28. september 2020. Václav. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Keď sa na vás v práci lepí smola alebo ako sa ochrániť pred škodou spôsobenou zamestnávateľovi

NextFuture NextFuture NextFuture  29.4.2016 29.4.2016  

Väčšina zamestnancov si uvedomuje, že pri nástupe do práce podpísala dohodu o hmotnej zodpovednosti a za škody spôsobené zamestnávateľovi nesie zodpovednosť. Nie každý však vie, že ak v práci niečo rozbije alebo poškodí, nemusí to platiť z vlastného vrecka. Ponúkame niekoľko rád, ktoré pomôžu v prípade škôd, ktoré vznikli pri výkone povolania.

Služobný mobilný telefón, ktorý spadol klientovi do WC alebo ho po skončení hovoru položil na kapotu auta a zabudol naň. Prípady, keď vyliata horúca káva poškodila laptop, škody na služobných vozidlách, poškodenie strojov a súčiastok pri výrobných linkách ale aj pády drahého tovaru z regálov. To sú najčastejšie škody, ktoré UNIQA poisťovňa eviduje v rámci výkonu povolania.

Zamestnanci často zabúdajú, že v práci zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia svojmu zamestnávateľovi. Kým živnostníci a podnikatelia ručia za škody do ich plnej výšky, zamestnancov do určitej miery chráni Zákonník práce. Podľa neho môže zamestnávateľ žiadať náhradu škody iba do výšky štyroch mesačných platov. „ Práve pre ochranu v takýchto prípadoch je tu poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi. Strata štyroch platov totiž môže znamenať vážnu finančnú záťaž pre rodinný rozpočet,“ hovorí Patrícia Lajová z oddelenia poistenia zodpovednosti UNIQA poisťovne.

Nie je škoda ako škoda

Poistenie je možné uzatvoriť takmer pre všetky druhy povolaní. Mali by naň myslieť najmä ľudia manuálne pracujúci vo výrobe, zamestnanci, ktorí pracujú s drahými tovarmi či technológiami a tí, ktorí prevzali služobné autá. Okrem základného rozsahu poistenia je totiž možné dojednať aj pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa. „Ak máte zverené služobné auto, určite radím uzatvoriť si poistenie s krytím aj pre motorové vozidlo. Aj v prípade, že firma má auto havarijne poistené, spoluúčasť môže vymáhať od zamestnanca, ktorý škodu spôsobil. Niekedy môže ísť aj o niekoľko tisíc EUR,“ pripomína P. Lajová. V UNIQA poisťovni má klient dokonca automaticky kryté aj poškodenie prepravovaného tovaru.

Pozor! Nie každú škodu však poisťovňa preplatí. Medzi všeobecné výluky z poistenia patrí napríklad úmyselné konanie, konanie pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, strata hnuteľných vecí a finančné škody akými sú sprenevera, pokuty či manká. „ Pracovníci pokladní sa často domáhajú poistenia manka, ktoré však takisto patrí k výlukám, nakoľko pri takejto škode je takmer nemožné dokázať, že nevznikla úmyselne,“ vysvetľuje P. Lajová.

Kto uzatvára poistku?

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca nie je zo zákona povinné. Uzatvára ho zamestnanec jednotlivo alebo môže zamestnávateľ poistiť všetkých (prípadne väčšinu) svojich zamestnancov. „V poslednom čase evidujeme relatívne vyšší záujem o tzv. hromadné poistenie, ktoré zamestnávateľ platí svojim zamestnancom ako formu benefitu,“ hovorí P. Lajová z UNIQA poisťovne.

Výška poistného sa odvíja od výšky poistnej sumy, rizikovosti povolania a výšky  spoluúčasti, ktorá najčastejšie predstavuje 10% poistnej sumy. Poisťovňa vypláca škody do výšky dohodnutej poistnej sumy. Tá by mala predstavovať také krytie pre zamestnanca, aby aj pri maximálnom možnom nároku zo strany zamestnávateľa mal tento nárok pokrytý. „Znamená to, že poistná suma by mala byť vo výške 4-násobku, resp. pri určitých povolaniach do 3-násobku priemernej mesačnej mzdy,“ uzatvára P. Lajová.

Zdroje : UNIQA poisťovňa, a. s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow