30. september 2020. Jarolím. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

ING ponúka až dvojnásobné finančné krytie pri smrteľnej dopravnej nehode

NextFuture NextFuture NextFuture  19.1.2015 19.1.2015  

ING Životná poisťovňa od januára trvalo zdvojnásobuje poistné plnenie pri pripoistení smrti úrazom pri dopravnej nehode. Táto úprava životného poistenia je reakciou na záujem klientov o krytie na tento druh poistnej udalosti. Záujem prejavili v rámci časovo limitovanej akcie na konci roku 2014. Bonus dvojnásobného plnenia sa vzťahuje na úmrtie v dôsledku dopravnej nehody, a to nielen v osobnom motorovom vozidle, ale aj v MHD, na bicykli, motorke alebo ako chodec, pokiaľ bol poistený účastníkom dopravnej nehody.

Podľa štatistík* skončí z 912-tisíc úrazov ročne až 47-tisíc hospitalizáciou, z čoho až dve tretiny vyžadujú operáciu. Zároveň každoročne o desatinu stúpa počet invalidov v dôsledku úrazu a u tisícok ľudí zanechávajú úrazy rôzne závažné trvalé následky. „Nehoda, úraz alebo dokonca úmrtie je pre rodinu vždy veľká rana, o to horšia, ak ide o hlavného živiteľa. Finančné dopady môžu byť v takom prípade dramatické,“ vysvetľuje Jiří Čapek, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne. ING Životná poisťovňa preto v takomto prípade vyplatí v rámci pripoistenia dvojnásobné poistné plnenie. „Dvojnásobné plnenie sme ponúkali novým klientom ako časovo obmedzenú akciu. Kampaň sa však stretla s  veľkým úspechom, a tak sme sa rozhodli zaradiť vyššiu výplatu do poistných podmienok štandardne,“ dopĺňa J. Čapek.

Chodec aj MHD

Najnovšie poisťovňa poskytne bonus i pri smrti úrazom, ktorá bezprostredne súvisí s cestnou premávkou, leteckou, lodnou, námornou alebo železničnou dopravou alebo pri úraze, ktorý poistený utrpí pri dopravnej nehode ako chodec. Ročne pritom dôjde na slovenských cestách k 14-tisícom dopravných nehôd, ktoré majú pre 230 osôb fatálne následky. Z toho pri autonehodách zahynie 65 chodcov a 20 cyklistov. A stále častejšie sa stretávame s nehodami, do ktorých sú zapojení aj iní účastníci dopravy než iba vodiči automobilov. Minulý rok sa napríklad 350 nehôd týkalo motoriek, 481 nehôd bicyklov a 1114 chodcov.

Zdroj: TS ING Životná poisťovňa

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow