18. január 2021. Bohdana. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Nepodceňujte návštevu kominára!

NextFuture NextFuture NextFuture  24.2.2014 24.2.2014  

Allianz – Slovenská poisťovňa evidovala v roku 2013 až 896 poistných udalostí z rizika požiar či výbuch, pričom výška týchto škôd dosiahla hodnotu takmer 5 miliónov eur.

„Evidujeme škody od najmenších, napríklad vyhorenie sadzí v komíne, kedy dochádza často k deštrukcii komínového telesa až po požiare, ktoré spôsobili totálne zničenie stavieb,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP. Najčastejšie sa pracovníci likvidácie škôd v Allianz - SP stretávajú s nedbalosťou pri predchádzaní požiarom. Príkladom je umiestňovanie horľavých materiálov v blízkosti komínových telies, neodborná manipulácia s horľavinami, nedbanlivosť pri manipulácii s otvoreným ohňom a sviečkami. Najmä v starších domoch majú klienti elektroinštalácie po dobe životnosti, zanedbávajú kontrolu krbov, komínových telies a podobne. Práve komíny a kotly ústredného kúrenia sú pred deklarovanou škodou často v zlom technickom stave. „Pri komínoch sa stretávame so zlým technickým vyhotovením, najmä svojpomocne alebo pracovníkmi firiem, ktorí nie sú v tejto oblasti dostatočne kvalifikovaní. Na komínoch tak vznikajú netesnosti, ktoré klienti neriešia a sú mnohokrát príčinou vzniku výrazných následných škôd,“ konštatuje Jozef Hrdý z Allianz – SP. Pri spaľovaní dreva, či iného tuhého paliva sa komín zanáša sadzami omnoho rýchlejšie ako pri spaľovaní plynu. Nánosy sadzí pritom nielen zhoršujú ťah komína, ale aj zvyšujú riziko požiaru. Pre bezpečnú a spoľahlivú funkčnosť komína je preto nevyhnutné zabezpečovať pravidelné čistenie komína od sadzí. „Určite klientom odporúčame dostatočne si chrániť svoj majetok poistením stavby, poistením zariadenia domácnosti s dostatočnou poistnou sumou, ktorá zodpovedá reálnej novej hodnote nehnuteľného aj hnuteľného majetku,“ dodáva Jozef Hrdý z Allianz – SP.

Zdroj: TS Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow