26. september 2020. Edita. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Kapitálové poistenie dosluhuje. Klienti si žiadajú krytie rizík

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  13.12.2016 13.12.2016  

Životné poistenie je komplikovaný produkt, ktorý umožňuje množstvo nastavení. Jeho prvoradou úlohou je pomôcť v prípade, že nastanú komplikované životné situácie. Poistenie stále umožňuje aj tvorbu rezerv, prípadne investovanie, záujem je však najmä o krytie rizík.

 

Ukazuje sa však, že napriek rôznym možnostiam sa produkty životného poistenia vracajú k svojim koreňom a záujem je predovšetkým o krytie rizík. „Už tri štvrtiny zo všetkých životných poistiek tak tvoria práve „rizikovky“. Sporenie a investovanie popri poistení ľudia využívajú stále menej. Kapitálové životné poistenie už väčšina poisťovní prestala ponúkať, možnosť investovania zostala ešte v investičnom životnom poistení,“ upozorňuje spoločnosť Generali.

Môže pritom ísť o všeobecnejší trend. „Pokles záujmu o donedávna najobľúbenejšie poistenie – kapitálové životné poistenie – priznávajú viaceré poisťovne. Bez zveličenia možno teda o tomto produkte povedať, že je mŕtve. Jeho predchodcom a teraz i nástupcom je podstata poistenia – rizikové životné poistenie,“ hodnotí Pavel Škriniar, analytik portálu FinancnaHitparada.sk.

Na slovenskom trhu sa objavujú produkty, ktoré umožňujú uzavrieť poistenie jednotlivých rizík bez sporenia, prípadne investičnej zložky. Variabilných zložiek v poistení je však viac.

Dôležité sú riziká

Poistenie pritom skutočne má byť predovšetkým o krytí rizík, to je prvotný účel poistenia a najzásadnejšie parametre sa naozaj týkajú krytia rizík. „Ľudia by si mali zodpovedne vybrať poistné riziká, dôkladne nastaviť poistné sumy a v neposlednom rade porovnať ponuky rôznych poisťovní. Na zmenu nastavenia poistky po tom, ako sa niečo stane, je už neskoro,“ dopĺňa Škriniar.

Životnú poistku je možné dohodnúť pre prípad smrti, ale aj pre prípad dožitia. Poisťovňa vypláca plnenie, ak nastane smrť poisteného klienta v zmysle dohodnutých podmienok. V prípade poistenia uzavretého na dožitie poisťovňa vypláca poistnú sumu v momente, keď klient dovŕši dohodnutý vek. Tieto dve poistenia je možné kombinovať. V každom prípade poistenie má slúžiť predovšetkým na náhradu príjmu a zdrojov.

Popri poistení úrazov napríklad vlastných potomkov je určite dôležité myslieť aj na poistenie živiteľov rodiny, pretože práve ich zdravotné komplikácie môžu znamenať veľké finančné ťažkosti. Niektoré poistné produkty na slovenskom trhu umožňujú poistenie viacerých osôb súčasne. Pri rozhodovaní o tom, či uzatvoriť životnú poistku, je dobré namodelovať si, čo by mohla určitá strata príjmu znamenať. Je dobré si zvážiť, či chod domácnosti môže zvládnuť niekto iný, napríklad partner. Rovnako je dobré sa zamyslieť nad tým, či od príjmu, ktorý by mohol vypadnúť, nezávisia napríklad aj deti.

Pozor na invaliditu a zdravotné problémy

V rámci životnej poistky je, samozrejme, možné poistiť sa proti riziku vzniku zdravotných komplikácií. Je však potrebné myslieť na poistenie úrazov a aj chorôb. „Z pohľadu rodinných financií je jedným z kľúčových životné pripoistenie pre prípad invalidity. Imobilnosť totiž často so sebou prináša doživotný pokles príjmov, a pritom vôbec nie je ojedinelá. K 30. júnu 2016 poberalo invalidný dôchodok vyše 233-tisíc Slovákov, čo predstavuje viac ako 6 % našej populácie v produktívnom veku,“ upozorňuje poisťovňa NN. „Mnoho ľudí má poistené riziko invalidity v dôsledku úrazu, takéto poistenie je však nedostatočné. Úraz ako príčina invalidity je štatisticky oveľa menej významný ako sú rôzne choroby,“ upozorňuje Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne.

Poisťovňa NN zároveň dopĺňa, že medzi najčastejšie príčiny invalidity patria najmä ochorenia svalov, kostrového a spojivového tkaniva, duševné poruchy a poruchy správania, onkologické choroby či choroby obehovej sústavy.

Slováci sa však obávajú predovšetkým úrazov. Z údajom poisťovne Allianz vyplýva, že Slováci si v rámci rizík pri životnom poistení najčastejšie dojednávajú úrazové poistenie, konkrétne denné odškodné počas liečenia následkov úrazu, smrť po úraze a tiež trvalé následky úrazu. „Súvisí to najmä so životnou situáciou Slovákov. Mnohí sú živiteľmi rodín alebo sú zaťažení hypotékami a úvermi a chcú, aby v prípade ich úrazu či úmrtia bolo o ich rodinu finančne postarané,“ vysvetľuje riaditeľ odboru spolupráce so životnými maklérmi Allianz – SP Vladimír Halás.

Pohyblivá poistná suma

Pracovať sa dá aj s poistnou sumou, ktorá môže byť tiež pohyblivá. Poistná suma sa môže znižovať. Týka sa to poistenia úverov. Vzhľadom na to, že istina úveru sa znižuje postupným splácaním, spolu s ňou klesá aj poistná suma.

Poistná suma však môže byť aj progresívna, teda za určitých okolností sa zvyšovať. Týka sa to úrazového poistenia. „Najmä pri závažnejších chorobách a úrazoch sa nezriedka stáva, že rodina prichádza nielen o príjem postihnutého, ale aj o príjem ďalšej osoby, ktorá sa oňho musí starať. Vtedy sa neraz siahne na peniaze, ktoré mali pôvodne slúžiť na iný účel a neskôr môžu chýbať,“ hovorí Peter Brudňák.

K poistke je možné dohodnúť pripoistenie progresivity, ktoré za stanovených podmienok umožňuje zvyšovať poistnú sumu. Vo všeobecnosti sa v rámci poistnej udalosti skúma miera poškodenia zdravia, od ktorej sa odvíja percento poistného plnenia. To poistné plnenie sa následne pomocou koeficientu progresivity prostredníctvom dohodnutého výpočtu zvýši. Týmto spôsobom sa poistná suma môže zvýšiť dokonca o stovky percent. Miera navýšenia, samozrejme, závisí od vážnosti poranenia.

Na zdravotnú starostlivosť doplácame

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zároveň upozorňuje, že zdravotná starostlivosť o priemerného slovenského občana stojí 1 031 eur. Tri štvrtiny z tejto sumy sú hradené z verejných zdrojov, zvyšok si platíme sami nad rámec zákonných odvodov. Najviac z toho ide pritom na lieky,“ hovorí poisťovňa NN. Podľa OECD patrí Slovensko do hornej tretiny krajín s najvyššími výdavkami na zdravotnú starostlivosť, ktoré musí uhradiť občan. V rámci členských krajín OECD si pacient sám uhrádza v priemere 19 %, na Slovensku je tento podiel 23 %. Podľa údajov Eurostatu sa však ľudia na Slovensku v podstate nesťažujú na to, že im je z finančných dôvodov zdravotná starostlivosť neprístupná.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow