21. október 2020. Uršuľa. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Novinky v poistení poistia až za hrob!

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  9.6.2014 9.6.2014  

Žijeme v dobe, keď sa dá poistiť takmer všetko. Pozreli sme sa na zaujímavé novinky v oblasti poistenia, ktoré podávajú istotu aj v neistých situáciách. Poistka proti sprejerom, na pohrebné náklady i nemožnosti platiť poistné. To je len niekoľko noviniek, vďaka ktorým sa snažia poisťovne Slovákom vytvoriť bezpečnejší život. Rozširovanie ponuky poistných produktov predstavuje cestu, aby sme boli rovnako chránení ako zvyšok Európy.

 

Životné poistenie čoraz obľúbenejšie

Peniaze, alebo život je známa formulka zbojníckych hrdinov v rozprávkových príbehoch. Na Slovensku by sme mohli povedať, že majetok si Slováci cenili viac ako životy, hoci toto presvedčenie sa začína meniť. Zuzana Eliášová z ČSOB Finančnej skupiny hovorí, že pred 10 rokmi tvoril objem predpísaného poistného za životné poistenie z celkového objemu iba 40 %. V roku 2013 už bol ale pomer 55 % ku 45 % v prospech životného poistenia, čo znamená, že ľudia si postupom času začali viac vážiť vlastné zdravie a život. Vo svete sa však čoraz viac objavuje aj trend, v rámci ktorého je snaha poistiť si nielen život, ale aj dôchodok. Slovensko je v tomto opäť mierne pozadu. „Na Slovensku prevažujú poistenia s krytím na dožitie, teda pri dovŕšení v zmluve určeného veku dostáva klient zo svojej poistnej zmluvy sumu peňazí, ktorá je väčšinou vyplatená jednorazovo. V prevažnej časti eurozóny, ktorá sa na štátny systém dôchodkov nespolieha, sa až 50 % poistení dojednáva na účely výplaty dojednanej formy dôchodku. Tento trend na Slovensku zatiaľ nie je, ale časom príde aj u nás k zmene vnímania využitia prostriedkov zo životného poistenia a záujem zabezpečiť sa na dôchodok z vlastných zdrojov porastie,“ hovorí Daniela Vlčková z Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s.

Novinky, ktoré uľahčia život aj po smrti

Trend vyššieho záujmu o životné poistky stúpa, čoraz viac Slovákov sa však zaujíma aj o svoju súčasnú existenciu a dokonca aj o život po smrti. Nejde o žiadne prípravy na druhý svet, ale poistenie. „Poisťovňa Poštovej banky zaznamenáva dlhodobo rastúci záujem o poistenie pohrebných nákladov. Čoraz častejšie uzatvárajú tento typ poistenia aj mladí ľudia. Priemerný vek poisteného je 43 rokov,“ hovorí Lendacká, hovorkyňa Poisťovne Poštovej banky a dodáva, že pamätajú aj na živých a to v podobe novinky pre majiteľov osobných účtov poistením pravidelných platieb v prípade dlhodobej pracovnej neschopnosti. Aj poistenie vie predstavovať záťaž. Najmä v krízových situáciách ako je strata príjmu a preto podľa Iva Konečného, produktového manažéra ING Životnej poisťovne, priniesli od 1. 4. 2014 k poisteniu ING Smart Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade pracovnej neschopnosti a v prípade straty zamestnania.

Čo sa týka životného poistenia, aj tu je stále čo inovovať. Príkladom môže byť produkt rizikového životného poistenia LIFE KOMFORT určený hlavne pre kľúčové osoby vo firmách,“ hovorí Zuzana Eliášová z ČSOB finančnej skupiny. Takéto poistenie je novinkou a oplatí sa najmä tým, ktorí predstavujú naozaj zásadnú osobu nielen pre rodinný kruh, ale aj pre budúcnosť vlastnej firmy.

Slováci myslia najmä na bývanie

Pre Slovákov je bývanie stále jednou z najväčších životných investícií. Preto sa poistenie často týka práve tohto segmentu. Trend sa zosilňuje v období, keď svoje príbytky necháme dlhšie bez dozoru. Takéto konanie potvrdzujú aj slová Jána Ďurecha z poisťovne Aegon:  „V období pred letnými dovolenkami evidujeme zvýšený záujem o poistenie majetku. Klienti, ktorí plánujú dlhší pobyt v zahraničí, majú záujem ochrániť svoje bývanie v čase svojej neprítomnosti. Naše poistenie ponúka komplexnú ochranu pred následkami vlámania i lúpeže.“ Preto sa rozhodli možnosť poistiť si domov inovovať a uviedli novú službu online poistenia bývania. Uzavrieť poistnú zmluvu k svojej nehnuteľnosti a domácnosti je možné aj cez internet. Zaujímavou a netradičnou možnosťou je určite aj netradičné pripoistenie. „Priniesli sme možnosť poistiť svoju nehnuteľnosť aj proti sprejerstvu, spodnej vode alebo spätnému vystúpeniu vody z kanalizačného systému. Novinkou je aj poistenie náhrobného pomníka alebo nové riziko v poistení domácnosti – predĺžená záruka elektrospotrebičov,“ hovorí Artur Šturmankin, špecialista externej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Slováci sú poistení málo a sú konzervatívni

Z globálneho pohľadu možno povedať, že Európa síce má najväčší podiel na trhu v oblasti životného a neživotného poistenia, no Slováci sú na jej konci. „V rámci Európy do poistenia najviac investujú obyvatelia severských krajín, Veľkej Británie a Švajčiarska. Obyvatelia Slovenska sa nachádzajú pod európskym priemerom, najmenej investujú obyvatelia balkánskych krajín. Objem peňazí, ktoré občania z krajín strednej Európy investujú do poistenia, je približne rovnaký, pričom v posledných rokoch môžeme hovoriť o rastúcej tendencii,“ hovorí Ján Ďurech. Poistenie je vždy aj vecou finančného vzdelania. Samozrejme aj životného štandardu a jeho zachovania v prípade nehody. Daniela Vlčková z Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s., dopĺňa: „Rozdiely v poistení sú zrejmé určite aj vplyvom tradícií, návykov či finančnej gramotnosti. Priemerný obyvateľ eurozóny dá na sporenie na dôchodok a životné poistenie zhruba o 50 % viac prostriedkov ako obyvateľ Slovenska. Do samotného životného poistenia sa v eurozóne investuje takmer 1 000 eur ročne, pričom u nás je to niečo vyše 200 eur ročne a ostatné úspory klienti radšej držia v bankách. Slovenský klient sa stále prejavuje dosť konzervatívne, pred investičným poistením uprednostňuje radšej kapitálotvorné s garantovaným úrokom.“

Je tak zjavné, že situácia na poistnom trhu sa bude aj na Slovensku meniť. Predpovede z Európy hovoria jasne o zameraní sa na starobu a nové formy ochrany majetku. Produkty tak budú tento trend kopírovať.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow