19. január 2021. Drahomíra. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Na Slovensku máme dvakrát viac poistiek ako je priemer v CEE

NextFuture NextFuture NextFuture  1.3.2013 1.3.2013  

Na začiatku krízy, v roku 2008, čelil bankový sektor v regióne rôznym negatívnym vplyvom. Ale čo poisťovníctvo? Bol aj tento sektor negatívne ovplyvnený krízou rovnako, ako sme to videli u bánk?

Dva z kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI) trhu s poisťovacími produktmi vykazujú stabilný vývoj. Podiel obyvateľstva s nejakým typom poistenia majetku (dom, byt, automobil, majetok) v rámci regiónu strednej a východnej Európy (CEE – Central and Eastern Europe) bol v roku 2008 na úrovni 41 % a do roku 2011 sa výrazne nezmenil a dosiahol úroveň 42 %. Takmer identický obraz sa ponúka v oblasti podielu obyvateľstva s osobným poistením (životné, úrazové, zdravotné). V roku 2008 malo takýto typ poistky 27 % obyvateľov v regióne CEE, zatiaľ čo v roku 2011 to bolo 26 %. Avšak vývoj na poistných trhoch je úzko prepojený so situáciou vo finančnom sektore.

„V časoch neistoty sú ľudia opatrnejší, čo sa týka výdavkov. Poistenie je produkt s nízkym stupňom angažovanosti kupujúceho (tzv. „low involvement product“), a preto sú ľudia ochotní na kúpu tohto typu produktov rezignovať. Napriek tomu majú poistné produkty obrovský potenciál pre región CEE ako celok, predovšetkým, ak sa zamyslíme nad súkromným dôchodkovým zabezpečením,“ hovorí Rastislav Kočan, ktorý v regióne CEE vedie aktivity v sektore finančných služieb na pozícii GfK Regional CEE Executive.

Ak sa pozrieme bližšie na cieľo­vú skupinu s vysokým predajným potenciálom, teda na ľudí vo veku do 30 rokov, vidíme, že 26 % z nich má osobné poistenie a až 39 % má poistenie majetku. Najvyšší podiel uzavretých poistiek majú poistenia vozidiel. V regióne CEE je každý tretí človek v tejto vekovej skupine držiteľom takejto poistky.

Existujúci potenciál však nie je ani zďaleka vyčerpaný. S tým, ako sa zvyšuje počet majetných ľudí a rastie počet áut v tomto regióne, porastie taktiež počet zmlúv na poistenie automobilu.

Pokiaľ ide o sporenie a poistenie, obyvatelia regiónu CEE sa správajú inak, ako ľudia na západe. Svedčí o tom aj počet zmlúv uzatvorených na životné poiste­nie a na súkromné penzijné zabezpečenie. V strednej a východnej Európe má životné poistenie iba každý ôsmy obyvateľ a iba veľmi málo ľudí si sporí na vlastný dôchodok samostatne. „Význam poistenia v budúcnosti určite porastie. Ide o to, aby verejní činitelia a tiež poskytovatelia finančných služieb tento význam obyvateľom svojich krajín vysvetľovali,“ podotýka Christina Prassdorf, expert na poisťovací trh v spoločnosti GfK.

 

Ako vyzerá trh s poistením na Slovensku?

Rozšírenosť poisťovacích produktov na Slovensku, či už poistenia majetku alebo osobného poistenia,  dvojnásobne prevyšuje priemer v CEE regióne. Je to spôsobené jednak väčšou poisťovníckou tradíciou, ako aj vyšším príjmom obyvateľstva, ako je priemer v CEE regióne.

V roku 2012 vlastní v oblasti poistenia majetku (dom, byt, domácnosť, automobil) nejaký druh poistky až 80 % obyvateľov Slovenska, čo je nárast o tri percentá oproti roku 2011. Najviac rozšírené je povinné zmluvné poistenie (57 %). Dobrovoľné havarijné poistenie má uzatvorených na Slovensku výrazne menej ľudí – 13 % populácie. Druhou najrozšírenejšou poistkou majetku je poistenie domácností, ktoré vlastní až 53 % populácie.

Slovensko je výrazne nad regionálnym priemerom aj v oblasti osobného poistenia (životné poistenie, úrazové poistenie a poistenie zdravia), keďže niek­torým z týchto druhov poistky je zabezpečená až polovica populácie. Najviac rozšíreným poistným produktom v skupine osobných poistiek sú životné poistky (kapitálové a investičné), ktoré vlastnia asi štyria z desiatich Slovákov. Ďalšiu významnú skupinu tvorí úrazové poistenie s 24 percentnou penetráciou.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow