26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Investičné a kapitálové poistenie odlišuje najmä prístup k riziku

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  7.10.2016 7.10.2016  

Poistenie môže mať aj „nepoistný rozmer“. Popri krytí poistných rizík môže poisťovňa peniaze klientovi aj zhodnocovať. Umožňuje to kapitálové a investičné poistenie. Prostredníctvom týchto produktov sa môžu klienti poisťovní stať investormi na akciových, prípadne dlhopisových trhoch.

 

Kapitálové a investičné životné poistenie má mechanizmy, ktoré môžu peniaze zhodnocovať. V prvom rade však poistné produkty slúžia na poistenie. Dôležité je predovšetkým nastaviť potrebné poistné krytie, keďže ide stále o poistenie, teda najmä o poistnú ochranu.

Kapitálové životné poistenie

Poistenie, ktoré obsahuje sporivú zložku, sa dá rozdeliť na kapitálové a investičné. Pri kapitálovom životnom poistení pre prípad dožitia získa poistený klient po dovŕšení dohodnutého veku určitú sumu peňazí. To, aká vysoká bude suma, závisí od zhodnotenia, ktoré sa podarí dosiahnuť. V tomto prípade však sú stanovené isté garancie, keďže klient má garantovanú určitú sumu.

Garantované zhodnotenie sa odvíja od technickej úrokovej miery, ktorú stanovuje Národná banka Slovenska (NBS). Od 1. januára 2016 je táto miera na úrovni 0,7 %. Napríklad v roku 2004 bola technická úroková miera, stanovená vtedy ministerstvom financií, na úrovni 4 %.

Garantované výnosy nie sú odtrhnuté od situácie na trhu. Prostriedky v rámci kapitálového poistenia investujú jednotlivé poisťovne relatívne konzervatívne, keďže je jasné, že garantovaný výnos budú klientom určite vyplácať.

Žijeme však v čase nízkych úrokových sadzieb, a to je okolnosť, ktorá znižuje atraktívnosť týchto produktov. Nízke úrokové sadzby majú vplyv predovšetkým na ziskovosť poisťovní, a to sa prejavuje na podieloch na zisku, ktoré by mohli klienti získať. V prípade kapitálového životného poistenia je teda ovplyvnená suma, ktorú by mohli klienti získať, nad rámec garancií.

Svoju úlohu zohráva aj prísna regulácia kapitálového poistenia. „V dôsledku zákona o poisťovníctve, ktorý kladie dôraz na bezpečnosť vložených finančných prostriedkov, však prinášajú tieto vklady relatívne nízke výnosy. Poisťovne preto investujú do finančne stabilných foriem investícií, ako sú termínované vklady či dlhopisy, ktoré sú menej ziskové, ale výnos je takmer istý. Naopak akcie a rizikovejšie tituly môžu v dlhodobom horizonte zarobiť oveľa viac v porovnaní napríklad s dlhopismi. Preto investičné poistenie poskytuje klientom vo všeobecnosti atraktívnejší výnos,“ informuje Komunálna poisťovňa.

Investičné životné poistenie

Rozdiel medzi investičným a kapitálovým poistením je predovšetkým v prístupe k riziku, ktoré plynie z investovania. V rámci investičného životného poistenia je správca prostriedkov ochotný ísť do väčšieho rizika, pretože nie je viazaný žiadnymi garanciami. Plná miera rizika je na pleciach klienta. Zároveň však klient nemusí nečinne sedieť a čakať na to, aký osud jeho investíciu stretne. Poisťovne ponúkajú viacero investičných fondov, do ktorých klient môže svoje peniaze vložiť. Svoje prostriedky môže klient vložiť do viacerých fondov a týmto spôsobom znižovať riziko straty. Taktiež je možné svoju investíciu upravovať a napríklad meniť pomer medzi investíciou do dlhopisov a do akcií.

Rozdiel medzi kapitálovým a investičným poistením je badateľný aj v dostupnosti prostriedkov. Čerpanie prostriedkov v rámci kapitálového poistenia prichádza zvyčajne po dovŕšení dohodnutého veku, alebo v prípade úmrtia. Čerpanie pred skončením poistnej doby môže byť často výrazne nevýhodné a predovšetkým v prvých rokoch je odkupná hodnota výrazne nižšia ako zaplatené poistné.

V prípade investičného životného poistenia môže byť situácia odlišná. Do úvahy môže prichádzať možnosť čiastočného odkupu. Dá sa povedať, že ide o akési „vyberanie ziskov“, keďže do úvahy prichádza výber časti zhodnotených prostriedkov, pričom zvyšná časť naďalej zostáva investíciou.

V rámci nastavenia konkrétneho poistného produktu je potrebné urobiť niekoľko rozhodnutí. V prvom rade je potrebné zvážiť nastavenie sporivej aj ochrannej zložky. V rámci sporivej zložky treba mať jasno v rozložení aktív medzi rizikovejšie a menej rizikové. V rámci ochrannej zložky je potrebné nastaviť kryté riziká, prípadne pripoistenia.

To, čo je dobré pre jedného klienta, nemusí vyhovovať inému. Dôraz na ochrannú zložku by mali dať predovšetkým živitelia rodín. Vyššia sporivá zložka je zase výhodnejšia pre relatívne mladších klientov. V prípade klientov bez záväzkov existuje vyššia pravdepodobnosť, že vložené prostriedky nebudú nútení dlhší čas čerpať. Vo všeobecnosti mladí ľudia majú lepší zdravotný stav a poistné produkty sú relatívne lacnejšie.

V prípade sporenia je potrebné tiež brať do úvahy, že sporenie bude výhodnejšie, ak trvá niekoľko rokov.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow