10. august 2020. Vavrinec. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Marek Gemainer: Budúcnosť je v kvalitných online riešeniach

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  3.10.2016 3.10.2016  

Iba rok trvalo Marekovi Gemainerovi, aby ako riaditeľ vdýchol Úseku externého odbytu Wüstenrot poisťovne nový život. Vyžadovalo si to vyjsť z komfortnej zóny a nájsť nové možnosti na trhu. Odmenou je zvýšený výkon celého úseku a vyššia spokojnosť maklérov. Je lídrom, ktorý sa nepozerá na to, čo bolo, ale kam sa dá posunúť, a také sú aj jeho plány. Smelé, odvážne a budúcnosť vidí ako pole plné príležitostí.

 

Na pozícii riaditeľa Úseku externého odbytu Wüstenrot poisťovne, a. s., máte za sebou prvý rok pôsobenia. Ako ho hodnotíte?

Od prvých dní, ako som nastúpil na tento úsek, bolo mojou predstavou výrazne ho oživiť. Dnes môžem povedať, že za rok prešiel zásadnými zmenami. Zamerali sme sa na využitie synergie Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne. Všetci obchodní manažéri sa začali venovať celej produktovej škále obidvoch spoločností. To bola pre nich úplná novinka. Zmena nastavenia procesu nám umožnila byť na každom stretnutí v ponuke produktov a servise komplexnejšími, čo v konečnom dôsledku zefektívni prácu makléra a zvýši komfort jeho klienta.

Zmena sa dotkla aj infoliniek pre maklérov. Tu prišlo k ich zlúčeniu do jednej komplexnej za obidve spoločnosti. Tieto zmeny hodnotím pozitívne, keďže sa prejavili vo zvýšení výkonu úseku a spokojnosti maklérov. Pamätné sú rozhovory s kolegami pri implementovaní zmien. Dôležité bolo prijať výzvu a vystúpiť zo zóny komfortu, čo sa nám podarilo. Zaznamenávame výborné výsledky a rastúci trend v oblasti neživotného poistenia. Úspešne hodnotím spoluprácu s vlastnou odbytovou sieťou v oblasti úverov, kde sme sa k maklérom priblížili prostredníctvom našich Wüstenrot centier a Wüstenrot agentúrnych riaditeľstiev. Makléri tak môžu riešiť úverovú žiadosť prostredníctvom obchodných miest, čo ocenili, a túto možnosť plne využívajú.

Pozitívna bilancia dáva silu do ďalších zmien. Aké sú vaše ďalšie pracovné vízie a plány?

Z obchodného hľadiska vidím príležitosť v životnom poistení v oblasti poistenia rizík, a taktiež v úveroch, čomu sa aktuálne intenzívne venujeme. Spustenie portálu pre maklérov je jednou z kľúčových úloh na druhý polrok 2016 a neustála práca s tímom bude nemenej dôležitou súčasťou na ceste k ďalšiemu rastu úseku. Veľké príležitosti vidím aj v oblasti online služieb. Prinášajú výrazné zefektívnenie a dynamizáciu práce makléra. Znižujú chybovosť a náklady. Je to budúcnosť.

S koľkými odbytovými sieťami dnes spolupracujete a na základe akých kritérií si vyberáte partnerov?

Spolupracujeme s takmer tristo maklérskymi spoločnosťami. Pred zazmluvnením overujeme maklérove referencie v rámci dostupných zdrojov, ako aj jeho obchodný potenciál. Pri samotnom výbere je dôležitá maklérova pozitívna referencia, stratégia a hodnoty jeho spoločnosti, ako aj doterajšie skúsenosti v oblasti financií.

Niekedy prichádza k pnutiu medzi maklérmi a spoločnosťou v snahe vytvárať tlak na lepšie produkty, alebo výhodnejšie provízie, ako sa snažíte lavírovať v tomto kolotoči a nastaviť parametre rovnakých podmienok pre všetkých?

Radi si návrhy a spätné väzby maklérov vypočujeme. Posúvajú nás ďalej. Neumožnia nám uspokojiť sa, práve naopak. Maklérov rozdeľujeme do niekoľkých skupín podľa výkonnosti a podľa toho im nastavujeme podmienky. Chceme, aby pre nich bola spolupráca zaujímavou. Konkurencieschopnosť zvyšujeme monitorovaním trhu, sledovaním príležitostí a neustálou komunikáciou s maklérmi. Závery nám umožnia pripraviť konkurenčné podmienky produktu, respektíve celého procesu. Iba tak dokážeme obstáť v  boji so zaujímavými riešeniami.

V čom je práca s maklérmi iná ako v prípade interných zamestnancov?

Makléri majú na výber niekoľko konkurenčných možností, čo zvyšuje tlak na kvalitnú produktovú škálu, ako aj proces a servis. Rovnako dôležitá je odmena. Interní zamestnanci predávajú len produkt svojej spoločnosti, čo je diametrálne odlišné, ak je náš produkt len súčasťou portfólia. Musí byť preto logicky vyzbrojený unikátnou kvalitou. No tým, že zväčša sa produkcia maklérov pohybuje na úrovni 30 % – 40 % našej celkovej produkcie, vnímam to ako dobrý výsledok.

Ako ďalej plánujete budovať a posilňovať prácu s externými partnermi?

Našou silnou stránkou sú vzťahy. V ich budovaní a prehlbovaní budeme pokračovať. Ruka v ruke s inováciami na strane produktov a procesov. Najväčší potenciál externých sietí vidím v ich komplexnosti. Nie každý maklér dnes svojim klientom ponúka celú škálu produktov. CRM jednotlivých spoločností a zrejme aj regulácia maklérov postupne ku komplexnosti privedie.

Kedy pokladáte za vhodnejšie pre klienta navštíviť pobočku spoločnosti a kedy osloviť makléra?

Je to individuálne. Sú rôzne skupiny klientov. Niektorí klienti inklinujú k návšteve pobočky, iní vyhľadajú servis makléra. Často stavia na vzťah, osobnú skúsenosť, prípadne referenciu na daného zamestnanca pobočky alebo makléra.

Akými zásadami sa snažíte riadiť ako manažér? Čo pokladáte pri riadení ľudí za kľúčové?

Ako manažér sa riadim zásadami, ktorými sa riadim aj v bežnom živote. Kľúčový je pre mňa postoj každého člena tímu a dôvera. Vyžadujem pracovitosť, zameranie na cieľ a detail. Samozrejmé sú denné nasadenie a aktivita v súlade so stratégiou.

Život sa neskladá len z práce. Ako relaxujete, čo vás nabíja energiou a aké sú vaše záľuby, ktoré vám rozžiaria oči, keď zavriete za sebou dvere kancelárie?

Energiu mi dodávajú moji dvaja synovia a partnerka, moja rodina. Moje záľuby sú futbal, tenis a fitnes. Naše psíky ma vedia rovnako potešiť.

 

Ďakujeme za rozhovor.

Foto a zdroj: Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow