19. október 2020. Kristián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Letné prázdniny sú časom oddychu, ale aj úrazov detí

NextFuture NextFuture NextFuture  29.6.2015 29.6.2015  

ČSOB Poisťovňa eviduje počas leta hlásenia týkajúce sa najmä pádov. To, že leto je frekventovanejším obdobím z hľadiska detských úrazov, potrvdzujú aj zdravotníci, ktorí drobcom podávajú pomocnú ruku. Detská fakultná nemocnica v Bratislave ošetrí za mesiac približne 1000 zranených detí, plné ruky práce majú aj záchranári.

Rebríček detských úrazov podľa ČSOB Poisťovne:

  1. pády,
  2. podvrtnutia,
  3. narazenia,
  4. pohryznutia zvieraťom.

Očami tých, ktorí zachraňujú deti

MUDr. Marcel Brenner, primár Oddelenia urgentného príjmu DFNsP Bratislava

“Na oddelení urgentného príjmu ošetríme v lete 1000 detských úrazov za mesiac.”

„DFNsP Bratislava eviduje od mája do septembra každoročne nárast detských úrazov približne o 12 až 17%. K úrazom prispieva aj “prázdninové” nastavenie detí, ktoré sú rozptýlené, pozornosť nemajú sústredenú a inak hodnotia situácie. Oddelenie urgentného príjmu ošetrí v letnom období viac ako 1000 úrazov mesačne.

Príčinou úrazov sú väčšinou sezónne aktivity, ktoré sa počas iného obdobia v roku nevyskytujú. Sú to napríklad úrazy na bicykloch, trampolínach, kolobežkách, pády z koňov, preliezok, pritopenia. Časté sú aj úrazy pri aktivitách, kde sú predpísané, no neboli použité ochranné pomôcky ako napríklad chrániče pri korčuľovaní a podobne.

Dievčatá viac padajú z koní, chlapci z bicyklov. Úrazy na trampolínach sú napríklad častejšie u predškolských detí. Zatvorené zranenia a zlomeniny sa častejšie vyskytujú u predškolských detí, otvorené zranenia u starších detí. Obzvlášť závažné úrazy bývajú u malých detí pri aktivitách, ktoré sú určené pre staršie. Sú to napríklad opakované úrazy detí mladších ako 2 roky na trampolíne, ktorá bula určená pre deti od 5 rokov.“    

Boris Chmel, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

„Deti počas prázdnin dávajú záchranárom zabrať.“

„Deti dávajú zabrať záchranárom viac v čase voľna, keď trávia čas samé bez dozoru alebo v partii kamarátov. Stačí malá nepozornosť a môže dôjsť k úrazu. Záchranári počas leta ošetria v priemere 25 detí denne. Dve tretiny z nich sú chlapci. Úrazy evidujeme najmä na ihriskách, pri korčuľovaní či naháňaní, vtedy dochádza najmä k zlomeninám rúk, nôh, k úrazom hlavy, chrbtice či vnútorným poraneniam brucha alebo hrudníka. Nebezpečenstvo hrozí deťom aj na nestrážených staveniskách, kde môže dôjsť k zavaleniu, pádu z výšky či úrazu spôsobenému elektrickým prúdom.“

Úrazové poistenie

V prípade úrazu môže pomôcť aj úrazové poistenie. V ČSOB sa dá uzavrieť k detskému účtu Sloník za ročný poplatok 6,64 eura.

Predmetom tohto poistenie je úrazové poistenie maloletého dieťaťa pre prípad:

  • trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením, kedy sa pri vyššom percente poškodenia vypláca poistné plnenie z vyššej sumy až do výšky  20 000 eur. V prípade úrazu, ktorý nastane pri dopravnej nehode, sa vypláca dvojnásobok, teda až do výšky  40 000 eur. Rodičia tak získajú potrebné financie a môžu sa zamerať na riešenie nutných zmien ako napríklad na pravidelnú rehabilitáciu dieťaťa alebo v prípade nevyhnutnosti úpravu bytu na bezbariérový.
  • odškodné za chirurgický zákrok po úraze – s jednorazovým plnením vo výške 100 eur získa rodič bolestné za operáciu dieťaťa. Tieto peniaze môže použiť na čokoľvek, napríklad aj na nákup plyšovej hračky či iných vecí, ktoré potešia dieťa a pomôžu zmierniť bolesť po úraze.
  • odškodné za hospitalizáciu po úraze – ČSOB Poisťovňa vyplatí poistenému odškodné vo výške 5 eur za každý deň hospitalizácie po úraze. Prostriedky je možné použiť na financovanie vynaložených nákladov spojených s hospitalizáciou - napríklad nadštandardná izba či lekárske výkony nad rámec verejného zdravotného poistenia.

Zdroje: ČSOB Poisťovňa

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow