19. október 2020. Kristián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Najväčšia motivácia je možnosť stále sa učiť

NextFuture NextFuture NextFuture  31.3.2013 31.3.2013  

S uznávaným českým ekonómom a odborníkom na dôchodkový systém, pánom Ing. Vladimírom Bezděkom, sme sa rozprávali o situácii v oblasti poisťovníctva, ale aj o jeho práci na poste generálneho riaditeľa poisťovne Generali Slovensko.

 

Študovali ste v zahraničí, zrejme aj pracovne často cestujete do zahraničia. Vedeli by ste porovnať mentalitu a prís­tup Slovákov s ostatnými európskymi krajinami vo vzťahu k poisteniu, ale aj k iným finančným produktom?

Situácia na Slovensku sa v mnohom zhoduje so stavom v Českej republike. Celkovo môžem povedať, že oproti vyspelým európskym krajinám si u nás radšej poistíme auto a majetok, než by sme mysleli na náš život. Je zaujímavé, že škody, ktoré sa často napraviť nedajú (úrazy a život), si poisťujeme menej, než straty, ktoré sa napraviť dajú. Majetok je predsa možné znovu nadobudnúť či opraviť.

 

Ako sa podľa vášho názoru zmenil a vyformoval obchod s poistením za posledné roky? Ktoré rozhodujúce faktory sa ho najviac dotkli a ovplyvnili jeho vývoj?

Vývoj za posledných 5 – 10 rokoch bol všeobecne ovplyvnený aj nárastom nezávislých  sprostredkovateľských spoločností a poklesom významu internej distribúcie poisťovní. S nárastom významu najmä MLM spoločností v retailových produktoch súvisí aj enormný nárast počtu ľudí, ktorí získali licenciu na predaj poistenia. Myslím, že momentálne vidíme určité zastavenie tohto trendu.

 


 

„Je zajímané, že škody, ktoré sa často napraviť nedajú (úrazy a život), si poisťujeme menej, než straty, ktoré sa napraviť dajú.“ 

Regulatórne orgány aj samotní účastníci trhu tzv. „čistia“ rady obchodníkov od neaktívnych ľudí, ktorých bola väčšina. Do budúcnosti bude trh poistenia aj trh distribúcie veľmi zásadným spôsobom ovplyvňovať legislatíva, ktorá pramení z regulácií Európskej únie. Náhodne vymenujem napríklad MiFiD, Solvency II, PRIBs či Direktíva o sprostredkovaní a ďalšie. Tento regulatórny tlak povedie k ďalšiemu tlaku na poisťovne a sprostredkovateľské organizácie. Ostanú len tie, ktoré zvládnu ustať a vyrovnať sa s významným rastom povinností.

Ako vnímate súčasný finančný trh, jeho zmeny spôsobené následkami finančnej krízy a pod.?

Celkove je cítiť omnoho menšiu chuť finančných inštitúcií aj retailových investorov podstupovať riziko. Ekonomike nepomohla ani sanácia bankového sektoru v Európe, nakoľko banky výrazne obmedzili svoju úverovou činnosť. Vzrástol dopyt akcionárov po zisku a po obmedzení expozície voči riziku. Vlastný kapitál sa stal omnoho vzácnejším zdrojom, než tomu bolo napríklad pred piatimi rokmi.

 

Načo kladie poisťovňa Generali najväčší doraz vo vzťahu k zákazníkom?

Základ pre nás v Generali je to, že náš zákazník je nielen držiteľ poistky, ale tiež obchodník, ktorý nám klienta tzv. priniesol. Inými slovami, naším klientom je ako poistená osoba, tak aj obchodník. Túto optiku sa snažíme postupne vniesť do všetkých našich krokov, od produktov začínajúc, cez technické inovácie v službách pre obchodníkov, až po BackOffice a likvidáciu poistných udalosti. Príležitostí na zlepšenie je vždy veľa.

 

Ako sú podľa vášho názoru vnímaní finanční makléri a sprostredkovatelia?

Ako som už vyššie uviedol, externí obchodní partneri tvoria čím ďalej tím väčšiu časť distribučného trhu. Osobne poznám mnoho kolegov, ktorí túto ťažkú prácu vykonávajú perfektne a prinášajú klientovi veľmi kvalitné poradenstvo. Tak, ako v každej ľudskej oblasti, tak aj v distribučnom trhu nájdeme aj zlé príklady, napríklad „misseling“. Myslím však, že ich postupne ubúda a trh začína byť kultivovanejší a ďalšia vlna kultivácie nevyhnutne príde ako dôsledok vyššie zmienených európskych regulatorných iniciatív.

 


 

„Podľa môjho názoru je Slovensko v ekonomických reformách za posledných 10 rokov omnoho ďalej, než Česká republika.“

 


 

Uplynulo 20 rokov od rozdelenia Československa a vzniku dvoch samostatných republík. Ako to vnímate z vášho pohľadu? Čo to prinieslo obom štátom? 

Podľa mňa to prinieslo omnoho lepšiu kvalitu vzájomných vzťahov, než to bolo pred roz­delením na počiatku deväťdesiatych rokov. Ja osobne na Slovensku žijem už tretí rok, z toho rok a pol aj s celou rodinou. Počas celej doby som sa nikde nestretol s akoukoľvek negáciou, a to ani v náznaku. Celkove si pobyt na Slovensku s rodinou doslova užívame.

 

Ste medzinárodne uznávaný ekonóm a odborník na poisťovníctvo a dôchodkový systém.

Taktiež ste boli členom NERV (Národní ekonomická rada vlády), ktorá pomáha českej vláde nájsť najvhodnejšiu podobu reforiem a ekonomických opatrení.

Mohli by ste nám povedať niečo viac o činnosti tejto organizácie?

V NERVu som bol členom 2 roky, avšak v lete 2012 som na členstvo rezignoval. Nezvládal som časovo pôsobiť na Slovensku v biznise a súčasne sa angažovať niekoľkokrát do mesiaca v Prahe. V organizácii NERV pôsobí mnoho zaujímaných ľudí a diskusie, ktoré sa tam odohrávali boli pre mňa v mnohom veľmi zaujímavé. Celkove mám však pocit, že prístup vlády k odporučeniam NERVu sa vo väčšine prípadov dá zhrnúť do vety „…ďakujeme za zaujímavú analýzu, téme sa budeme ďalej venovať…“, avšak v realite sa implementovalo veľmi málo konkrétnych doporučení.

 


 

„Možnosť stále sa pri práci učiť ma motivuje viac, než čokoľvek iné.“

 


 

Vedeli by ste v skratke posúdiť aj ekonomické reformy, ktoré boli realizované na Slovensku za posledných 5 – 10 rokov?

Podľa môjho názoru je Slovensko v ekonomických reformách za posledných 10 rokov omnoho ďalej, než Česká republika. Pomaly je viditeľné, že u vás realizované reformy prinášajú už aj ovocie, nakoľko ekonomika Slovenska sa Českej republike priblížila už tzv. „na dostrel“.

 

Moja posledná otázka. Čo vás na vašej práci baví najviac?

Najviac ma baví, že každý deň je iný a každý deň sa učím nové veci. Možnosť stále sa pri práci učiť ma motivuje viac, než čokoľvek iné. Veľkú radosť mám z toho, že sa mi podarilo obklopiť sa v Generali Slovensko ľuďmi, od ktorých sa môžem veľa vecí naučiť a s ktorými sa postupne a spoločne snažíme robiť zo spoločnosti, v ktorej pracujeme, jasnú voľbu pre klienta, obchodného partnera aj pre zamestnancov.

Ďakujeme za rozhovor.

 

 


 

 

Ing. Vladimír Bezděk

 

Uznávaný český ekonóm a odborník na dôchodkový systém.

Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe a University of Manchester v Anglicku.

Pôsobil na inštitúte Českej národnej banky a neskôr aj ako analytik fiškálnej politiky a poradca Bankovej rady.

Bol tiež členom NERV-u (Národní ekonomická rada vlády), ktorá pomáha českej vláde nájsť najvhodnejšiu podobu reforiem a ekonomických opatrení.

V súčasnosti pôsobí na poste generálneho riaditeľa poisťovne Generali Slovensko.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow