31. október 2020. Aurélia. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Odísť s poistením sa dá aj z banky. Oplatí sa to?

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  25.6.2015 25.6.2015  

Poisťovne a banky majú k sebe blízko. Dokonca bližšie, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Banky aj poisťovne sa v istom zmysle slova starajú o financie svojich klientov. Na tom nie je nič prekvapivé. Banky a poisťovne sa však snažia využiť to, čo majú spoločné a výsledkom toho je, že klienti sa môžu poistiť aj v banke. Takáto poistka býva jednoduchšia, čo môže byť výhoda aj nemusí.

 

Pozitíva sú zároveň negatívami

Bankopoistenie môže byť pre klienta prospešné. Poistné produkty v bankách sú prehľadnejšie. „Sú jednoduché na pochopenie, nemajú veľa variantov a teda klient nemusí tráviť veľa času uvažovaním o nastavení. V podstate sa rozhoduje iba „áno/nie“, teda či ho kúpi, alebo si inde nájde iný produkt. Výhoda je aj v tom, že klient potrebuje daný poistný produkt pomerne rýchlo a v banke mu ho aj hneď ponúknu,“ povedal Pavel Škriniar z portálu FinančnáHitparáda.sk.

Na rovnakom základe sú však postavené aj nevýhody. „Klient nemá veľmi na výber, produkty sú unifikované, sú vhodné skôr na predaj ako na kúpu. Všeobecný produkt totiž ťažko bude zohľadňovať individuálne potreby klienta. Takýto produkt pre jednoduchosť predaja má prednastavené parametre, obmedzený rozsah poistenia, nemusí byť flexibilný a otázna môže byť aj adekvátnosť ceny,“ doplnil Škriniar.

Bankopoistenie zároveň rozširuje možnosti na trhu. „Je to doplnkový zdroj výnosov k už predávaným produktom. Napríklad úvery na bývanie vyžadujú poistenie nehnuteľnosti, preto je výhodné ponúknuť takéto poistenie spolu s hypotekárnou zmluvou a doplniť to o poistenie pre prípad neschopnosti splácať úver. Pri životnom poistení ide o alternatívu pre termínované vklady – ak sa klientovi nepáči výška úroku, môžu mu ponúknuť alternatívu,“ povedal Pavel Škriniar s tým, že táto alternatíva nemusí byť vždy výhodná pre klienta.

„ Poistné produkty sú jednoduchšie, unifikované, sú vhodné skôr na predaj ako na kúpu, keďže ťažšie zohľadní individuálne potreby klienta.“

Poistenie z banky a od poisťovne sa však odlišuje. „Rozdiely sú vo výške krytia, banku napríklad môže zaujímať iba krytie zostatku úveru, kým klienta by malo zaujímať aj krytie ďalších výdavkov. Poisťovňa v rámci svojho produktu ponúka širší počet pripoistení v rámci jedného poistenia i väčší počet poistení,“ povedal Škriniar. Banka ponúka poistenie ako doplnkový produkt, ktorý je zjednodušený. Banka však môže vystupovať aj ako sprostredkovateľ poistenia. Pri vzniku poistnej udalosti sa klient musí už obrátiť na samotnú poisťovňu, hoci zmluvu o poistení uzavrel v pobočke banky. 

Čo sa dá poistiť?

Bankopoistenie aj na slovenskom trhu naozaj funguje. Čo by mohol klient v banke očakávať akosi intuitívne, je poistenie úveru. Vzťahuje sa napríklad na poistenie schopnosti splácať úver v prípade úmrtia, invalidity a pracovnej neschopnosti, prípadne aj na poistenie straty zamestnania a následnú nezamestnanosť. Záleží však na konkrétnom poistnom produkte. „Klientom odporúčame pri žiadosti o pôžičku vždy zvážiť uzatvorenie poistenia schopnosti splácať úver. Toto poistenie úveru eliminuje čo najväčšie množstvo rizík. Čím je suma úveru vyššia, tým komplexnejšie poistenie by si mal klient zvoliť,“ uviedla Anna Tkáčová, hovorkyňa Poštovej banky.

„Poistné produkty v bankách sú jednoduchšie, klient nemusí tráviť veľa času uvažovaním o nastavení.“

„Štandardne by si mal klient poistiť svoj úver pre prípad veľkých rizík, ako sú invalidita či úmrtie. Pokiaľ chce klient minimalizovať možné finančné dôsledky, odporúčame poistiť sa aj pre prípad dlhodobej práceneschopnosti či straty zamestnania. Patria totiž medzi najčastejšie  dôvody platobnej neschopnosti pri splácaní úverov,“ doplnila.

„Poistenie k úveru je spojenie úveru a poistenia. Dĺžka trvania poistenia je zhodná s lehotou splatnosti úveru,“ uviedla Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne (SLSP). Podľa Aleny Walterovej, hovorkyne VÚB banky, je možné v rámci poistenia úveru poistiť viacero osôb, teda dlžníka aj spoludlžníka. Toto poistenie sa dá, samozrejme, zriadiť hneď pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí úveru.

Úver je však možné poistiť aj v poisťovniach. „Ide o krytie finančného záväzku klienta, ktoré je priamo vinkulované banke,“ povedal Milan Janásik, hovorca spoločnosti Generali. To znamená, že pokiaľ nastane situácia, že poisťovňa vypláca poistné plnenie, komunikuje priamo s bankou, klient peniaze síce osobne nedostane, ale jeho záväzok voči banke poisťovňa uhradí.

Do úvahy pri poistení úveru prichádza, tak ako zvyčajne, viacero výluk, medzi inými napríklad pokus poisteného o samovraždu, manipulácia so zbraňou či výbušninou, prevádzkovanie rizikových športov ako potápanie či horolezectvo, či zdravotné problémy, ktoré nastanú v dôsledku pohlavnej choroby. „Napríklad výluka sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli pod vplyvom alkoholu alebo vznikli trestnou činnosťou, alebo k poistnej udalosti prišlo pri vykonávaní profesionálnych športov. Tiež sú vylúčené ochorenia, ktoré boli diagnostikované pred uzatvorením poistenia,“ povedal Janásik.

Poistením úveru sa však ponuka poistných produktov v bankách nekončí. Na trhu existuje možnosť využiť kapitálové životné poistenie, ktoré má aj investičnú zložku. Podľa Marty Cesnakovej je na klientovi, ako chce svoje prostriedky rozložiť a koľko vlastne investovať.

Prostredníctvom poistenia vybaveného v banke sa dá chrániť aj zdravie. Poistiť sa dajú úrazy, operačné zákroky, rekonvalescencia, pričom klient si môže formou poistenia zabezpečiť asistenčné služby počas choroby. Ide napríklad o opatrovateľské služby, ktoré môžu zahŕňať aj domáce zvieratá.

Medzi životné poistenia, ktoré sú k dispozícii v banke, je detské poistenie. Súčasťou sporiacich účtov pre deti tak môže byť úrazové poistenie. Relatívne typickým poistením, ktoré je možné vybaviť v bankách, je cestovné poistenie. To býva súčasťou napríklad poistenia ku kreditným kartám.

K poisteniu ku kreditným kartám patrí aj poistenie nákupu. „To kryje zakúpený tovar proti finančnej strate spôsobenej jeho mechanickým poškodením alebo úplným zničením, prípadne proti jeho krádeži,“ povedala Cesnaková.

Dôležitý osobný kontakt

Pri predaji poistenia v bankách do hry vstupuje aj osobný kontakt s pracovníkom banky. Finančné produkty sú, aj keď si to mnohí klienti nechcú priznať, zložité. Vedieť sa zorientovať v spleti ponúk je náročné a hľadanie relevantných informácií na internete v záplave skrytých reklám je už nemožné. Možnosť okamžite reagovať na hovorené slovo a následne klásť otázky je nenahraditeľná,“ povedal Škriniar. Zároveň však varuje aj pred rizikami. „Kvalifikovaný predaj si vyžaduje čas i znalosti, a tieto dva faktory nemusia byť v prípade bankového pracovníka vždy prítomné,“ povedal.

Preto je dobré získavať informácie od viacerých zdrojov a získané informácie vyhodnocovať. „Určite stojí za to nechať si vysvetliť ponuku a následne si to overiť či už u iného pracovníka, na internete, prípadne na infolinke. Rozdiel je v tom, že následné overenie je už cielené a človek netápe, na čo sa má pýtať,“ uzatvoril Škriniar.  

Vinkulácia:

Vinkulácia je forma zabezpečenia záväzkov. Je to zablokovanie finančných prostriedkov napríklad na bankovom účte v prospech tretieho subjektu.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow