7. júl 2020. Oliver. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Lovci nehôd: Nenechajte sa opiť rožkom

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  18.10.2013 18.10.2013  

Využívajú stresové situácie. Keď sa vám po nehode trasie ruka, pýtajú si podpis na plnú moc. Sľúbia, že od poisťovne vydupú omnoho viac ako poškodený. Ich praktiky často presahujú minimálne etické princípy.

 

Vrabec v hrsti lepší ako holub na streche?

Lovci nehôd sa na našich cestách vyskytujú čoraz častejšie a veľakrát zneužívajú situáciu poškodeného. Ponúkajú pomoc, ale ak lepšie nazrieme do cenníka jednotlivých „služieb“ vidíme, že fakturované sumy za odťah alebo náhradné vozidlo sú často vyššie ako reálne náklady za podobnú službu. „Z pohľadu klienta sa môže zdať poskytovaná služba výhodná, odťahovka je hneď na mieste, nemusí sa volať asistenčná služba, je tam niekto, kto sa o to postará. Čo však v prípade, ak sú poskytnuté služby nad rámec toho, čo kryje poisťovňa? Zmluvu, ktorú klient podpíše na mieste nehody, má málokedy čas prečítať,“ hovorí Zuzana Eliášová, hovorkyňa Československej obchodnej banky, a. s. Vždy je potrebné pamätať na to, že zástupca v podobe lovca nehôd je obvykle platený percentami zo sumy, ktorú by poškodený získal aj bez akéhokoľvek zastúpenia. „Poisťovňa je právny subjekt, s ktorým má klient uzatvorené poistenie. Preto si majú klienti vybavovať svoje nároky výlučne s poisťovňou, poškodený dostáva od poisťovne celé plnenie, na ktoré má nárok a nemusí navyše preplácať ďalšie provízie za takéto sprostredkovanie,“ vysvetľuje princíp Mária Gáborová, špecialistka vývoja produktov z Groupama Garancia poisťovňa, a. s. Lovci škôd nevymôžu od poisťovne o nič viac ako majú ľudia v poistnom krytí, akurát si z neho odkroja svoj podiel. Klient tak často s vidinou pohodlia a vyššieho zisku zaplatí aj za to, čo by mal inak zadarmo. „Klient si za služby, ktoré dostal od „lovcov nehôd“, zaplatí ešte raz. Tieto služby poskytujú poisťovne bezplatne prostredníctvom asistenčných služieb,“ vysvetľuje Lucia Makayová z Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Prvé minúty po nehode...

„Ľuďom sa bezprostredne po nehode odporúča nepodpisovať žiadne záväzky, maximálne opisy skutočností, ktoré nastali a priznanie viny alebo poškodenia v zápise o nehode alebo policajnom zázname, ak s ním súhlasí,“ radí Miroslav Chovan, riaditeľ Genertel poisťovne, a. s., v SR.„Zachovať pokoj a rozvahu, s účastníkmi nehody spísať Správu o nehode, v prípade nejasností privolať políciu," radí aj Ing. Daniela Vlčková z Wüstenrot poisťovne, a. s.

V prvom rade je totiž potrebné určiť vinníka nehody a netreba zabudnúť, že škodu musia poisťovni nahlásiť obaja účastníci nehody. „Po škode musí poškodený volať na centrálny dispečing škôd, kde bude oboznámený so všetkými následnými krokmi,“ usmerňuje Daniela Šulcová, špecialista PR a marketingu Komunálnej poisťovne, a. s., Vienna Insurance Group. Potom už ide všetko takmer samo aj bez sprostredkovateľa.

Nárok na náhradu škody má každý

„Proces nahlásenia a likvidácie škody je jednoduchý a transparentný. Klient si za normálnych okolností dokáže svoj nárok uplatniť aj bez právnického vzdelania či inej odbornej pomoci,“ uvádza generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní Jozefína Žáková. V stručnosti ide o jednoduchý postup. „Klient zavolá asistenčnú centrálu, odpovie na otázky, ktoré sa týkajú základných údajov o poistníkovi/šoférovi, o vozidle, dôvod nepojazdnosti vozidla a okolnosti dôležité na určenie najvhodnejšieho riešenia udalosti. Pracovníci asistenčnej centrály klienta usmernia, ako má ďalej postupovať,“ hovorí Mária Gáborová.

V rámci poistenia majú klienti k dispozícii už predplatené služby asistenčnej spoločnosti, ktoré im poskytnú služby aj na mieste nehody. „Poskytovateľ týchto služieb nie je náhodný, je známy už vopred pri uzatvorení poistenia,“ informuje Miroslav Doležal, generálny riaditeľ Mondial Assistance.

Asistenčné služby obvykle kryjú reálne náklady alebo organizáciu:

 • opravy na mieste,
 • odtiahnutie vozidla,
 • úschovu,
 • pokračovanie v ceste (nehoda/porucha),
 • repatriáciu (návrat späť na Slovensko),
 • vyradenie vozidla z evidencie či zošrotovanie,
 • zaistenie náhradných dielov na opravu,
 • riešenie finančnej tiesne,
 • cestu náhradného vodiča k vozidlu,
 • odovzdanie odkazu blízkej osobe.
 • v mnohých prípadoch aj lekársku asistenciu.

K ničomu nepotrebujete sprostredkovateľa. Škodu je obvykle možné nahlásiť telefonicky aj prostredníctvom internetu či mobilnej aplikácie. To radí aj Zuzana Eliášová: „Bezprostredne po nehode je človek často v strese, preto je veľmi dôležité okamžite kontaktovať asistenčnú službu. Tá zabezpečí všetko potrebné a navyše poskytne aj poradenstvo.“

Na žiadne z uvedených bodov v asistenčných službách, či vymáhanie poistného krytia nie je potrebný zástupca. Stačí sa spoľahnúť na asistenciu poisťovne, ktorá sa o všetko postará bez toho, aby si zo záverečného poistného za rady ukrojila percentá navyše.

Foto: shutterstock.com

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow