18. január 2021. Bohdana. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Nevidieť, nepočuť, nehovoriť – nie je riešenie

zdroj:Wüstenrot  27.3.2017 27.3.2017  

Skutočných priateľov, nezištnú pomoc a pravé hodnoty zvyčajne spoznáme až v náročných životných situáciách. Vtedy však môže byť na niektoré účinné a nápomocné preventívne opatrenia trochu neskoro. To, čo môžeme urobiť pre seba či kvalitu života svojej rodiny a udržanie životnej úrovne aj v zlomových momentoch, by sme nemali odkladať na neskôr. Výraznou finančnou pomocou sa pre mnohých ľudí stáva včas uzavretá poistná ochrana. Hodnota života je označenie nového poistenia špeciálne pre prípad diagnostikovania rakoviny. Ide o poistenie, ktoré je primárne určené na ochranu pred stratou príjmu za závažných zdravotných okolností.

 

Poistite sa pre prípad choroby, ktorú nechce nikto vidieť

Wüstenrot poisťovňa poskytuje od marca 2017 nové rizikové životné poistenie s výstižným označením Hodnota života. Chráni klienta tým, že v závažnej situácii, ako je diagnostikovanie rakoviny pomôže pokryť výpadok v príjme. Ako už bolo spomenuté, podstatou tejto poistnej ochrany je totiž zabezpečenie klienta pri dlhodobej strate príjmu v dôsledku zdravotných problémov. Tento nový produkt umožňuje poistenie dvoch osôb na jednej zmluve a na našom trhu je ojedinelý v tom, že poskytuje jednorazové poistné plnenie vyplatené už po diagnostikovaní rakovinového ochorenia. Keď by k tomu prišlo, poistenie sa postará o potrebné financie a klient (pacient) sa môže sústrediť na porazenie choroby.

Poistite sa pre prípad choroby, o ktorej nechce nikto počuť

Sú veci, o ktorých nechceme počuť. To však nie je riešenie. Lepšie je vedieť, že konkrétne poistenie uľahčí boj s chorobou. Medzi špecifiká poistnej novinky Hodnota života patrí napríklad aj zvýhodnenie klienta nefajčiara, keďže vedome nepoškodzuje svoje zdravie. V prípade dojednania tohto poistenia, od určitej výšky mesačného poistného získava klient zdravotné asistenčné služby (napr. prepravu do nemocnice, nákup liekov a podobne) a druhý lekársky názor zdarma. Každý klient, ktorý si dojedná krytie pre prípad rakoviny, automaticky získa poistenie dieťaťa (vlastného či adoptovaného). Celkovým nastavením možností krytia a podmienok plnenia je Hodnota života jedinečným druhom rizikového životného poistenia na slovenskom trhu.

Poistite sa pre prípad choroby, o ktorej nechce nikto hovoriť

Závažná kritická choroba, úraz s trvalými následkami, invalidita či dokonca úmrtie predstavuje pre celú rodinu nielen psychickú, ale aj finančnú záťaž. Včasné uvedomenie si týchto súvislostí a zabezpečenie si poistnej ochrany pre taký prípad môže nemalou mierou uľahčiť náročnú situáciu jednotlivca a jeho blízkych. Ambíciou Wüstenrot poisťovne je preto zvýšiť povedomie mužov a žien v produktívnom veku o možnostiach, ktoré sú im dostupné. Zdravotné štatistiky sú totiž v tomto smere zvlášť znepokojivé. Nádory patria medzi časté príčiny hospitalizácií, výskyt zhubných nádorov stúpa a rakovina sa radí medzi choroby, ktoré majú zásadný dopad na kvalitu života. Vzhľadom k tomu rastie i význam poistenia straty príjmu pre prípad vážnej choroby, dlhodobej pracovnej neschopnosti či hospitalizácie, ktoré je určené na pokrytie rozdielu medzi pracovným príjmom a príjmom počas takejto nepredvídanej skutočnosti.

Hovorme o tom, čo môžete pre kvalitu svojho života urobiť už teraz (a za prijateľnú cenu).

www.wuestenrot.sk, *6060 (0850 60 60 60)

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow