21. január 2021. Vincent. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Naši „drahí“ hokejisti

Juraj Púchlo Juraj Púchlo Juraj Púchlo  4.6.2013 4.6.2013  

Článok o poistení môžeme pokojne začať aktuálnou a obľúbenou témou, akou sú MS v hokeji. Často si to neuvedomíme, no vzácne medaily, poháre, ale i heroické výkony sú výsledkom tvrdej driny. Mnohé športy, hokej nevynímajúc, so sebou nesú riziko zranení počas tréningov i počas samotného zápolenia. Významné rozdiely sú nielen vo výkonoch profesionálov a amatérov, ale aj vo výške poistenia.

 

Tak dlho sa chodí s džbánom po vodu...

V zámorských hokejových kluboch, ale aj v KHL veľmi dobre vedia, že zranený hráč, ktorý sa lieči, určite nepritiahne fanúšikov na štadióny ani k televíznym obrazovkám. Preto sú hráči dobre poistení a majú k dispozícii špičkových lekárov. Na MS 2013 napríklad nenastúpil útočník Marián Gáborík, ktorý hrá v NHL za Columbus Blue Jackets. Kvôli problémom s brušným svalstvom sa musel podrobiť operácii, čo však bola tá najrýchlejšia cesta k jeho uzdraveniu. Poistenie profesionálnych hokejistov stojí nemalé finančné prostriedky, a vlastne aj vtedy, keď nehrajú. Veď spomeňme výluku v NHL, kedy kluby prestali platiť horibilné sumy poistného za nehrajúcich hráčov a určitú kompenzáciu z vlastných zdrojov poskytla hráčska únia NHLPA. Podobne hokejista bez zmluvy si musí vysoké poistenie (rádovo desaťtisíce dolárov) hradiť sám. Každým zápasom navyše nesie riziko zranenia a stratu zárobku.

Riziko toho, že sa niečo stane pri takmer dennom športovaní a výkonoch na hrane ľudských schopností, je vysoké. Platí ale doslova porekadlo, že „Tak dlho sa chodí s džbánom po vodu, kým sa ucho neodtrhne“?

 

„Paradoxne netrénovaný človek si dokáže pri sporadickom športovom výkone ublížiť horšie ako trénovaný jedinec,“ uvádza Rastislav Nemeček, riaditeľ Divízie zákazníckych služieb neživotného poistenia ČSOB Poisťovne. Podobné tvrdenie sa týka aj takých, relatívne bezpečných športov, ako je napríklad beh. Ľudia behajú aj v teréne, kde by nemali a v obuvi, ktorá je pre dlhý beh absolútne nevhodná. To však poisťovne nezohľadňujú, keďže zranenie nešportovca je náhodná udalosť.

Športové zranenie

Pre všetky prípady

Tak ako sú hráči krytí poistením proti výpadku príjmu počas rekonvalescencie, resp. doživotne kvôli zníženému spoločenskému uplatneniu, tak sú koncipované prínosy aj pre amatérskych športovcov a nešportovcov. Mantrou je, aby v prípade zranenia mali dostatok financií na zotavenie alebo nutnú opatrovateľskú službu.

Známy je aj príklad zo zahraničia, keď sa v roku 1999 zranil pretekár F1 Michael Schumacher. Poistné plnenie za zlomenú pravú nohu bolo 65-tisíc libier denne, čo mu viac ako plnohodnotne pokrylo i výpadok príjmu. Dráha profesionálneho športovca ale nie je nekonečná a mnohí myslia aj na zadné vrátka. Investujú do rôznych finančných nástrojov alebo nehnuteľností a zabezpečujú sa tak na život po skončení kariéry.

Pozor na výluky

Ako sme naznačili, pri profesionáloch existujú výluky z poistenia a navyše majú i prirážku k poistnému, čo je oproti bežnému obyvateľstvu rádovo 50 – 100 %. Športy, ktoré sú vylúčené z poistenia, sú taxatívne vymenované a poisťovne musia v tomto smere veľmi flexibilne reagovať na vývoj trhu. Stále totiž pribúdajú nové športy a zápolenia. Odporúčame preto pozorne preštudovať všeobecné poistné podmienky. Orientačne môže poslúžiť priložená tabuľka, hoci sa poisťovňa od poisťovne v detailoch odlišujú. Niektoré napríklad poisťujú deti do 15 rokov, hoci aj prevádzkujú rizikové športy, ktoré sú v dospelosti zaradené do výluky. „Z poistného plnenia sú vylúčené aj samovraždy v prvých dvoch rokoch trvania poistnej zmluvy,“ upozorňuje Juraj Kováč zo spoločnosti MetLife Amslico.

Z praxe vyplýva, že nie je šport ako šport a záleží na zdravotnom stave klienta, ktorý posudzuje lekár. Pri skvelej kondícii môže byť vyhodnotené ako menej rizikové i rekreačné potápanie s výstrojom, no povedzme pri alergii a problémoch s dýchacími cestami je rizikové i „šnorchlovanie“ do dvoch metrov. „Napríklad pri akrobatických športoch sa pomocou doplňujúcich otázok poisťovňa pýta, ako často klient vykonáva šport, kde, za akých okolností a stanovuje poistné riziko individuálne,“ hovorí Zuzana Lauermannová, Úsek obchodu, Wüstenrot poisťovňa. „Ak sa poisťuje profesionálny športovec, či už jednotlivec alebo celý klub, resp. združenie - skupinovo, zohľadňujeme viacero faktorov: druh športu, ktorý vykonávajú - nakoľko je extrémny, úroveň športovej činnosti, zúčastňovanie sa súťaží, či aj na medzinárodnej úrovni, počet tréningov, ich obtiažnosť, resp. či je zvýšený fyzický nápor na určitú časť tela športovca, história zranení, atď.,“ uuvádza Mgr. Barbora Pšenáková, produktový manažér, UNIQA poisťovňa, a.s.

Horlezec na skale

„Pri pripoisteniach trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením, doby nevyhnutného liečenia úrazu, hospitalizácie, resp. invalidného dôchodku následkom úrazu, rozlišujeme podľa rizikovosti povolania a záujmovej činnosti vrátane športu 4 skupiny klientov. Do 2. a 3. rizikovej skupiny, ktorá dominantne pokrýva manuálne pracujúcich zamestnancov, zaraďujeme aj klientov podľa druhu a intenzity vykonávaného rekreačného športu. Pri rekreačných športovcoch je posúdenie rizikovosti závislé nielen od druhu športu, ale najmä od presnejších detailov, každopádne v porovnaní s nerizikovou 1. skupinou sa poistné zvyšuje na 1,5 až na približne 3,5-násobok základnej sadzby. Profesionálni športovci spadajú u nás do 4. rizikovej skupiny a vo väčšine produktov sa na nich vzťahuje výluka. Jedinou výnimkou je pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením, pri ktorom však profesionálny športovec musí počítať s vyššou poistnou sadzbou,“ hovorí Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životná poisťovňa.

Alena Medveďová, Account Manager, Generali Slovensko poisťovňa, a. s. spomína, že poisťujú aj profesionálnych športovcov, hoci majú životné i úrazové poistenie podstatne drahšie. Kryjú úrazy aj počas tréningu aj výkonov, no nekryjú hospitalizáciu športovcov.

Športy podľa rizikovosti

1. Rekreačný športovec 2. Aktívny (amatérsky) športovec 3. Profesionálny športovec 4. Adrenalínové športy
Vykonáva šport maximálne 4-krát týždenne a nemá podpísanú profesionálnu zmluvu, nie je registrovaný Amatérsky šport s klubovou registráciou, posudzujú sa detaily vykonávania športu Poisťovne ich väčšinou nekryjú, lebo majú garantovaný príjem zo športovania Poisťovne ich väčšinou nekryjú. Ide o extrémne rizikové športy alebo športy v extrémnych podmienkach, ako je horolezectvo nad 3 000 m. n. m., skialpinizmus, heli boarding, potápanie do hĺbky viac ako 30 m, rafting, motokros, cestné motorky, automobilové rely, rýchle člny, bojové športy – karate, džudo, zápasenie, box atď., lietanie na vetroňoch, motorových lietadlách, závesných klzákoch, balónoch, letecká akrobacia, parašutizmus

Korektné zmeny a zánik poistenia

Podobne ako pri iných finančných službách a produktoch, je lepšie jednak pravdivo vypĺňať dotazníky a jednak každú zmenu konzultovať s finančným agentom alebo priamo s inštitúciou.

Môžu nastať tri prípady. Klient začne počas trvania zmluvy profesionálne športovať. „Dorátava sa mu nezaplatené poistné, lebo vstúpil do rizikovej kategórie. Podstatné je takú dôležitú zmenu, akou je podpísanie profesionálnej zmluvy, poisťovni nahlásiť,“ komentuje R. Nemeček. B. Pšenáková dodáva: „Ide o novú, vyššiu úroveň športovej činnosti a je potrebné adekvátne zvýšiť sadzby poistného, tzn. že klient prejde ocenením vzhľadom na jeho aktuálne parametre a športovú činnosť“. Druhou alternatívou je ukončenie profesionálnej kariéry športovca. Vtedy sa naopak platby úrazového poistenia znižujú a pri životnom poistení sa odrátavajú poplatky. Treťou alternatívou je dosiahnutie maximálneho koncového veku poistenej osoby alebo smrť klienta, kedy poistenie logicky zaniká.

Druhou alternatívou je ukončenie profesionálnej kariéry športovca. Vtedy sa naopak platby úrazového poistenia znižujú a pri životnom poistení sa odrátavajú poplatky. Treťou alternatívou je smrť klienta, kedy poistenie logicky zaniká.

Často sa klienti mylne domnievajú, že poistenie zaniká neplatením poistného. Áno, jednorazové alebo prvé poistenie zaniká nezaplatením podľa Občianskeho zákonníka. Naším odporúčaním je však poistnú zmluvu korektne vypovedať písomne aspoň 6 týždňov vopred , lebo absencia platieb sa môže predražiť. „V princípe je nevýhodné vypovedať zmluvu pred uplynutím polovice dohodnutej poistnej doby. V opačnom prípade je potrebné doručiť písomnú výpoveď poisťovni. Neplatičom poisťovňa niekoľko krát posiela výzvu na úhradu a doplatenie poistného. Ak nepríde k úhrade platby, mesiac po poslednej výzve zmluva zanikne. Keďže poisťovňa po celý čas kryla dohodnuté poistné riziká, doplateniu poistného sa poistenec nevyhne. Rozhodne sa neoplatí celú situáciu ignorovať, pretože následné riešenie dlhu cez exekútora a inkasné spoločnosti dlžnú sumu ešte zvyšujú,“ upozorňuje D. Quis.

Adrenalínové športy na dovolenkách podľa rizikovosti

1. 2. 3.
jazdecké športy, paintball, skateboarding, zorbing skupina 1 + aerotrim, americký futbal, bouldering, canyoning, cyklokros, fly fox, jachting, kayakrafting, mogul skiing, parasailing, pobrežný jachting (landjachting), potápanie s dýchacím prístrojom, psie záprahy, rafting, ragby, skalolezectvo, skeleton, skitouring, skoky na lane, surfing, Via Ferrata (A-E), vodné lyžovanie, wakeboarding, zjazd na bicykli v horskom teréne skupina 2 + alpinizmus, base jump, buggykiting, buildering, formula 3000, fourcross, freeride, freeskiing, freestyle, heliskiing, high jump (cliffdiving), horolezectvo, kitesurfing, kladdering, letecké športy, lezenie po ľadopádoch, lezenie v ľade po umelej stene (icebreaker), motoristické športy, mountainboarding na vyznačených trasách, paragliding, parašutizmus, plachtenie, poľovníctvo, rope jumping, skialpinizmus, skiextrém, skikros, skoky a lety na lyžiach, skútskating, sky surfing, snowbungeekayaking, snowbungeerafting, snowkiting, snowtrampoline, speleológia, streetluge, tandemový zoskok (air tandem jumps), windsurfing, závesné lietanie

 

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow