje aj poškodenie zasklenia, vandalizmus, živelnú udalosť aj lúpež. Okrem toho aj poistenie káblov zničených hlodavcami. Pripoistiť možno batožinu, poskytnutie náhradného vozidla. Spoločnosť ponúka aj pripoistenie pre prípad smrti, vyprostenie a odťah. Systém bonusov zahŕňa 10 bonusových a 2 malusové triedy. Vstupný bonus pri bezškodovom priebehu môže byť vo výške 50 %. Prevádzka vozidla bez poistnej udalosti znamená postup o jednu triedu vyššie. Možnosť poistenia bez spoluúčasti, možnosť výberu z 13 tried spoluúčasti. Vyššia spoluúčasť znamená nižšie poistné.
AXA Pojišťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Havarijné poistenie Náhrada škody v prípade nehody, krádeže, živelnej udalosti, vandalizmu. Možnosť pripoistiť sklá, batožinu, riziko úrazu a i. Maximálna výška bonusu je 60 %, pričom za každú poistnú udalosť sa odčítava 24 mesiacov z bezškodového priebehu. Bonus rastie za každých 12 mesiacov bez škodovej udalosti o 10 %. Možnosť výberu spoluúčasti vo výške 2 %, 5 % alebo 10 %. Vyššia spoluúčasť znamená nižšie poistné.
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu neprejavila záujem
 
  Popis Bonusy Spoluúčasť
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Havarijné poistenie AUTOPRIMA Kryje prípady havárie, krádeže, živelnej udalosti, vandalizmu, ako aj prípady poškodenia spôsobené stretom so zvieratami. Je určené pre nové aj jazdené vozidlá do 3,5 t a vozidlá nad 3,5 t a vekom 0 až 15 rokov. Možnosť pripoistiť čelné sklo, výbavu, úraz posádky, batožinu aj náhradné vozidlo a poistenie vozidla ako pracovného stroja. Možnosť výberu územného krytia. Individuálne stanovenie vstupného bonusu podľa bezškodovej prevádzky, každý ďalší bezškodový rok posúva klienta o bonusovú triedu vyššie, poistná udalosť triedu znižuje. V ponuke sú rôzne výšky spoluúčasti. Klient si spoluúčasť dohodne pri uzatváraní zmluvy. Vyššia spoluúčasť znamená nižšie poistné.
Havarijné poistenie SUPERAUTO Poistenie vychádza z reálnej ceny auta na trhu. Poistná suma a poistné sa stanovuje na základe konkrétnych parametrov vozidla (vek, opotrebenie, druh). Vek automobilu môže byť od 3 rokov do 15 rokov. Možnosť výberu územného krytia.    
Havarijné poistenie AUTOPROTEKT Poskytuje ochranu proti škodám, ktoré nezavinil sám motorista. Je určené pre vozidlá staršie ako 4 roky a vodičov, ktorí nejazdia veľa. Možnosť výberu územného krytia.    
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
Komunálna poisťovňa, havarijné poistenie Základný balík obsahuje poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu vozidla, kárdeži a lúpeži, ako aj ďalšie okolnosti. Možné je pripoistenie výbavy, batožiny a prepravovaných osôb proti úrazu, pripoistenie prepravy, čelného skla, náhradného vozidla. Bonusová zľava sa poskytuje po prvom roku poistenia v závislosti od bezškodovej prevádzky. Táto zľava závisí od počtu rokov a môže byť vo výške od 10 % do 70 %. Poisťovňa poskytuje aj zľavu v závislosti od dĺžky trvania poistenia od 4,76 % do 12,5 % oproti predchádzajúcemu roku. Klient môže získať ďalšiu zľavu v prípade uzatvorenia ďalších poistných zmlúv, napr. PZP, alebo ak je majiteľ držiteľom preukazu ZŤP. Prvá poistná udalosť sa odpúšťa. Čím vyššia spoluúčasť, tým vyššie poistné.
Groupama Garancia poisťovňa, a. s.
Havarijné poistenie V základnom poistení je havária, živelné udalosti a stret so zverou počas prevádzky vozidla, v doplnkových pripoisteniach je možné si poistiť riziko odcudzenia, vandalizmu, možnosť pripoistenia úrazu pre cestujúcich pre riziko úmrtia a trvalých následkov v dôsledku úrazu, pripoistenie skiel, resp. batožiny. V súčasnosti platí vstupný bonus 30 %. Maximálny možný bonus je vo výške 60 %, poistné udalosti zvyšujú ceny poistného. Klient má možnosť vybrať si zo štyroch stupňov spoluúčasti. K dispozícii je sadzba 0 %, základná spoluúčasť je vo výške 5 %. Vyššia spoluúčasť znamená nižšie poistné.
 
  Popis Bonusy Spoluúčasť
Groupama Garancia poisťovňa, a. s.
Havarijné poistenie V základnom poistení je havária, živelné udalosti a stret so zverou počas prevádzky vozidla, v doplnkových pripoisteniach je možné si poistiť riziko odcudzenia, vandalizmu, možnosť pripoistenia úrazu pre cestujúcich pre riziko úmrtia a trvalých následkov v dôsledku úrazu, pripoistenie skiel, resp. batožiny. V súčasnosti platí vstupný bonus 30 %. Maximálny možný bonus je vo výške 60 %, poistné udalosti zvyšujú ceny poistného. Klient má možnosť vybrať si zo štyroch stupňov spoluúčasti. K dispozícii je sadzba 0 %, základná spoluúčasť je vo výške 5 %. Vyššia spoluúčasť znamená nižšie poistné.
Union poisťovňa, a. s.
Havarijné poistenie Poistenie kryje riziká ako havária, krádež, živelné udalosti, požiar, vandalizmus, výbuch, poškodenie izolácie hlodavcami. Vstupný bonus do 50 %. V prípade poistnej škody sa v závislosti od výšky škody bonus znižuje. Spoluúčasť formou fixnej sumy. Klient má možnosť zvoliť si spoluúčasť vo výške 0 eur, 99 eur, 199 eur, 299 eur, 399 eur. Vyššia spoluúčasť znamená nižšie poistné.
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
Havarijné poistenie EUROKASKO Ponúka dva základné balíky. Prvý kryje riziko havárie, živelnej pohromy, vandalizmu, druhý k týmto rizikám pridáva aj riziko zmocnenia sa vozidla krádežou alebo neoprávneným používaním. V rámci pripoistenia je možné poistiť batožinu, čelné sklo, prípadne úraz a i. Za bezškodový priebeh je možnosť získať bonus až do 70 %. Poistné plnenie znižuje bonus o 24 mesiacov z bezškodového priebehu. 5 %, minimálne 165 eur
Havarijné poistenie EUROKASKO EXTRA Poistenie bez spoluúčasti, v prípade poistnej udalosti sa poistné nezvyšuje.   0 %, franšíza vo výške 165 eur
AUTO PLUS Kryje plnú výšku opravy vozidla v prípade nezavinenej udalosti. Sú to prípady, keď PZP vinníka nehradí plne škodu vzniknutú na vozidle klienta.    
Poistenie finančnej straty GAP Kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a sumou vyplatenou z havarijnej poistky pri totálnej škode na vozidle.    

Foto: stockfresh.com

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow