24. november 2020. Emília. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Konferencia SIBAF 2012

NextFuture NextFuture NextFuture  3.3.2013 3.3.2013  

V bratislavskom Austria Trend Hoteli sa 9. októbra uskutočnil 7. ročník konferencie určenej pre sprostredkovateľov poistenia. Na konferencii, ktorú organizovala Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP), sa hovorilo najmä o význame otvoreného súdnictva pre oblasť poisťovníctva, o dohľade NBS nad poistným trhom, o vzdelávaní sprostredkovateľov poistenia a v neposlednom rade aj o európskej legislatíve v oblasti sprostredkovania poistenia a jej vplyve na slovenský trh.

Na konferencii SIBAF 2012 – fóre sprostredkovateľov poistenia, ktoré sa teší veľmi dobrému renomé u odborníkov ako aj u predstaviteľov významných štátnych inštitúcií, okrem niekoľkých desiatok odborníkov z oblasti poisťovníctva, vystúpili aj zástupcovia Národnej banky Slovenska, Európskej federácie sprostredkovateľov v poistení a zaistení, advokácie a poisťovní.

Ako prvá na fóre vystúpila Ing. Mária Jacková z Národnej banky Slovenska, ktorá hovorila o svojich skúsenostiach pri výkone dohľadu NBS nad subjektami sprostredkovania poistenia. 

Mgr. Štefan Velčický, taktiež z NBS, sa počas svojej prednášky zameral na návrh európskej smernice o sprostredkovaní poistenia (IMD 2) a jej potenciálnom dopade na slovenskú právnu úpravu.

konferencia SIBAF

So zaujímavou prednáškou s názvom Kam sa uberá regulácia sprostredkovateľov poistenia z pohľadu sprostredkovateľov poistenia vystúpila aj pani Isabelle Audigier, riaditeľka  legislatívneho odboru Európskej federácie sprostredkovateľov poistenia (BIPAR).

JUDr. Jozefína Žáková zo Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) hovorila o nových trendoch v európskej regulácii distribúcie poisťovacích produktov. Počas svojej prezentácie spomenula aj riziká poisťovní v súvislosti s distribúciou a riešenie problémov distribúcie na Slovensku.

Nad tým, kam kráča osobitné finančné vzdelávanie na Slovensku, sa počas svojho vystúpenia zamýšľal Ing. Oliver Borko zo Slovenskej asociácie rizikového manažmentu (SARM).

Súčasťou konferencie bolo aj Právne okienko nielen pre poisťovacích maklérov, počas ktorého advokát JUDr. Pavol Rohutný otvoril témy ako význam otvoreného súdnictva pre poisťovníctvo po 1. 1. 2012, súdne a mimosúdne riešenie sporov a regres v poisťovníctve.

Prednáškovú časť konferencie uzavrel Ing. Róbert Poór, PhD. prednáškou o environmentálnej zodpovednosti nazvanou Dnes kvalifikovaný odhad rizika – zajtra trvalo udržateľné prírodné zdroje. Ignorácia rizika dnes – zajtra prudká zmena klimatických podmienok, environmentálna katastrofa.

 konferencia SIBAF

SIBAF Award 2012

Fórum sprostredkovateľov poistenia vyvrcholilo galavečerom, na ktorom boli vyhlásené  výsledky ankety o najlepšiu poisťovňu roka a taktiež bolo udelené ocenenie Osobnosť SIBAF 2012. Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve ocenila najlepšie a najserióznejšie poisťovne, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. Nezávislí odborníci vyhlásili na konferencii SIBAF 2012 najlepšiu poisťovňu priemyslu a podnikateľov, ktorou sa stala QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ako aj najlepšiu poisťovňu vozidiel, kde zvíťazila Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Cenu Osobnosť SIBAF 2012 si odniesol JUDr. Imrich Fekete, CSc., ktorý je v súčasnosti výkonným riaditeľom Slovenskej kancelárie poisťovateľov a taktiež členom Slovenskej advokátskej komory a odborným asistentom na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

 

Výsledky ankety SIBAF award 2012

Poisťovňa vozidiel

Poradie Poisťovňa Body
1 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 89,14
2 QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 87,61
3 UNIQA poisťovňa, a. s. 80,78
4 Generali Slovensko poisťovňa, a. s. 77,18
5 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 77,14

 

Poisťovňa priemyslu a podnikateľov      

Poradie Poisťovňa Body
1 QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 90,37
2 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 86,65
3 HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu 84,92
4 Chartis Europe S.A. (slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu) 83,97
5 Generali Slovensko poisťovňa, a. s. 77,91

    Pozn.: Maximálny počet bodov: 100

 

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow