30. september 2020. Jarolím. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Nízka finančná gramotnosť napriek najlepším možnostiam

NextFuture NextFuture NextFuture  11.9.2014 11.9.2014  

15-roční tínedžeri sú zbehlí v čítaní, v matematike a v prírodných vedách. Ale aká je ich znalosť v odbore financií, tzv. finančná gramotnosť? Vedia mladí ľudia zaobchádzať s bankovými účtami, kreditnými a debetnými kartami? Hovorí im niečo plánovanie a riadenie financií? Orientujú sa v úrokoch, sporení, rizikách a odmenách?

Možnosti finančného vzdelávania na školách – výskum OECD PISA

Najlepšie možnosti, slabá gramotnosť

OECD PISA (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) sa po prvýkrát rozhodla otestovať vzťah mladých k financiám. Pri výskume však identifikovala výrazné medzery v ich vedomostiach. Štúdia tiež dokázala, že súčasná potreba finančného vzdelávania je akútna nielen ako prevencia pre tínedžerov, ale aj medzi dospelými. Jej zanedbanie môže mať mnohokrát až dramatické následky.

Podľa výskumu OECD PISA sú možnosti finančného vzdelávania na slovenských školách najlepšie spomedzi všetkých skúmaných krajín. No i napriek prvenstvu je skóre finančnej gramotnosti Slovákov tretie najslabšie.

Čo sú to úroky?

Podľa výsledkov prieskumu má až 15 percent študentov finančné povedomie pod základnou úrovňou. V najlepšom prípade môžu títo študenti vykonávať len jednoduché rozhodovanie o každodenných výdavkoch. „Je zarážajúce, ako slabo sú naše deti vybavené pre moderný život. Bezpochyby je na čase konať," hovorí Brigitte Miksa, manažérka správy aktív Allianz Asset Management. „Je nutné, aby deti pochopili, ako fungujú úroky a napríklad aj to, ako sa pri poistení vyhodnocujú riziká a podmienky. Mladí musia byť viac informovaní, aby sa dokázali rozumne rozhodovať a zabezpečiť si tak svoje finančné istoty,“ dodáva Miksa.

Prieskum PISA ukazuje, že problémy s finančnou gramotnosťou sa týkajú aj dospelých. Štúdie, ktoré uskutočnili Univerzita Georga Washingtona a Pensylvánska univerzita potvrdzujú, že len 30 percent respondentov v USA chápe význam úrokovej sadzby, inflácie a riadenia rizík. V Japonsku a Francúzsku boli výsledky podobné a v mnohých iných krajinách, bez ohľadu na ekonomickú situáciu, boli výsledky ešte horšie.

Nedostatok vedomostí stojí peniaze

Podľa štatistík skupiny Allianz sú náklady spôsobené finančnou negramotnosťou pre jednotlivca príliš vysoké. Výskumníci tvrdia, že ľudia majú v posledných rokoch omnoho vyššiu tendenciu si financie požičiavať, ako sporiť z vlastných príjmov. Mnohí využívajú peňažné zálohy a často ani poriadne nepoznajú podmienky svojich hypoték a ďalších úverov. Brigitte Miksa dodáva: „Takéto nerozvážne správanie má za následok vážne finančné seba poškodzovanie. S ohľadom na demografický vývoj a na fakt, že vlády a korporácie majú čoraz väčšiu zodpovednosť za zabezpečenie obyvateľov na dôchodku, je nevyhnutné, aby sa prijali bezpečnostné opatrenia. Nedostatočne pripravená populácia a nezodpovedné finančné rozhodnutia sú cestou k sociálnej katastrofe."

Je finančné vzdelávanie detí riešením?

Odborníci často diskutujú o tom, či problém nízkej finančnej gramotnosti môže vyriešiť finančné vzdelávanie na školách. Niektorí odborníci si myslia, že vláda, regulačný a finančný sektor by mali podporovať finančné zručnosti detí už v ranom veku, pretože je to jediný spôsob, ako ich naučiť orientovať sa vo svete financií.

Výsledky prieskumu PISA boli zverejnené v júli 2014 v Paríži za prítomnosti pána Angela Gurría, generálneho tajomníka OECD, kráľovnej Holandska Maximy a špeciálneho advokáta generálneho tajomníka OSN pre rozvoj financií. Spoločne dospeli k názoru, že výsledky sú podnetom pre aktívnu činnosť v mnohých krajinách. Cieľom je zvýšiť povedomie teenagerov o zodpovednom zaobchádzaní s financiami.

Zdroj: TS Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow