30. september 2020. Jarolím. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Neživotné poistenie sa snaží kráčať s dobou

NextFuture NextFuture NextFuture  2.1.2013 2.1.2013  

„Postav dom, zasaď strom.“ Veta symbolizujúca rodinný život, ktorý však zahŕňa aj hektickú rannú cestu autom do práce, neskôr vyzdvihnutie detí zo školy, psa od veterinára, neustále myslienie na to, či sme zamkli dvere a kam vlastne pôjdeme s rodinou cez leto. A samozrejme, aby to bolo bezpečné! Všetky tieto aspekty života sa dajú poistiť. Poisťovne ponúkajú zaujímavé spektrum neživotných poistení, ktoré myslia skutočne na všetko.

 

Prístup verejnosti k poisteniu

Verejné povedomie o potrebe poistenia neustále narastá. Ešte stále však nemôžeme hovoriť o informovanosti na najvyššej úrovni. „Z prieskumov trhu vyplýva, že klienti na Slovensku pod neživotným poistením rozumejú tradične povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, prípadne havarijné poistenie, ďalej poistenie nehnuteľnosti a domácnosti a cestovné poistenie. O iných druhoch poistení, ako je napr. poistenie schopnosti splácať rôzne druhy úverov, sa začnú zaujímať až pri podpise úverovej zmluvy,“ uvádza Martin Daller, riaditeľ divízie neživotného poistenia ČSOB Poisťovne. Svoj názor pridáva aj Peter Ripka, vrchný riaditeľ úseku neživotného poistenia Generali Slovensko: „Čo sa týka poistenia majetku, poisťovňa Generali Slovensko zaznamenala v medziročnom porovnaní 5,6-násobný nárast počtu zmlúv v poistení personálneho majetku občanov. Pri poistení domácností eviduje 6,4-násobný nárast, pričom pri poistení nehnuteľností vzrástol počet nových zmlúv 4,4-násobne. Štatistiky potvrdzujú, že klienti si začali vo väčšej miere uvedomovať potrebu komplexného poistenia majetku, teda poistenia nehnuteľnosti spolu s poistením domácnosti.“

Generačné rozdiely

Dôležitú rolu tu zohráva aj vek a od toho sa odvíjajúci prístup človeka k poisteniu. Generačné rozdiely sú v dopyte po poistení citeľné. „Určite môžeme vnímať iný postoj k poisteniu u jednotlivých generácií. Hlavné rozdiely vidíme najmä v tom, že staršia generácia klientov je zvyknutá na priamy kontakt s poisťovacím agentom, dávajú na jeho rady, menej porovnávajú ceny, poisťujú len naozaj nevyhnutné - ako je auto a dom. Mladšia generácia je zase skôr mobilná, technicky zdatná, dáva si námahu s porovnaním ponúk a má väčší prehľad o poistení. Dokonca prichádzajú iniciatívne, že si okrem auta a bývania chcú poistiť aj domáce zvieratko a úvery,“ uvádza M. Daller z ČSOB Poisťovne. Myšlienku upresňuje aj Jana Tarčáková Janičová, hovorkyňa AXA SR: „Mladšia generácia obľubuje nové, inovatívne prístupy, možnosť uzavrieť poistenie online, alebo dostávať informácie o svojom poistení prostredníctvom aplikácie na svojom mobilnom telefóne.“

Porovnanie so zahraničím

V zahraničí je vývoj poisťovníctva približne rovnaký. Rozdiely sú badateľné skôr v rýchlosti, respektíve v nasledovaní trendov v poisťovaní. Zvýšením medializácie problematiky poistenia narástla aj uvedomelosť občanov o poistenia. Rozdiely stále existujú, nie sú však priepastné. Vnímame ich najmä v odlišnej legislatívnej úprave, či v segmentácii klientov poisťovní. „Pracujeme na podobných princípoch. Samozrejme, poisťovníctvo sa vyvíja spolu s vývojom a myslením spoločnosti. Mohli by sme povedať, že na niektoré produkty u nás ešte „nedozrel čas“,“ myslí si Martin Daller. O rozdieloch vo využívaní segmentácie klientov u nás a v zahraničí hovorí aj Jana Tarčáková Janičová, z AXA SR: „V zahraničí už dlhšie obdobie funguje viacstupňová segmentácia klientov, kým napríklad na Slovensku poisťovne používajú stále len vek klienta, výkon/obsah motora a napr. lokalitu.“ Niektoré poisťovne v zahraničí zohľadňujú aj „problémovosť“ a skúsenosť s klientom. „Vo vyspelých ekonomikách sú pri vstupe do poistenia „filtrovaní“ klienti, ktorí spôsobujú škody viac ako ostaní. Tí môžu mať cenu poistenia i niekoľkonásobne vyššiu ako ostatní. Tento systém je spravodlivejší, nakoľko ostatní klienti nedoplácajú na škodových klientov. Čím je systém dokonalejší, tým viac faktorov sa sleduje,“ dodáva Peter Ripka z Generali Slovensko.

Novinky v neživotnom poistení

Na poistenie rodín s deťmi, a s tým spojené cestovné poistenie, kladú poisťovne stále veľký dôraz. Moderná doba podnecuje poisťovne kráčať so súčasným trendom v urýchľovaní a zjednodušovaní celého procesu uzatvárania poistných zmlúv, a tak si môžete poistenie vybaviť aj tesne pred dovolenkou. „V povinnom zmluvnom poistení sme zvýhodnili rodiny s deťmi, v letnom období sme prostredníctvom internetu ponúkli veľmi výhodné on-line cestovné poistenie. Jednou z posledných noviniek bolo aj vytvorenie produktu „predĺžená záruka a ochrana nákupu“, ktoré v rámci ČSOB skupiny ponúkame ako benefit ku kreditným kartám. V najbližšej dobe pripravujeme aj možnosť uzavrieť cestovné poistenie cez smartbanking aplikáciu v mobilnom telefóne,“ dodáva Martin Daller.

Zaujímavé novinky však nachádzame aj v poistení bežných ľudských aktivít. Poisťovňa Generali Slovensko priniesla na trh novinku poistenia zodpovednosti za škodu občanov. „K poisteniu je možné dojednať si pripoistenie škôd spôsobených modelárom (modely dopravných prostriedkov) a škôd spôsobených pri výkone práva poľovníctva (škody spôsobené poľovníkom, ale aj poľovným psom alebo dravcom). Výšku poistnej sumy je možné nastaviť až do výšky 150-tisíc EUR. Poistenie kryje navyše aj škody spôsobené ostatnými členmi domácnosti, ako aj domácimi zvieratami“, uvádza P. Ripka, Poisťovne sa teda snažia nasledovať záujmy verejnosti, a do svojich poistení pridávajú aj na prvý pohľad netradičné ponuky: „Do nášho poistenia bývania – Domos Kompakt sme pridali 3 nové riziká: nepriamy úder blesku, prepätie a atmosférické zrážky,“ dodáva pán Daller.

Medzi najpopulárnejšie poistenia patrí aj naďalej havarijné poistenie. Aj v tomto smere však poisťovne napredujú a do svojho portfólia pridávajú špeciálne ponuky a možnosti pripoistenia vozidla. Názor pridáva aj pani Tarčáková Janičová: „Začiatkom roka 2012 sme uviedli na trh nový tarif PZP, kde sme posunuli niektoré segmentačné kritéria a zaviedli nové kategórie podľa výkonu motora, čím sme sa stali cenovo atraktívnejšími pri vozidlách s vyšším výkonom.“

Netradičné poistenia

Okrem svojich domov mnohí ľudia investujú nemalé finančné prostriedky aj do ich exteriéru t.j. do záhrady, okrasných exotických rastlín a stromov. V minulosti takéto poistenie nebolo vôbec dostupné. Dnes už aj niektoré poisťovne na Slovensku ponúkajú možnosť poistiť si aj samotnú záhradu a jej vybavenie. Keď zohľadníme množstvo prostriedkov a úsilia vloženého nielen do interiéru našich obydlí, ale aj do prislúchajúceho exteriéru, je potreba poistenia rozhodne na mieste. „Od 1. 7. 2012 ponúkame v rámci produktu Môj domov aj poistenie záhrady. Chráni rastliny, kry a stromy vrátane ich úrody, trávniky, skalky a iné terénne úpravy pred požiarom, povodňou, záplavou, víchricou, krupobitím a ďalšími rizikami. Je určené nielen majiteľom, ale aj nájomcom úžitkových a okrasných záhrad,“ uvádza Phd. Lucia Muthová, riaditeľka odboru firemnej komunikácie poisťovne Allianz a ďalej dodáva: „V rámci poistenia domácnosti sú poistené aj domáce zvieratá a to na rovnaké poistné riziká, ako je poistená domácnosť. Rovnako v rámci poistenia zodpovednosti sú poistením kryté aj škody spôsobené v súvislosti s chovom alebo vlastníctvom zvierat.“ Takéto poistenia sú rozhodne vítané v prípade, keď vášho miláčika napríklad počas dovolenky stráži iná osoba, alebo jednoducho spôsobí škodu niekomu inému.

V praxi sa stretávame aj s netradičnými problémami, akým je napríklad narastajúci vandalizmus na cintorínoch. V rámci postenia domov niektoré poisťovne zastrešujú aj tento druh poistení. „Poisťovňa Generali Slovensko ponúka poistenie hrobov, krýpt a urien ako súčasť komplexného a variabilného poistenia majetku DOMino. Klient si zaň nemusí priplácať, ani si ho pripoisťovať. Riziko vandalizmu nie je štandardnou súčasťou rozsahu krytých rizík, avšak k požiadavkám klientov pristupujeme individuálne. To znamená, že v určitých prípadoch vieme poistiť aj riziko vandalizmu,“ uvádza Peter Ripka z poisťovne Generali Slovensko.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow