16. január 2021. Kristína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

K poisteniu automobilov pribudli novinky

Martin Karlík Martin Karlík Martin Karlík  13.5.2016 13.5.2016  

Možnosti poistenia motorových vozidiel sú čoraz pestrejšie. Poisťovne prezentujú rôzne akcie v rámci pripoistení a zdokonaľujú aj svoje online produkty. Ako sa teda rozhodnúť pre to pravé a na čo by ste nemali zabúdať pri poistení automobilov v rámci havarijného, teda KASKO poistenia?

 

Ak si chcete poistiť auto a myslieť tak aj na nepredvídateľné skutočnosti ako krádež či lúpež, je nutné postupovať obozretne a brať do úvahy napríklad aj to, že poisťovňa tieto pojmy väčšinou rozlišuje. Pri poistení je potrebné dobre sa oboznámiť s výlukami, ktoré by vás mohli zaskočiť pri plnení.

„Krádežou sa rozumie zmocnenie sa poisteného vozidla alebo jeho časti s úmyslom zaobchádzať s ním ako s vlastnou vecou. Lúpežou sa rozumie použitie násilia alebo hrozby bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa poisteného vozidla alebo jeho časti,“ povedal Milan Janásik, hovorca poisťovne Generali.

Poisťovne v týchto prípadoch často používajú možnosť pripoistenia. To sa však skôr sťahuje na povinné zmluvné poistenie. „Spolu s povinne zmluvným poistením je možné dojednať samostatné riziko – pripoistenie krádeže s plnením maximálne 4 000 eur za 30 eur mesačne,“ povedal Janásik.

Online poistenie je čoraz úspešnejšie

V tomto roku je už aj bežnou súčasťou poistenie vozidiel prostredníctvom online poistenia. Výhodou je okrem iného i znížená čakacia doba. „Poistenie v poisťovni Genertel je platné hneď, ako ho poisťovňa prijme. Môže byť teda platné aj hneď od tej sekundy, keď záujemca potvrdí Chcem zmluvu. Žiaden podpis a platba až neskôr. To je výhodné napríklad vtedy, ak motorista potrebuje poistenie platné ihneď, lebo si napríklad kúpil nové auto. Uzavrie poistenie, vybaví formality okolo nového auta a až potom dokončí veci s poisťovňou,“ povedal riaditeľ poisťovne Genertel, Miroslav Chovan. Súčasťou webu mnohých poisťovní je online kalkulačka, ktorá klientom skráti čas potrebný na vypočítanie poistnej sumy.

Klienti sú nároční nielen v oblasti online poistenia. Veľký boom zaznamenali v posledných rokoch aj asistenčné služby.

„Klienti v poisťovni Generali majú k dispozícii výhodné asistenčné služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni úplne zadarmo. Novinkami sú aj mobilná aplikácia na nahlásenia dopravnej nehody. Poisťovňa Generali spustila tiež hlásenie a sledovanie stavu riešenia poistnej udalosti na webe,“ povedal Janásik.

Klienti môžu dokonca využiť takzvanú telematiku, čiže diagnostický prístroj fungujúci na diaľku. „Zariadenie nainštalované priamo vo vozidle totiž po náraze, ktorý prekročí preťaženie 2,5 G, vyšle operátorovi asistenčnej služby ihneď automaticky signál, že auto narazilo. Ten volá posádke späť na zariadenie (má v sebe zabudovaný senzor preťaženia, GPS, vlastnú SIM kartu, mikrofón a reproduktor) a ak sa posádka nehlási alebo je zranená, automaticky na miesto nehody vyrážajú všetky záchranné zložky,“ vysvetlil Janásik.

Dôležitosť asistenčných služieb

Poisťovne často neponúkajú asistenčné služby len pri nehodách. „Okrem nehody a poruchy vozidla môžu naši klienti očakávať pomoc aj v prípade odcudzenia vozidla. Klientom sme od minulého roka začali posielať direct mailové ponuky asistenčných služieb Lady Assistance v poistení PZP. Táto služba pomôže pri výmene pneumatiky, naštartovaní neposlušného alebo zamrznutého motora, vyriešení problému so zabuchnutými alebo stratenými kľúčikmi, so zamrznutými zámkami, batériou alebo brzdami, pri doplnení či zámene paliva. Pracovníci technickej podpory tiež pomôžu zaslať chýbajúce potrebné náhradné diely po nehode alebo poruche a rovnako tak poskytnú komplexné administratívno-informačné služby vrátane dopravného servisu a poradenstva pri autonehode,“ povedala Lucia Muthová, hovorkyňa spoločnosti Allianz-SP.

Viaceré riziká

Samotné krytie poistných rizík poisťovne spravidla delia do samostatných modulov v rámci havarijného poistenia. „Tieto moduly zahŕňajú širokú škálu rizík, ku ktorým je možné dojednať rôzne pripoistenia, ako napríklad pripoistenie finančnej straty, náhradného vozidla, batožiny, čelného skla, zrážky so zvieraťom či úrazové pripoistenie osôb. Pri dojednávaní nového havarijného poistenia môže klient získať zľavu za predchádzajúci bezškodový priebeh až do výšky 50 percent z ceny poistenia. Ponúkame zaujímavý systém zliav, kde sa pri zohľadnení veku vozidla znižuje cena poistného za podmienky, že klient zostáva bezškodový,“ povedala Muthová.

Poisťovňa AXA ponúka tri varianty poistenia, ktoré kryjú nebezpečenstvá živelnej katastrofy, krádeže, stretu s účastníkom cestnej premávky a ponúkajú krytie v prípade totálnej škody. „V spoločnosti AXA je možné dojednať havarijné poistenie, kde poistná suma je nová cena fakturovaná predajcom, alebo cena obstarávacia (časová), pokiaľ do poistenia vstupuje staršie motorové vozidlo,“ povedal Ján Kusý z poisťovne AXA.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow