19. január 2021. Drahomíra. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Kam investovať v časoch kvantitatívneho uvoľňovania?

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  29.10.2015 29.10.2015  

Sadzby na obľúbených termínovaných vkladoch padajú aj vďaka nízkym úrokom Európskej centrálnej banky. Kvantitatívne uvoľňovanie na dlhý čas spravilo škrt cez rozpočet rastu výnosov a Čína rozvírila aj výkonnosť akciových trhov. Stále je však možné investovať nad hranicou inflácie.

 

Slováci sú konzervatívnejší

Konzervatívnejšie formy zhodnocovania prostriedkov sú slovenskou tradíciou. „Zo štatistík ČSOB vyplýva, že aktuálne sú pre klientov obľúbeným druhom sporenia sporiace účty,“ hovorí  Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny. Podľa Marty Cesnakovej, hovorkyne Slovenskej sporiteľne, sú obľúbenými investičnými produktmi ich klientov podielové fondy a hypotekárne záložné listy. O tradičných termínovaných vkladoch hovoriť ani netreba, patria k stabilnému pilieru investičného portfólia azda každého Slováka. Práve ich sa však najviac dotkla politika znižovania úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, a tak čoraz viac klientov presúva voľný kapitál inam.

Úroky sa od dna nezdvihnú

Pod vývoj na úverovom trhu sa už dlhšie obdobie podpisuje najmä voľná menová politika Európskej centrálnej banky, to znamená program kvantitatívneho uvoľňovania a nízka hlavná úroková sadzba. Tá sa s veľkou pravdepodobnosťou bude nachádzať na technickej nule aj celý budúci rok. „Od sadzby ECB sa odvíjajú sadzby na medzibankovom trhu a následne aj sadzby z úverových a vkladových produktov. Zvyšovanie úrokových sadzieb v dohľadnom čase nepredpokladáme, pretože ECB bude aj naďalej pokračovať vo svojej doterajšej uvoľnenej menovej politike,“ vysvetľuje Anna Tkáčová, hovorkyňa Poštovej banky. Rast úrokov na vkladných knižkách, sporiacich účtoch a tradičných termínovaných vkladoch tak zdá sa zostane s vyhliadkou nízkeho rastu. Snaha nájsť lepšie úročenie sa obracia k podielovým fondom, ktoré prichádzajú s novými možnosťami aj pre konzervatívnejších investorov.

Podielovým fondom dominuje aktívne riadenie

„ Nízke ceny komodít by mali pomôcť svetovému hospodárstvu v ďalšom raste“

Počas tejto jesene viaceré banky plánujú predstaviť práve túto investičnú možnosť a do popredia sa dostáva riadený fond. „Na jeseň tohto roku prichádzame s ponukou nového podielového fondu. Fond bude riadený aktívne, čo znamená, že jeho zloženie sa bude flexibilne meniť na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch,“ hovorí Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky. Za najvhodnejšie produkty klientov momentálne považuje aktívne riadené, zmiešané podielové fondy aj Roman Vlček, člen predstavenstva Asset Managementu Slovenskej sporiteľne. Napriek konzervatívnejšiemu charakteru však podielové fondy nie sú garantované výnosom, no sú určené ľuďom, ktorí s istou mierou rizika chcú získať vyššie zhodnotenie ako na bežnom či sporiacom účte. Výhodou podielových fondov je, že umožňujú aj pravidelné investovanie, ktoré je z dlhodobého hľadiska výhodným systémom zhodnocovania prostriedkov. „Vo všeobecnosti možno povedať, že ideálne je odkladať si pravidelne, a to aj v čase nízkych úrokových sadzieb, približne 10 % z mesačného príjmu do produktov s krátkou dobou viazanosti. Ak to nie je možné, odporúčame sporiť si menej, no na pravidelnej báze. Okamžitá rezerva pre prípad nečakaných výdavkov by však mala predstavovať výšku najmenej troch mesačných platov,“ radí Zuzana Eliášová.

Infláciu pokryjú aj konzervatívne investície

Dosiahnutie výnosu aspoň vo výške inflácie by malo byť základným princípom akejkoľvek dlhodobejšej investície. Z toho sa následne odvíja aj zloženie investičného portfólia, ktoré by malo obsahovať mix štandardných investičných tried ako sú akcie, dlhopisy alebo peňažné trhy. „Vo všeobecnosti platí, že mladší ľudia s dlhším časovým horizontom svojej investície si môžu dovoliť podstúpiť väčšie riziko v podobe vyššej expozície na akciové trhy. Na druhej strane, ľudia po 50-ke by mali uprednostniť skôr bezpečnejšiu investíciu vo forme štátnych dlhopisov,“ radí Marian Matušovič, generálny riaditeľ VÚB Asset Management. Súčasná nízka miera inflácie však nahráva konzervatívnejším investíciám a de facto aj menší výnos ochráni hodnotu peňazí. V budúcnosti sa to však môže zmeniť. „Miera inflácie je momentálne na Slovensku veľmi nízka až nulová. Z tohto pohľadu a z krátkodobého hľadiska dokážu mieru inflácie vykrývať aj konzervatívnejšie investície. V nasledujúcich rokoch sa však odhad inflácie pohybuje pre Slovensko podľa trhového konsenzu na úrovni 1,4 % v 2016 a 2,1 % v 2017,“ hovorí Matej Varga, vedúci úseku riadenia investícií DSS Poštovej banky a Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. Z toho dôvodu je dobré sa v dlhodobejšom horizonte ohliadnuť po zhodnotení nad uvedenú inflačnú prognózu.

„ Zvyšovanie úrokových sadzieb sa v dohľadnom čase nepredpokladá.“

Akcie stále nie sú lacné a budú kolísať

Akcie sa považujú za najrizikovejšiu investíciu, dosahujú totiž najvyššiu mieru volatility. V súčasnosti práve v súvislosti s akciami mnohým investorom pribudli na čele vrásky. „Akcie sa ani po poslednej korekcii nedajú považovať za lacné. Z hľadiska výnosu však nemajú alternatívu a v zodpovedajúcom investičnom horizonte by mali priniesť očakávaný výnos. Z regionálneho hľadiska preferujeme investície do európskych akcií a takisto držíme zvýšený podiel v japonských a stredoeurópskych akciách. Z konkrétnych sektorov a tém preferujeme investície do procyklických akcií firiem vyrábajúcich tovary dlhodobej spotreby, a tiež do finančného sektora,“ radí Eliášová. V najbližšom období však podľa nej budeme na trhu svedkami zvýšenej kolísavosti. Dôvodom budú obavy o vývoj v Číne, ktorá prechádza spomalením ekonomického rastu. Celkovo však situácia nie je negatívna, oživenie v USA stojí na solídnych základoch a hoci miernym tempom, rastie aj Európa. Nízke ceny komodít by mali pomôcť svetovému hospodárstvu v ďalšom raste. Marián Matušovič dodáva, že makroekonomické ukazovatele v USA sú stále dostatočne dobré na to, aby ospravedlnili plánované zvýšenie základnej úrokovej sadzby tamojšou centrálnou bankou, ktorá sa pohybuje okolo nulovej úrovne od konca roku 2008. Základný scenár hovorí o tom, že kombinácia zlepšujúceho sa makroekonomického prostredia iba postupné zvyšovanie sadzieb v USA a stále veľmi expanzívna menová politika uskutočňovaná väčšinou centrálnych bánk by mali z dlhodobého hľadiska podporovať akciové trhy. Ako investovať do akcií radí aj Roman Vlček: „Kapitálové trhy prechádzajú zložitejším obdobím, spôsobeným najmä zníženou výkonnosťou čínskej ekonomiky. Pozitívne je, že centrálne banky sú pripravené svojou menovou politikou bojovať s deflačnými tlakmi a tým podporovať ekonomický rast. Z toho vyplýva, že v najbližšom období nepredpokladáme rast úrokových mier. Z fundamentálneho hľadiska sa nám stále zdajú najatraktívnejšie akcie rozvinutých trhov, aj keď musíme počítať s vyššou cenovou volatilitou. Za menej atraktívne považujeme momentálne akciové trhy rozvíjajúcich sa krajín.“

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow