23. október 2020. Alojzia. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Krach cestovnej kancelárie: Aj stratená dovolenka sa dá nahradiť

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  17.7.2014 17.7.2014  

Je každoročnou lotériou vybrať sa na dovolenku. Nielen kvôli počasiu, ale aj z dôvodu, že nie je celkom isté, či nakoniec vycestujete, alebo sa z dovolenky v riadnom čase vrátite. Hovoríme o prípade krachu cestovnej kancelárie. Tento rok už skončila prvá a nie je isté, či bude aj posledná.

 

Poistenie je zo zákona, no má výnimky

Pri úpadku cestovnej kancelárie najviac bolia stratené očakávania. Dovolenka je totiž predovšetkým zážitkom a prísť oň nie je najpríjemnejšie, keďže ste sa už videli opálení na pláži. Namiesto toho vás čaká vymáhanie pohľadávok. O svoje peniaze však neprídete. Povinnosť poistiť sa proti úpadku pre cestovné kancelárie, ktoré predávajú vlastné zájazdy, vyplýva zo zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch v znení neskorších predpisov. „Podľa zákona  by sa každá cestovná kancelária mala poistiť na postačujúcu poistnú sumu, ktorá tvorí minimálne 25 % tržieb z predaja zájazdov. Táto poistná suma je dostatočná na krytie oprávnených nárokov klientov cestovnej kancelárie v prípade jej insolventnosti,“ hovorí Juraj Soviar, PR manažér poisťovne Kooperativa, a. s. Poistenie proti insolventnosti sa však týka len klasických zájazdov. Problém môže nastať, ak si rezervujete zájazd cez internet, alebo priamo cez zahraničnú cestovnú kanceláriu. „Klienti nemajú nárok na poistné plnenie v prípade, že cestovali vlastnou dopravou, objednali si pobyt v apartmánoch niekde na Jadrane priamo, respektíve cez nepreverený webový portál a podobne. Pobyty v apartmánoch, chatách, chalupách tak isto nie sú zájazdy, keďže nejde o kombináciu minimálne dvoch služieb a teda sa na ne poistenie úpadku nevzťahuje. Môžu ich ponúkať aj nepoistené subjekty,“ vysvetľuje Veronika Hauswaldová, manažérka odboru externej komunikácie a budovania vzťahov s verejnosťou Union poisťovne, a. s. Je nesmierne dôležité dbať na to, či si kupujete zájazd, alebo si len prenajímate konkrétne ubytovanie.

Niekedy však nastanú udalosti, vďaka ktorým nevycestujete aj v prípade, že CK nemá problémy. Osobné či iné dôvody sa tiež dajú riešiť, ale použitím iného druhu, ako zákonného poistenia. „V poisťovni je možné pripoistiť si storno zájazdu, teda cestovná kancelária ešte musí existovať, aby mohlo nastať poistné plnenie. Toto pripoistenie sa uzatvára pre prípad vzniku nákladov poisteného v dôsledku zrušenia vopred objednanej a zaplatenej poistenej zahraničnej cesty či zájazdu v cestovnej kancelárii, cestovnej agentúre alebo u iného obdobného poskytovateľa takejto služby,“ hovorí Zuzana Eliášová z ČSOB Finančnej skupiny. Poistenie tak rozhodne nedokáže nahradiť radosť zo stratenej dovolenky, ale minimálne zníži bolestné následky finančnej ujmy.

Prípad skrachovanej cestovnej kancelárie DARNE

Skrachovaná cestovná kancelária Darne prostredníctvom svojej internetovej stránky oznámila, že sa v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o zájazdoch) dostala do úpadku a ďalej nie je schopná vykonávať svoju činnosť.

V čase oznámenia úpadku mala cestovná kancelária v Bulharsku 55 dovolenkujúcich klientov. Prepravu na Slovensko zabezpečovala poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Ako sa pre NEXT FUTURE vyjadrili samotní klienti, v čase oznámenia krachu sa im do cestovnej kancelárie už dovolať nepodarilo. No poisťovňa s nimi komunikovala ihneď a ubezpečila ich o bezpečnej a bezproblémovej preprave domov v termíne ukončenia zájazdu. Klienti, ktorí sa rozhodli využiť prepravu poisťovne, sa však museli vrátiť autobusovou, namiesto leteckou dopravou. V tomto prípade môžu od poisťovne požadovať odškodnenie vo výške rozdielu medzi leteckou a pozemnou dopravou.

Allianz – Slovenská poisťovňa k vyplácaniu poistného plnenia pre ostatných klientov CK Darne. 

Allianz – Slovenská poisťovňa, zareagovala pomerne rýchlo a začala poukazovať poistné plnenie z poistnej zmluvy skrachovanej cestovnej kancelárie Darne. V zmysle zmluvy poisťovňa poskytne poistné plnenie po uplynutí 6 mesiacov od vyhlásenia úpadku. „V spolupráci so zástupcom cestovnej kancelárie sa nám v krátkom čase podarilo zaobstarať doklady, na základe ktorých sme vyčíslili predbežnú výšku škody. Rozhodli sme sa poskytnúť nevycestovaným poisteným zálohu vo výške 70 percent z ceny zájazdu,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP.

Poisťovňa sa rozhodla pristúpiť k tomuto kroku preto, aby zmiernila ujmu poisteným a aby si ešte v rámci sezóny mohli kúpiť ďalší zájazd a užiť si plánovanú dovolenku. Konečná výška škody a výška doplatku bude vyčíslená po uplynutí 6 mesiacov.

Cestovná kancelária oznámila poisťovni úpadok v pondelok 7. júla 2014 v neskorých nočných hodinách. Mala uzatvorené poistenie pre prípad úpadku na poistnú sumu 82 000 eur.

Zdroj: Redakcia NEXT FUTURE, Allianz – Slovenská poisťovňa

Po vycestovaní môžete na starosti úplne zabudnúť

Mnoho turistov sa o krachu cestovnej kancelárie v zahraničí dozvie na pláži od delegáta. Hoci to nie je príjemné, je to stále lepší prípad, v rámci ktorého si už klient vychutná oddych a luxus dovolenky. V rámci poistného krytia existuje aj nárok na doplatenie nevyužitých dní v prípade, že po úpadku cestovnej kancelárie rozhodne poisťovňa o okamžitom presune klientov domov. K tejto alternatíve sa poisťovne však uchyľujú len zriedka. „Ak k úpadku došlo počas pobytu a klientovi sa pobyt skrátil, podľa našich poistných podmienok má nárok na úhradu „nevyužitej“ časti pobytu. Doteraz sa však uprednostňovalo riešenie, že sme nechali klientov dokončiť svoju dovolenku v pôvodnom hoteli, uhradilo sa hotelierovi ubytovanie a stravovanie, ktoré mali klienti pôvodne objednané a klienti sa vrátili domov po ukončení celej dovolenky v plánovanom termíne, takým dopravným prostriedkom, aký mali pôvodne objednaný,“ hovorí Veronika Hauswaldová. Platí zásada, že klient nepríde o nič, čo mal v zakúpenom zájazde dohodnuté. Ak je pobyt skrátený, poisťovňa klientovi vráti rozdiel medzi vyčerpanou a nevyčerpanou časťou dovolenky. „Klient má nárok na to, čo si u CK objednal a zaplatil. Aj v čase čakania na transport má nárok na stravu, ak sa poistná udalosť stane na začiatku dovolenky, asistenčná služba zabezpečí náhradné ubytovanie,“ hovorí Mgr. Miriam Hutníková z produktového a internetového marketingu UNIQA poisťovne, a. s. Každý, kto vycestuje a dostane v dovolenkovej destinácii izbu v hoteli, môže byť preto spokojný. Ľudovo povedané, klientovi môže byť od tejto chvíle jedno, či bude cestovná kancelária existovať aj po jeho návrate. Zniesť však možno bude potrebné komplikácie v otázke dopravy domov.

Zabezpečenie dopravy môže byť rôzne

„Ak je doprava súčasťou zájazdu, poisťovateľ, samozrejme, zabezpečí návrat domov, vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do doby repatriácie. Ak sa však objednávateľ zájazdu rozhodne zabezpečiť si dopravu na vlastné náklady, poisťovateľ mu uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musel vynaložiť, ak by si dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečoval sám,“ hovorí Artur Šturmankin, špecialista odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. V praxi to teda znamená, že klient má na výber, či prijme ponuku hotela a dopravy, ktorý poskytne poisťovňa, alebo si vyberie niečo podľa vlastných požiadaviek. V takomto prípade všetky finančné výdavky nad rámec vykalkulovanej sumy znáša na vlastné náklady. Rôznia sa aj jednotlivé zmluvy poistenia, ktoré má cestovná kancelária s poisťovňou uzavreté. Preto je vhodné sa na článok zaistenia dopravy v prípade úpadku informovať v cestovnej kancelárii, alebo priamo v poisťovni, u ktorej je CK poistená. „Podľa poistných podmienok našej poisťovne sú klienti ,upadnutej‘ CK dopravení domov rovnakým druhom dopravy, aký mali dohodnutý v zmluve o obstaraní zájazdu. Ak by boli klienti dopravení lacnejším spôsobom dopravy, napríklad autobusom namiesto lietadla, podľa poistných podmienok by boli odškodnení vo výške rozdielu medzi leteckou a pozemnou dopravou,“ hovorí Veronika Hauswaldová. Určite je vhodné overiť si podmienky poistenia voči insolventnosti pred vycestovaním a vedieť, na čo máte nárok.

Peniaze nemusíte dostať všetky a čaká sa pol roka

V prípade vycestovania na dovolenku si môžete hovoriť tí šťastní aj v prípade, že vaša cestovná kancelária oficiálne prestala existovať. Pri úpadku CK je však vždy dostatok klientov, ktorí si kúpili zájazd s predstihom, napríklad vo first minute akcii, a pri krachu CK ešte nezačali ani baliť kufre. Aj v takom prípade môžete počítať s odškodnením, no určite nevycestujete a nie je isté, či dostanete financie v plnej výške. Navyše mnohým znepríjemní ďalšie vycestovanie aj polročná čakacia doba na vrátenie finančných prostriedkov za zaplatený zájazd. Artur Šturmankin vysvetľuje: „V prípade úpadku CK ešte pred vycestovaním klienta je potrebné kontaktovať poisťovňu, nahlásiť poistnú udalosť, doložiť zmluvu o obstaraní zájazdu a doklad o zaplatení. Poistený má nárok na poistné plnenie, ak mu cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku nevráti zaplatený preddavok za zájazd alebo cenu zájazdu, ak sa zájazd neuskutoční vôbec, alebo len sčasti. Ak však súčet nárokov všetkých poistených, ktorí poisťovateľovi oznámili škodovú udalosť najneskôr do 6 mesiacov od vzniku škodovej udalosti, prevýši poistnú sumu, plnenie poisťovateľa sa každému z nich zníži v pomere dohodnutej poistnej sumy k súčtom ich uplatnených nárokov na poistné plnenie. V prípade, že tieto nároky poistnú sumu neprevýšia, poskytne poisťovateľ poistné plnenie aj tým poisteným, ktorí písomne oznámili škodovú udalosť až po uplynutí stanovenej 6-mesačnej lehoty, maximálne však do výšky zostatku poistnej sumy.“ Týmto postupom sa riadi každá poisťovňa a polročné čakanie na vrátenie peňazí je štandardom. Zvyčajne sa však poisťovne stretávajú s tým, že krytie do 25 % na uspokojenie všetkých klientov postačuje v prípade, že cestovná kancelária neuviedla pri poistení nepravdivé údaje.

Prvé kroky po krachu cestovnej kancelárie

Krach cestovnej kancelárie môžeme vnímať z dvoch uhlov pohľadu. V prípade, že sa o ňom dozviete v zahraničí a z pohľadu, ak ste ešte nevycestovali. V oboch prípadoch je potrebné zachovať postupnosť krokov, aby ste mohli počítať s náhradou škody. Vysvetlenie, ako postupovať, približuje Juraj Soviar, PR manažér poisťovne Kooperativa.

Ak ste na dovolenke:

  1. Kontaktujte CK.
  2. Je potrebné overiť si prípadné vyhlásenie krachu CK.
  3. V zmluve o poistení CK si nájdite informáciu o kontaktných údajoch na asistenčnú službu poisťovne v prípade krachu.
  4. Kontaktujte poisťovateľa, u ktorého má CK uzatvorené povinné zmluvné poistenie pre prípad úpadku CK a postupujte podľa rád asistenčnej služby.

Máte zájazd kúpený, no ešte ste nevycestovali:

  1. Kontaktujte CK.
  2. Overte si vyhlásenie krachu CK.
  3. Kontaktujte poisťovňu, u ktorej má CK uzatvorené povinné zmluvné poistenie pre prípad úpadku CK.
  4. Pripravte si potrebné doklady na preukázanie oprávnenosti nároku na náhradu škody (objednávka, úhrady zájazdu, cestovné – letenky a podobne).
  5. Klient musí uplatniť škodu voči CK, následne uplatniť škodu u poisťovateľa.
  6. Čakáte na ukončenie likvidácie a výplatu plnenia. Čas je závislý od preukázania jednotlivých nárokov, spolupráce poistenej CK a jej klientov s poisťovňou a zvyčajne trvá 6 mesiacov.

Foto: Shutterstock

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow