26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Ochráňte svoj domov počas dovolenky

NextFuture NextFuture NextFuture  28.6.2014 28.6.2014  

Niekoľko dní voľna vás môže stáť celé imanie. Zlodej z nedostatočne chráneného domu či bytu zoberie všetko, čo má nejakú cenu. To, čo nezoberie, môže zdemolovať alebo nenávratne poškodiť. Veľa ľudí si takéto riziko uvedomuje a snaží sa situácii predchádzať nielen ochranným zabezpečením bývania, ale aj kvalitným poistením.

„V období pred letnými dovolenkami evidujeme zvýšený záujem o poistenie majetku. Klienti, ktorí plánujú dlhší pobyt v zahraničí, majú záujem ochrániť svoje bývanie v čase neprítomnosti “ hovorí Ján Ďurech z marketingového oddelenia poisťovne Aegon. Poistenie Aegon DOM KOMPLET ponúka komplexnú ochranu nielen pred vlámaním, ale i prípadnými následkami havárijí, napríklad na vodovodnom potrubí.

„Počas dovolenky alebo dlhodobej neprítomnosti odporúčame klientom, aby nepodcenili žiadnu formu ochrany,“ radí Ďurech.

Súčasný trh poskytuje širokú škálu ochranných prostriedkov a bezpečnostných systémov, ktoré účinne chránia majetok. Poistná zmluva definuje minimálnu úroveň mechanického zabezpečenia, spravidla ide o pevne osadené dvere s bezpečnostným zámkom. Sám klient však musí zvážiť hodnotu majetku, ktorý chce ochrániť a prispôsobiť tomu i úroveň zabezpečenia.

Pri poistení DOM KOMPLET sú pri minimálnej mechanickej úrovni zabezpečenia ceniny poistené do sumy 1 000 eur a osobný majetok v domácnosti do sumy 20 000 eur. Pri vyšších stupňoch zabezpečenia je osobný majetok chránený do plnej výšky poistnej sumy.

Veľkú pozornosť treba venovať zabezpečeniu okien a dverí. Pre zlodejov totiž predstavujú najľahšiu prístupovú cestu. Pri vlámaní cez okno zohráva špecifickú úlohu i výška parapetu od zeme. Výhodou poistenia v Aegon poisťovni je, že ak zlodej vnikne do bytu cez otvorené okno vo výške presahujúcej tri metre nad chodníkom, klientom poskytuje plnenie podľa spôsobenej škody maximálne do výšky poistnej sumy.

„V tomto prípade nie je podstatné, že okno zabudol pred odchodom na dovolenku zavrieť,“ hovorí Ján Ďurech.

Poistenie DOM KOMPLET ochráni nielen vaše bývanie, ale i drobné stavby a nebytové priestory. Ľudia ich často využívajú na skladovanie drahých bicyklov, detských kočíkov alebo záhradného nábytku a náradia. Poistné ochrana sa týka takisto garáže, ktorú klient vlastní. Navyše, ak má garáž vlastné súpisné číslo, môže sa nachádzať i na inom pozemku, ako rodinný alebo bytový dom klienta.

Vedeli ste?

  • Mať dve poistky neznamená dve plnenia.
  • Vlámanie nahláste hneď polícii a čo najskôr poisťovni. Každá poisťovňa predpisuje lehotu, počas ktorej musíte poistnú udalosť nahlásiť, ak chcete peniaze z poistky.
  • Ak sa prešetrovanie prípadu naťahuje, pozrite sa v obchodných podmienkach, po akom čase máte nárok na vyplatenie preddavku na poistné plnenie. Napríklad v poisťovni Aegon sú to tri mesiace.
  • Poškodené veci hneď neupratujte. V obchodných podmienkach nájdete, koľko dní vám ukladá poisťovňa nechať veci v pôvodnom stave. Počas tejto lehoty (napríklad päť dní) môžete urobiť iba také opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zmiernenie škôd.
  • Pozor na stratu kľúčov. Ak zlodej nemusel pri vlámaní prekonávať prekážky, ale si jednoducho otvoril kľúčom, je ťažké považovať takúto udalosť za poistnú udalosť.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow