26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Krádež nemusí znamenať nenahraditeľnú stratu!

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  15.10.2014 15.10.2014  

Nájsť si vykradnutý byt a stráviť deň na polícii po lúpeži znamená hmotnú, ale aj psychickú ujmu. Šanca, že muži zákona vypátrajú stratený majetok je väčšinou veľmi malá. Existuje však pomerne známa alternatíva, ako stratu, teda tú hmotnú, výrazne zmierniť. Ako sa správne poistiť, aby nám boli nahradené aspoň škody, ktoré sa nahradiť dajú?

 

Poistenie domácnosti kryje osobné aj firemné cennosti

Poistenie vecí v byte alebo dome sa najčastejšie realizuje prostredníctvom poistenia domácnosti. To sa vzťahuje na všetky veci, ktoré využíva majiteľ bytu, ako aj všetci ostatní nájomníci. „Predmetom poistenia domácnosti je zariadenie domácnosti vo vlastníctve jej členov. Okrem bežného zariadenia domácnosti sú to aj peniaze, klenoty, cennosti, domáce a drobné zvieratá, elektronické a optické prístroje, invalidné vozíky, malé mechanizmy, športové potreby, stavebné súčasti, elektromotory v domácich spotrebičoch a v malých mechanizmoch, interiérové tabuľové sklo, akvárium a podobne,“ hovorí Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny. Poistenie kryje majetok však vždy iba do výšky poistnej sumy, na ktorú sa poistenie dojednáva.

Čoraz viac sa aj na Slovensku rozvíja „home office“ a teda mnoho podnikateľov pracuje práve z domu. Ani v prípade požičaných či firemných vecí nie je potrebné premýšľať o špecializovanom poistení. „Poistenie domácnosti sa vzťahuje na veci vo vlastníctve poisteného a ostatných príslušníkov domácnosti a na veci, ktoré má poistený vypožičané alebo prenajaté. Predmetom poistenia domácnosti sú aj veci (poisteného a ostatných príslušníkov domácnosti) slúžiace na podnikanie,“ vysvetľuje Ing. Daniela Vlčková z Wüstenrot poisťovne, a. s.

Škodu na zdraví vymáhajte z úrazového poistenia

Po lúpeži sa hmotné veci kryjú z poistenia domácnosti aj v prípade, že vás prepadli na ulici. Ak ste však utrpeli zranenia, toto už do klasického poistenia domácnosti nespadá. „V prípade lúpeže škody na živote alebo zdraví kryje životné alebo úrazové poistenie. Škodu na veciach by krylo majetkové poistenie domácnosti,“ spresňuje situáciu Lenka Lendacká z Poisťovne Poštovej banky, a. s. Pri jednej poistnej udalosti je tak možné využiť krytie z dvoch poistiek.

Cennosti je vhodné pripoistiť si zvlášť

Najdôležitejšou položkou pri poistení domácnosti je poistná suma. Pri podpise zmluvy nepotrebujete dokladovať hodnotu cenností v domácnosti, no určite ju treba zohľadniť pri výške poistnej sumy. Od tej sa totiž odvíja, koľko financií dostanete na náhradu škody. „Ak má klient záujem o poistenie cenností, môže si stanoviť výšku poistnej sumy pre cennosti, do ktorej bude mať vyplatené maximálne poistné plnenie. Pre spôsob zabezpečenia miesta poistenia je rozhodujúca výška poistnej sumy uvedená v poistnej zmluve pre cennosti,“ hovorí Artur Šturmankin, špecialista odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Poisťovňa sa v prípade vyššej hodnoty cenností rovnako chráni a preto je často podmienkou poistenia predmetov s vysokou hodnotou potrebné preukázať ich bezpečnostné zabezpečenie. Juraj Soviar, PR manažér poisťovne Kooperativa, a. s., vysvetľuje: „V prípade pripoistenia na vyššie poistné sumy musí domácnosť spĺňať vyšší stupeň zabezpečenia domácnosti a zároveň musí byť tento majetok uložený v trezore.“ O otázkach nutného zabezpečenia je nutné komunikovať skôr ako dôjde k poistnej udalosti, pretože nedostatočne chránené predmety nebudú poistením kryté.

Pri preprave treba osobité poistenie len výnimočne

Poisťovne v rámci poistenia domácnosti ponúkajú aj poistenie osobných vecí, ktoré máte pri sebe, alebo ich prepravujete. Nemusia byť nutne uložené na území bytu a napriek tomu sú pod ochranou poistenia. „Poistenie osobného majetku, ktorý má poistený v čase prepravy pri alebo na sebe, nie je nutné osobitne poistiť. Stačí, aby mal uzatvorené poistenie majetku svojej domácnosti. V prípade vecí prepravovaných v osobnom vozidle poisteného, je potrebné pripoistiť si batožinu k havarijnému poisteniu. Odporúčame overiť si, či poistenie batožiny kryje aj poistenie cenín, klenotov, peňazí a podobne,“ radí Lenka Lendacká. Dodáva však, že z tejto kategórie krytia je vyňaté sťahovanie. Pri sťahovaní osobného majetku zodpovedá za škody spoločnosť, ktorá sťahovanie vykonáva. V prípade straty alebo poškodenia vecí je možné náhradu škody vymáhať priamo od sťahovacej spoločnosti.

Pri preprave cenností platí rovnaké pravidlo ako pri lúpeži či krádeži a veci sú kryté len do výšky poistnej sumy. Preprava cenín či vecí vysokej hodnoty sa podľa skúseností Allianz Slovenskej poisťovne týka predovšetkým právnických osôb. „V poistení právnických osôb je možné dojednať poistenie majetku pri preprave ako aj poistenie zodpovednosti za škodu, dopravu a poistenie prepravy zásielok,“ hovorí o špecializovanom pripoistení Artur Šturmankin. Tento prípad je však už viac-menej určený pre právnické osoby a pre bežných občanov sa poistenie prepravy cenností nevyužíva. 

Obľúbené poistné balíčky pre prípad krádeže a olúpenia

V Allianz – Slovenskej poisťovni si môže klient dojednať tri moduly poistného krytia: BASIC, STANDARD a OPTIMAL. Už základný modul poistného krytia BASIC kryje okrem iného aj riziká: krádež, vandalizmus po vlámaní a lúpež.

V ČSOB poisťovni v rámci poistenia majetku ponúkajú klientom komplexné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti Domos Kompakt. V závislosti od rozsahu poistného krytia si klient môže vybrať z dvoch variantov produktu. Poistenie sa vzťahuje na živelné udalosti, odcudzenie veci, úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie veci a na škody na skle.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow