18. január 2021. Bohdana. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Havarijné poistenie – viac ako ochrana pred vlastnými chybami

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  11.4.2014 11.4.2014  

Prioritou na cestách by mala byť najmä bezpečná jazda. Pre prípad „keby niečo“ je tu poistenie. Hoci má prívlastok havarijné, vzťahuje sa aj na krádeže či živelné katastrofy. Rovnako však platí, že opatrnosti nikdy nie je dosť. Poisťovne chcú spravodlivejší systém, ktorým sa čoskoro skončí vyhýbanie sa zodpovednosti.

 

Pokryje viac ako šoférske chyby

Havarijné poistenie nie je povinné. Mnoho vodičov sa preto pri jeho výbere riadi pravidlom ako na cestách. Čo netreba, to nemusia. No krádeže, živelné pohromy alebo aj vlastnú nezodpovednosť PZP nikdy nenahradí. Oplatí sa teda investovať desiatky eur do havarijného poistenia? „Naša poisťovňa odporúča uzavrieť havarijné poistenie každému. Či už ide o klienta, ktorý si kúpil nové auto, alebo o vodičov so starším motorovým vozidlom. Havarijné poistenie okrem toho, že odškodní vodiča, či už nehodu spôsobil, alebo nie, chráni aj pred rizikom krádeže. Podľa našich štatistík sa stretávame so zvýšeným počtom nielen nových kradnutých vozidiel, ale aj áut, ktorým nedávno vypršal lízing. Kým klient vozidlo spláca na lízing, havarijné poistenie musí mať uzatvorené. Po tejto dobe však poistku väčšinou zruší, alebo platnosť nepredĺži,“ hovorí Mgr. Daniela Šulcová, špecialista PR a marketingu Komunálnej poisťovne, a. s., Vienna Insurance Group. Nie je na to dôvod, pretože havarijné poistenie je záchrannou sieťou pre peňaženku majiteľa aj v prípade, že už nejazdí na „funglovke“.

Poistenie aj pre staršie typy

Názor, že havarijné poistenie sa oplatí len novým automobilom vyvracia aj Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny: „Majitelia motorových vozidiel často tvrdia, že vozidlo staršie ako šesť rokov sa už neoplatí havarijne poistiť. Nie vždy je to však správna úvaha. V prípade najčastejších škôd, ako sú napríklad oškreté dvere, odrazené spätné zrkadlo, preliačený nárazník a podobne, sa poistenie určite oplatí. Poisťovňa uhradí náhradné diely v nových cenách. To znamená, že nielen preplatí náklady za opravu, ale v niektorých prípadoch sa samotné vozidlo aj zhodnotí.“ Vhodnosť havarijného poistenia aj pre staršie vozidlo potvrdzuje Miroslav Chovan z poisťovne Genertel poisťovňa, a. s.: „Havarijné poistenie SOS sa stalo zaujímavým aj pre majiteľov vozidiel až do 12 rokov. Poistné je stanovené podľa ceny vozidla s prihliadnutím na jeho vek a hodnotu pri vstupe do poistenia.” Na veteránov je havarijné poistenie krátke, napriek tomu je potrebné povedať, že nie je obmedzené len na krytie nových modelov. Aj výmena zrkadiel či dverí nás núti siahnuť do peňaženky hlbšie, ako je to pri poplatku za samotné poistenie.

Cenová politika je rozdielna

„Cena havarijného poistenia sa prepočíta percentuálnou sadzbou z poistnej sumy, ktorú si určuje poistník a mala by zodpovedať hodnote nového vozidla. Výsledná sadzba zahŕňa požadovaný rozsah poistného krytia, stupeň poistnej ochrany, výšku spoluúčasti, stupeň dosiahnutého bonusu za bezškodový priebeh a iné poistno-technické parametre,“ vysvetľuje systém výpočtu poistenia Ing. Imrich Polák, riaditeľ oddelenia poistenia motorových vozidiel UNIQA poisťovne, a. s. Aj tu sa však vyskytujú odlišnosti, v rámci ktorých si každá poisťovňa presadzuje svoju vlastnú obchodnú politiku. Výška platby v havarijnom poistení závisí od viacerých faktorov, ktoré môžu byť u jednotlivých poisťovateľov odlišné. „V prvom rade je to však rozsah poistenia – proti akým rizikám chce byť klient poistený. Ďalej sa bežne zohľadňuje výrobná značka, prípadne aj model vozidla a poistná hodnota vozidla,“ hovorí Gabriel Tóth špecialista odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.  Rovnako ako v iných odvetviach poistenia, aj v prípade havarijného pristupujú poisťovne k odmeňovaniu klientov v rámci bonusového systému. Ten sa najčastejšie viaže k už existujúcim zmluvám s poisťovateľom. „Klientom dávame bonus za bezškodový priebeh pri vstupe do poistenia, ako aj obchodnú zľavu, zľavu za PZP alebo zľavu za klientstvo v poisťovni. Zľavy priznávame podľa nároku na ňu, ak si klient uzavrie aj PZP súčasne s havarijným poistením, dostane 10 % zľavu, ak je klient poistencom UZP, alebo má inú zmluvu v Union poisťovni, dostáva zľavu 5 %,“ vysvetľuje Judita Smatanová, špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa Union poisťovne, a. s.

Keď príde na lámanie chleba

Ak vznikol poistenému nárok na plnenie z poistnej udalosti, poisťovňa zaplatí sumu zodpovedajúcu skutočne vynaloženým a primeraným nákladom na opravu poškodeného vozidla v čase poistnej udalosti. „Poisťovateľ hradí materiálové náklady a náklady na prácu na základe normohodín udávaných autorizovaným servisom. Z tejto sumy sa odpočíta dohodnutá spoluúčasť, ktorou sa klient podieľa na každej poistnej udalosti,“ vysvetľuje priebeh plnenia Ján Kusý, riaditeľ pre obchod v neživotnom poistení ČR/SRAXA poisťovne, a. s.

Poistné plnenie sa väčšinou delí na dve časti: parciálnu škodu a totálnu škodu, keď je motorové vozidlo odcudzené, alebo sú náklady na opravu vyššie ako 90 % všeobecnej hodnoty. „Pri parciálnej škode je oprava hradená na základe predložených faktúr, znížená o spoluúčasť. V prípade totálnej škody sa klientovi vypláca trhová cena vozidla znížená o spoluúčasť, prípadne upotrebiteľné zvyšky,“ vysvetľuje Ing. Daniela Vlčková, komunikácia a PR Wüstenrot poisťovne, a. s.

Malusy zatiaľ nie sú v móde

Po škodovej udalosti mnoho poisťovní prehodnocuje poistenie klienta na ďalšie roky. K priamym sankciám – malusom, za spôsobené havárie však pristupuje len máloktorá. Vo väčšine prípadov ide o dobratie prémiových ponúk. Dôvodom bola migrácia „sankcionovaných“ klientov do inej poisťovne, ktorá im namiesto malusov pribalila výhody. „Na ‚malusovú turistiku‘ väčšinou doplácali zodpovední vodiči. Riziko sa rozkladá medzi masy, čím nie je možné adresne potrestať vinníkov dopravných nehôd. V Českej republike sú všetci poisťovatelia ‚online‘ napojení do centrálnej evidencie poistných udalostí, kde je možné ihneď zistiť škodovú históriu daného klienta. U nás existuje podobná databáza, ale bohužiaľ, vlastníci tohto projektu ju nie sú ochotní a schopní efektívne spracovať a začať využívať pre všetkých,“ hovorí Lucia Makayová z úseku marketingu a komunikácie Generali Poisťovne, a. s. Tento nelichotivý stav, vďaka ktorému je systém havarijného poistenia stále mierne nespravodlivý, by sa mal v najbližších rokoch zmeniť.

K spoločnému postupu príde aj na Slovensku

U českých susedov prinútili špekulácie vodičov poisťovne k spoločnému postupu. „Poisťovňa, ktorá si nepreveruje škodovú históriu klienta, sa vystavuje problémom v budúcnosti. V jej portfóliu sa naakumulujú rizikovejší klienti, ktorí môžu vytvoriť tlak na zvýšenú výplatu poistných plnení. To buď poisťovňu oberie o zisk, respektíve prinúti zvýšiť poistné, čím potrestajú aj menej rizikových klientov. Sme presvedčení, že k spoločnej dohode v dohľadnej dobe príde aj na našom trhu,“ hovorí Zuzana Eliášová. Malusová turistika, ktorá umožňovala vodičom vyhýbať sa zodpovednosti a platiť rovnaké poistné ako bezškodoví vodiči, sa tak čoskoro na návrh samotných poisťovní skončí. Spravodlivosť tak môže priniesť atraktívnejšie ceny pre zodpovedných a priamoúmerné tým, ktorí škody spôsobili.

Bonus je zľava z poistného poskytnutá pri havarijnom poistení a tiež pri PZP v prípade, že klient poisťovne za stanovené obdobie nespôsobil poistnú udalosť.

 

Malus je navýšenie poistného (prirážka) v súvislosti s poistnými škodovými udalosťami klienta, ktoré sám spôsobil. Opakom malusu je bonus.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow