27. september 2020. Cyprián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

MAREK BLAHA – Vďaka regulácii dnes nemusíme súperiť s Googlom

NextFuture NextFuture NextFuture  30.5.2016 30.5.2016  

Marek Blaha pôsobí vo finančných službách už viac ako 12 rokov, momentálne na pozícii riaditeľ distribúcie v spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.. V rozhovore pre našu redakciu ponúkol zaujímavý pohľad na to, ako nízke úroky a regulácia zmenili trh finančných služieb, ako aj spôsob riadenia v tejto oblasti.

 

Vo finančných službách pracujete od roku 2004. Spomínate si ešte na svoje začiatky?

Bolo to v spoločnosti Petra Krištofoviča Salve Group, kde som bol súčasťou úspešnej expanzie
skupiny na Ukrajinu a do Rumunska. Neskôr sa Marek Jankovič stal CEO Allianz – SP a snažil sa ma prehovoriť na riadenie distribúcie v korporácii. Tvrdil som mu, že človek s podnikateľským duchom a progresívnym myslením tam nemôže prežiť. (smiech) Nakoniec pôsobím v Allianz – SP už piaty rok a musím uznať, že aj spôsob fungovania korporácie sa môže postupne zmeniť. Nastáva doba, keď aj najväčšia poisťovňa sveta zavádza ako jeden z pilierov svojej stratégie meritokraciu.

Ako dnes vnímate rozdiel medzi globálnou korporáciou a spoločnosťou s privátnym kapitálom?

Rozhodne je to úplne iná kultúra. Podnikateľ sa snaží zväčša niečo vytvoriť. Potrebuje snívať, riskovať, byť skvelý v exekúcii a vedieť prekonávať prekážky. V korporácii riadite veľký existujúci celok. Ten potrebuje pravidlá a systém. Navyše pre burzu musíte vykázať trvalo udržateľný rast. Snažíte sa preto vyhýbať akýmkoľvek rizikám.

Pokiaľ sa rozhoduje mladý človek, kde začať svoju kariéru, čo by ste odporučili?

V prvom rade je to o šéfovi, nie o značke. Ak pri ňom môžete osobnostne rásť, spravili ste správne rozhodnutie. V menšej firme zväčša dostanete na zodpovednosť viac oblastí a naučíte sa tvorivo myslieť. Snažíte sa lepšie slúžiť klientom, inak neprežijete. Budovanie vzťahov ja zvlášť dôležité. Korporácia môže ponúknuť stabilitu a silu úspešnej značky. Taktiež môžete  dosiahnuť vysokú úroveň odbornosti. Môže sa z vás stať špecialista na danú oblasť, keďže na zodpovednosť dostanete iba malú a presne definovanú časť procesu. Len zriedkakedy vás korporácia naučí uvažovať aj v komplexných súvislostiach.

Čo sa zmenilo v smerovaní spoločnosti Allianz - SP odkedy v nej pôsobíte vy?

Keď som prišiel, náš systém bol prísne hierarchický. Dokonca viacerí naši riaditelia v regiónoch boli bývalí profesionáli z Armády SR. A týmto ľuďom systém logicky vyhovoval. Fungovalo to takto – na centrále sa robili strategické
rozhodnutia. Tie sa formou smerníc implementovali naprieč organizačnou štruktúrou. Cieľom bolo ich maximálne efektívne vykonať
a merať. Posledné roky sa však pod vplyvom regulácie a nových technológií neustále menilo prostredie, v ktorom sme pôsobili. Zmeny sa stali také významné, že našou každoročnou stratégiou sa stala adaptabilita na ne.

Viete byť konkrétnejší?

Nízke úroky na finančných trhoch spôsobili významnú zmenu v našom produktovom mixe. Postupné znižovanie garantovanej technickej úrokovej miery viedlo až k úplnému prechodu na investovanie. Tlak na čisté úrokové výnosy bánk spôsobil, že začali hľadať nové príjmy a „cross-sellujú“ svojich retailových klientov aj s poisťovacími produktmi, a stali sa tak našimi novými konkurentmi.
Na druhej strane, hypotéky sa stali primárnou finančnou potrebou mladých rodín. A tak sme aj
my ako najväčšia poisťovňa rozšírili ponuku produktov o úvery, aby sme mohli poskytnúť klientom komplexnejšie riešenia.

Ako zvládate početné regulácie týkajúcesa finančných inštitúcií?

Čo sa týka regulácie, tak z Bruselu sme mali zrovnoprávnenie cien pre mužov a ženy či Solvency II. Z USA reguláciu v oblasti obmedzenia daňových únikov (FATCA). Naša NBS sprísnila pravidlá v oblasti ochrany spotrebiteľa. A máme aj našu globálnu centrálu Allianz, ktorá zaviedla nové pravidlá v oblasti compliance a risk manažmentu.

Najväčšou výzvou pri celej tejto agende je nezabudnúť, že zmyslom našej práce musí byť klient a jeho zážitok spojený s našou službou. A práve ten „customer experience“ (klientsky zážitok) v poisťovníctve výrazne zaostáva oproti štandardom, ktoré prináša
tým istým klientom napríklad Uber, Spotify alebo Facebook. Technológia im dnes dáva moc. A celé tradičné odvetvie vedia vymeniť za vydarený startup v priebehu mesiacov. Klienti nám už dlho nebudú tolerovať našu technologickú zaostalosť. Takže z tohto pohľadu je pre nás regulácia darom z nebies. Je to práve to, čo odstrašuje Google, aby sa pustil do podnikania v našom odvetví. Národné regulácie mu neumožňujú vytvoriť jeden globálny trh a vyžadujú viazať významné množstvo kapitálu.

Ako tento čas využívate?

Celá skupina Allianz má digitalizáciu ako top prioritu. Nový globálny CEO Oliver Bäte sa snaží transformovať spoločnosť tak, aby sme ustáli v súboji s technologickými firmami zo Silicon Valley. Rovnakou výzvou je transformovať celý ľudský potenciál spoločnosti a jeho využitie v digitálnej dobe. Musíme byť bližšie ku klientom. V mojom tíme sme zrušili dokonca celú jednu riadiacu úroveň. To nás prinútilo delegovať kompetencie a zodpovednosť. V škole vás učia, že kontrolovať je možné maximálne 7 až 10 podriadených. Ale dnes už ich nemôžeme kontrolovať, ale koučovať. Učíme sa stále, ako byť mentormi. Definovať cieľ a cestu hľadať v spoločnej diskusii. Realizáciu už musíme nechať na nich. Takto viete riadiť aj 16 ľudí v priamej línii.

Ako to funguje?

Núti nás to hľadať veľmi šikovných ľudí. Práve ich takýto štýl viac baví. Nechcú byť mikromanažovaní, ale challengovaní. Chcú prevziať zodpovednosť a mať svoju vlastnú šou. Zistili sme aj, že najväčšia frustrácia ľudí v našich tímoch bola z toho, že po vydarenej šou neprišiel zaslúžený potlesk. Zdá sa, že verejne sa poďakovať za dobre odvedenú prácu je najpodceňovanejší manažérsky nástroj v korporáciách na Slovensku.

Aké výsledky vám to prinieslo?

Naše portfólio narástlo o takmer 20 % za štyri roky na stagnujúcom trhu. Takže máme aj na číslach potvrdené, že tieto princípy fungujú.

 

 

 

Foto: archív Mareka Blahu

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow