16. január 2021. Kristína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Na budúcnosť detí myslite už teraz

NextFuture NextFuture NextFuture  30.5.2014 30.5.2014  

Prvý júnový deň sa v mnohých krajinách sveta oslavuje ako Medzinárodný deň detí už od roku 1925, kedy bola na Svetovej konferencii pre blaho detí schválená deklarácia zaoberajúcu sa detskou prácou, chudobou či vzdelaním. Po konferencii zaviedli viaceré krajiny takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť a poukázať na problémy týkajúce sa detí. Na Slovensku sa MDD oslavuje od roku 1952. Deti pri tejto príležitosti dostávajú hračky, sladkosti, pripravené sú pre ne rôzne zábavné podujatia, výlety a hry. Rodičia môžu svojim ratolestiam vyjadriť lásku a starostlivosť aj pragmatickejšie – finančným zabezpečením.

Detské sporenie Krôčik z ponuky Wüstenrot stavebnej sporiteľne poskytuje nadštandardné zhodnotenie vkladov bez rizika. Wüstenrot úročí vklady až 2 % p.a. (počas 6 rokov od uzatvorenia zmluvy) a k tomu je možné získať štátnu prémiu vo výške 8,5 % z ročných vkladov, max. 66,39 € na sporiteľa. Najvyššie zhodnotenie v tomto roku klient dosiahne pri sporení cca 65 € mesačne. Pridanou hodnotou detského sporenia je dvojaká poistná ochrana dieťaťa, ktorú Wüstenrot poskytuje zdarma a platí počas trvania zmluvy, max. do 18. roku dieťaťa. Ide o poistenie trvalých následkov úrazu (až do výšky 3 500 €) a poistenie zákonného zástupcu pre prípad smrti (s dosporením pre dieťa). Štandardne má zmluva o stavebnom sporení 6-ročné trvanie. Takýchto cyklov je možné s detským sporením Krôčik absolvovať aj viac. Rodičia tak získajú zdarma poistnú ochranu dieťaťa od jeho narodenia až do dospelosti. Nasporenú sumu môže potom mladý človek na prahu dospelosti využiť napríklad na ďalšie štúdium (po 6 rokoch sporenia už nie je potrebné dokladovať účel použitia) alebo bude môcť čerpať výhodný stavebný úver na bývanie s úrokom len 3 % p.a. garantovaným na celú dobu splácania. Pre najmenších klientov je pri uzavretí sporenia Krôčik pripravený darček.

Rodičia, ktorých prioritou je práve poistná ochrana, majú možnosť využiť aj širokú produktovú ponuku Wüstenrot poisťovne. Za pozornosť stojí, že Wüstenrot poskytuje ako benefit (v kapitálovom, rizikovom aj v investičnom poistení) poistenie dieťaťa zdarma, pričom kopíruje dojednané poistenia rodičov. Správne nastavené poistenie umožňuje okrem plnej poistnej ochrany i zaujímavé zhodnotenie vložených finančných prostriedkov. V prípade potreby môže klient požiadať o čerpanie preddavku na poistné plnenie, prípadne o čiastočný odkup nasporených finančných prostriedkov. Vyplatenie poistného plnenia umožní klientom zachovať životnú úroveň rodiny, na ktorú boli zvyknutí, aj v sťaženej finančnej situácii. 

Zdroj: TS Wüstenrot

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow