30. september 2020. Jarolím. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Nové odvody pre poisťovne považuje asociácia za protiústavné

NextFuture NextFuture NextFuture  5.10.2016 5.10.2016  

Súčasný vládny kabinet schválil dva návrhy zákonov, ktoré zvyšujú odvodové povinnosti komerčných poisťovní. V prvom rade ide o zvýšenie sadzby osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach (t.j. odvod zo zisku), a to z pôvodnej sadzby 0,00363 na 0,00726. Veľký zásah do hospodárenia poisťovní však vyvolá aj ďalší odvod, a to odvod z tržieb vo výške 8% z prijatého poistného z neživotných poistení. To môže mať za následok zvýšenie cien neživotného poistenia. Slovenská asociácia poisťovní rázne namieta.

 

Po tom, ako úmysel vlády oznámil minister financií Peter Kažimír, odpoveď poisťovní na seba nenechala dlho čakať. Tie mali osobitý odvod z podnikania v regulovaných odvetviach  odvádzať do konca kalendárneho roka 2016, no od januára 2017 bude, pod hlavičkou nového zákona, trvať neobmedzene a navyše v dvojnásobnej výške. Poisťovne tvrdia, že to skomplikuje podnikanie v poisťovníctve na Slovensku, na čo v konečnom dôsledku doplatí koncový klient. Obzvlášť škodlivý pre sektor poisťovníctva je tento odvod v kombinácii s novo zavádzaným odvodom z tržieb (z prijatého poistného) vo výške 8%.

„Poisťovne budú musieť tento odvod zakalkulovať do cien poistného, čo samozrejme povedie k zvýšeniu cien poistného. Treba si uvedomiť, že poisťovne platia riadne dane ako všetci ostatní podnikatelia a okrem toho majú byť zaťažené týmito dvomi odvodmi, z ktorých prvý  zasahuje zisk a druhý priamo tržby,“ vysvetľuje situáciu vedúca oddelenia produktov Ing. Zuzana Zedníková zo spoločnosti DELUVIS.

Vyššie ceny poistného očakáva aj JUDr. Jozefína Žáková, generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní. „Treba s tým počítať, nie je však zrejmé kedy. Takéto dva závažné odvody významne ovplyvnia hospodárenie všetkých poisťovní a každá sa s tým bude musieť vyrovnať po svojom. Ako dlho im to bude trvať, je otázne, pretože poisťovne sú limitované tým, že podpísané zmluvy jednostranne meniť nemôžu. Je potrebné sa s klientom dohodnúť, prípadne zmluvu vypovedať a podpísať s ním novú,“ povedala na DELUVIS FÓRE Žáková. „Protiústavné je z nášho pohľadu napríklad to, že ide o odvod, nie o daň. Štát má hospodáriť s rozpočtom, ktorý napĺňajú dane a poplatky, nie odvody. Naviac, takéto odvody nemá vyžadovať retroaktívne, ako je tomu v tomto prípade,“ bráni poisťovne JUDr. Jozefína Žáková, generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní.

Problémový odvod

S návrhom nového odvodu nesúhlasí teda ani Slovenská asociácia poisťovní, ktorá ho považuje za diskriminačný. „Vláda si totiž plánuje pýtať peniaze z výnosov a nezohľadňuje výšku nákladov súvisiacich s výkonom činnosti. Zarážajúci je aj fakt, že vláda plánuje takýmto bezprecedentným odvodom zaťažiť iba jeden sektor poisťovníctva,“ pokračuje Ing. Zuzana Zedníková.

„Naším cieľom je chrániť majetok ľudí. Poisťovne fakticky  iba  spravujú poistné, ktoré poistení platia za krytie rizika, a to na základe podmienok a pravidiel, ktoré určuje štát. Poistenie je o solidarite tých, ktorí sa poistia a platia poistné, nie je nijako štátom dotované ani podporované. Nie je preto žiadny dôvod na to, aby sa zodpovední poistení svojím poistným podieľali na takomto odvode a platili tak dodatočnú daň. Ukazuje sa, že budeme  musieť komunikovať so všetkými stranami, aby sme kompetentným vysvetlili, čo vlastne poistenie je,“ dodáva JUDr. Jozefína Žáková, generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní.

Prísnejšie podmienky?

Reakciou poisťovní, ktoré poskytujú neživotné poistenie, t.j. poistenie áut, nehnuteľností, úrazové i cestovné poistenie a poistenie zodpovednosti, môže byť okrem zvýšenia cien aj sprísnenie poistných podmienok, a to najmä formou výluk. „Rizikovosť pri neživotnom poistení je vysoká, najmä pokiaľ ide o automobily a tú vláda pri uplatňovaní odvodu nezohľadňuje. Poisťovne teda môžu reagovať rôzne. Buď pre klientov ponechajú nižšie ceny, ale sprísnia výluky a likvidáciu, alebo si od klienta vypýtajú viac peňazí, ale poistné podmienky nechajú zachované. O to viac bude dôležité využiť služby finančného sprostredkovateľa, ktorý bude vedieť klientovi poradiť vhodný produkt, podľa jeho preferencií,“ opisuje možný scenár vedúca oddelenia produktov Ing. Zuzana Zedníková zo spoločnosti DELUVIS.

 

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow