21. január 2021. Vincent. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

História poisťovníctva – dejiny hľadania istoty!

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  25.8.2014 25.8.2014  

V modernej spoločnosti je poistenie rovnaká samozrejmosť ako teplá voda. Historicky sa však preberanie záruk datuje ďaleko do dôb pred naším letopočtom. Vtedy ešte neexistovali poisťovací agenti ani poradcovia, iba snaha ochrániť svoj majetok. Dnes sa poistenie chápe viac-menej ako finančná kompenzácia za straty na majetku či zdraví, no počas celej histórie bolo poistenie predovšetkým prístavom pre istoty.

 

Od ťavy k pyramídam

Ak chceme pochopiť systém poistenia, musíme sa pozrieť na istoty v živote človeka a snahy ochrániť ich pred zničením. Tento prvok vidieť už u starých obyvateľov Mezopotámie. Ako poistku na cestách využívali karavány. Viacero tiav a obchodníkov predstavovalo viac ochrany pred možnými prepadmi alebo nástrahami púšte. S vývojom obchodu sa vyvíjal aj systém ochrany a prelom nastal pri otvorení námorného obchodu, ktorý možno považovať za otca poistenia. Plavby boli riskantné, preto prišli prvé „fondy“ podieľajúce sa na znášaní rizika, ale aj zisku. V prípade stroskotania lode sa škoda platila zo spoločného, v prípade zisku sa adekvátne rozdelil. Majetok mal v tej dobe skutočnú hodnotu, no nezabudlo sa ani na samotného človeka. Už približne 2 500 rokov pred naším letopočtom sa začína črtať zárodok úrazového poistenia v Egypte. Robotníci na stavbe pyramíd uzatvorili zmluvu o krytí výdavkov spojených s pohrebom v prípade úmrtia na stavbe. Starovekí Rimania sa zas dohodli na vkladoch, z ktorých sa následne platil pohreb tomu, kto umrel najskôr. Táto schéma istoty aj v neistej dobe dala vznik poisteniu, ktoré práve v Taliansku začína svoj hlavný rozmach približne od 14. storočia.

Krížom cez more, ale so zmluvou

Stredomorský námorný obchod nepredstavoval už len migráciu medzi blízkymi prístavmi. Taliani boli známi moreplavci a čoraz viac si uvedomovali, že dĺžka cesty je priamoúmerná výške zisku, ale aj riziku stroskotania, prepadnutia, straty, a tak potrebovali poistku. Prvá zachovaná poistná zmluva pochádza z Janova z roku 1347. Ďalšia podpísaná v Pise je zaznamenaná z 13. apríla 1379. Predstavovali v prevažnej miere poistenie úveru, ktorý si brali moreplavci na cestu. V prípade poistnej udalosti nebolo nutné úver splatiť. Netrvalo však dlho a poskytovatelia poistení si dokázali vypočítať pravdepodobnosť rizika aj zisku. V tom momente sa poistenie dostáva do úplne iných rozmerov. Začína sa podobať lotérii. Rozvoj nastal najmä v 15. storočí, po objavení Ameriky. Poistenie naplo plachty a hoci bolo prioritou poistenie materiálnej istoty, niekde pod povrchom sa stále objavovali aj zárodky poistenia života, ktoré vzbudilo nemálo otáznikov.

Peniaze alebo život

Známe heslo zbojníkov poznáme všetci, ale možno sme netušili, že práve ono pomohlo k rozvoju životného poistenia. Okolo 15. storočia bolo známe, že výpravy do cudzích krajín mohli podnikať najmä členovia bohatých rodín alebo šľachty. Životné poistenie si obľúbili bohatí obchodníci a šľachtici, keďže slúžilo najmä na vyplatenie výkupného v prípade zajatia Turkami. Ak sa nebodaj prihodilo najhoršie, poistka mala vykryť zabezpečenie príbuzných. Krytie hmotného vlastníctva bolo prirodzené. Ale ak ide o život, veľmi rýchlo po zavedení prvotných foriem životného poistenia, prišli dodnes nezodpovedané otázky. Koľko je hodný ľudský život? Je možné človeka vyvážiť peniazmi? Vo Francúzsku a Holandsku sa tak vďaka vplyvu cirkvi hodnotilo životné poistenie ako niečo nemravné. Cirkevní otcovia argumentovali, že život ani zdravie predsa nemôžu byť predmetom rovnakého obchodu ako vrecúška s čajom. Ako to už ale chodí, napriek otáznikom sa výhrady otupili a životné poistenie dodnes meria ľudské životy a zdravie tabuľkami, úrokmi a sumami.

Priemyselná revolúcia pohla biznisom

Priemyselná revolúcia rozbehla biznis poistenia naplno. Poistné spolky začali vytláčať komerčné poisťovacie spoločnosti a centrá poistenia, ako aj priemyselný vývoj, smerujú z Talianska do Anglicka a Francúzska. V týchto krajinách sa začalo moderné poisťovníctvo v 17. storočí formovať na dnešnú úroveň. Pionierom bol Edward Lloyd, ktorý svoju kaviareň na Tower Street premenil na centrum obchodného života. Tu začali svoju kariéru prví makléri, ktorí obchádzali obchodníkov a vytvárali priestor pre prvé platby poistného, za ktoré si mohli kúpiť ručenie tovaru. V roku 1720 dostala Lloydova skupina od anglického parlamentu výhradné právo na prevádzkovanie námorného poistenia. Dynamicky sa menili formy poistenia, pribúdali nové produkty. Po roku 1840, kedy cirkev rezignovala na svoje pálčivé otázky, sa aj životné poistenie stalo súčasťou ekonomického trhu.

V 19. storočí prichádzajú prvé automobily a to bolo len vodou na mlyn poisťovniam, ktoré prišli okamžite s ponukou motorového a havarijného poistenia. Dynamický rozvoj poisťovníctva sa však neskončil ani dnes. Neustále pribúdajú rôzne formy poistiek v závislosti od toho, v čom ľudia aktuálne hľadajú svoje istoty.

Podobným postupom si prešiel vývoj poistenia aj v USA, kde sa ako prvá zaknihovala v roku 1735 spoločnosť poisťujúca proti požiarom. V roku 1752 prichádza na trh Philadelphia Contributionship s podporou Benjamina Franklina, ktorá nielen poisťovala, ale vychovávala aj k zodpovednému správaniu. Zároveň si vyhradzovala právo nepoistiť vysoko rizikové objekty či drevené zruby. V roku 1792 vznikla oficiálna Poisťovňa Severnej Ameriky. Vývoj kopíroval približne európske smerovanie a dnes je poistný trh v USA rovnako rozvetvený ako kdekoľvek inde na svete.

Slovensko nezaostalo

Fenomén poistenia sa prostredníctvom obchodníkov rýchlo šíril do celého sveta. Cechy na spôsob združovania kapitálu sa objavili už v 14. storočí a Mária Terézia prišla na nápad zabezpečiť dôchodok štátnym úradníkom, ktorý sa ale financoval z jej účtu. Baníci v 16. storočí už prispievali pravidelnými čiastkami, z ktorých sa im nadelila renta v prípade úrazu či choroby. Rozvoj poistenia zasiahol aj Slovensko a v roku 1914 pôsobilo na našom území 85 poisťovní a v roku 1919 vniká 1. Slovenská poisťovňa. Počas Slovenského štátu nastalo zlúčenie poisťovní do jedinej TATRY, v roku 1949 pokračuje v monopole Česko-slovenská poisťovňa. Na dobu viac než 40 rokov definitívne zanikla na poli poistenia konkurencia, ktorá sa však začala obnovovať po páde minulého režimu. V súčasnosti je na Slovenku ponuka poistných služieb porovnateľná s vyspelými krajinami sveta.

Foto: Shutterstock

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow