21. október 2020. Uršuľa. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Oplatí sa životné poistenie? Ako ho správne nastaviť?

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  8.1.2016 8.1.2016  

Životné poistenie nestojí len na otázke uzavrieť, alebo neuzavrieť. Namieste je pýtať sa skôr, akú poistku si vybrať a čo všetko vie životné poistenie poskytnúť. Univerzálne životné poistenie vhodné pre každého jednoducho neexistuje.

 

Prečo o životnom poistení netreba už ani premýšľať?

Životná poistka môže kryť životné riziká, pomáhať vykryť výpadok príjmu alebo zvýšené výdavky v prípade nečakanej udalosti. Náhle a neočakávané situácie môžu postretnúť každého doslova z minúty na minútu. Zároveň predstavuje možnosť, ako si v prípade dožitia prilepšiť k dôchodku a užiť si dôstojnú starobu. „Nad uzatvorením životného poistenia je potrebné uvažovať vždy a mať kvalitné životné poistenie by malo byť samozrejmosťou,“ hovorí Zuzana Eliášová z ČSOB Finančnej skupiny. Zároveň však dodáva, že zmluvu o živnom poistení treba pripraviť na mieru: „Iné krytie rizík potrebuje mladý slobodný človek, iné človek s rodinou a deťmi. Životné poistenie vyžadujú najmä také situácie, ktoré súvisia s veľkými záväzkami, napríklad pri čerpaní hypotekárneho úveru, ktorý býva poskytovaný vo vysokých sumách a na dlhú dobu splatnosti.“
Životné poistenie by malo byť jedným z kľúčových zabezpečení jedinca. Život je to najdôležitejšie, čo máme, no vo zvyku máme skôr chrániť majetok. „Poistné štatistiky hovoria o tom, že ak sa máme rozhodnúť medzi poistením života alebo majetku, vyberieme si to druhé. Nie je to iba preto, že niektoré poistenia ako PZP sú povinné. Nie sme zvyknutí myslieť vopred na nepríjemné udalosti, ktoré sa v živote stávajú a zvyčajne nás a našich blízkych aj finančne zaťažia,“ hovorí  Miriam Fuňová z poisťovne Kooperativa. Pritom životné poistenie je možné použiť nielen ako ochranu, ale aj ako efektívnu možnosť sporenia. To je v časoch kvantitatívneho uvoľňovania rovnako dôležitý aspekt poistky. Nasporené peniaze sa hodia najmä pri odchode do dôchodku, ktorý býva z hľadiska príjmov drastickým vytriezvením o pohodlnej starobe. „Odchod do dôchodku je spojený s výrazným poklesom príjmu. Výška priemerného starobného dôchodku je aktuálne menšia ako 50 % priemernej mzdy. Životné poistenie pre prípad dožitia môže pomôcť tento fakt výrazne zmierniť,“ uvádza Lucia Muthová, riaditeľka Odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa Je to jeden z ďalších dôvodov, pre ktorý treba povedať životnému poisteniu áno.

„ Zmluvu o živnom poistení treba pripraviť na mieru. Iné krytie rizík potrebuje mladý slobodný človek, iné človek s rodinou a deťmi.“

Rozdiely v platbách aj plnení sú priepastné

Pri každom uzatvorení poistenia by nás okrem mesačnej platby malo zaujímať práve jeho využitie. Preto sa na možnosti poistného plnenia oplatí zamerať pri podpise zmluvy. Rozdielov je totiž mnoho. Miriam Fuňová uvádza príklad: „Ak klient chce, aby poisťovňa v prípade jeho smrti v priebehu nasledujúcich 30 rokov vyplatila vopred určenú sumu ním určenej osobe, môže zaplatiť až dvakrát toľko, ako v prípade, keď povie, že potrebuje mať istotu, že v prípade jeho smrti bude splatená hypotéka, aby ňou nebola zaťažená rodina.“

Dobrý odborník na životné poistenie by klientovi mal rozdeliť sumu tak, aby si dojednal základné poistenie pre prípad smrti na nízku sumu, a na zvyšok hodnoty úveru dojednať dočasné životné poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou. Podobné až násobné rozdiely v platbách poistného sú aj pri iných produktoch. Klient môže získať aj ďalšie výhody, napríklad ak platí raz ročne, poistné je nižšie oproti mesačným platbám, teda získa zľavu za frekvenciu platenia.  Pozornosť treba venovať aj tomu, čo chceme, aby v prípade úmrtia ostalo pozostalým. Ako hovorí Daniela Guťanová, tlačová hovorkyňa NN poisťovne: „Pri nastavení poistnej ochrany pre prípad úmrtia je dôležité sústrediť svoju pozornosť na to, čo je oprávneným osobám vyplatené v prípade úmrtia klienta. V závislosti od typu produktu môže byť klientovi vyplatená celá dohodnutá poistná suma alebo len zaplatené poistné do dňa úmrtia klienta.“ Možností je preto mnoho a pri správnom poradenstve o životnej poistke dobrý poradca ponúkne klientovi celé portfólio variácií.

„ Životné poistenie vyžadujú najmä také situácie, ktoré súvisia s veľkými záväzkami, napríklad pri čerpaní hypotekárneho úveru, ktorý býva poskytovaný vo vysokých sumách a na dlhú dobu splatnosti.“

Indexovanie poistenia zachová jeho hodnotu

Desaťtisíc eur má dnes úplne inú hodnotu ako bude mať o tridsať rokov. Preto je pre zachovanie hodnoty investovaných prostriedkov pri dožití dobré zvážiť indexáciu životného poistenia. „Rast klientom zvolenej poistnej sumy je možné docieliť dohodnutím indexovania poistenia. Indexovanie zabezpečí každoročné automatické zvyšovanie poistného a zodpovedajúcim spôsobom aj poistnej sumy ku dňu výročia poistnej zmluvy podľa rastu indexu spotrebiteľských cien. Pri indexovaní sa zvyšuje poistná suma bez preskúmavania zdravotného stavu poisteného. Poistná suma tak nestratí svoju reálnu hodnotu v čase, keď dochádza k rastu spotrebiteľských cien,“ vysvetľuje Ružena Štiglicová, špecialistka na životné poistenie AXA ČR a SR. Ak hovoríme o zvyšovaní poistných súm vo forme takzvanej ochrany poistného krytia pred infláciou, ide o pohodlný spôsob, ako sa zodpovedne zabezpečiť. Systém zvyšovania poistenej sumy je dohodnutý medzi klientom a poisťovňou priamo vo všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy a klient si ho môže dohodnúť hneď pri dojednaní poistenia, alebo počas jeho priebehu. „Klient má rovnako možnosť tento systém úpravy poistných súm počas poistnej doby ukončiť. V princípe sa každoročne zvýšia vybrané poistné sumy o výšku inflačného %, čo môže mať v závislosti od typu produktu za následok aj zvýšenie poistného. Klient má ale istotu, že jeho krytie sa aspoň čiastočne prispôsobuje vývoju cien v ekonomike,“ dodáva Katarína Kundriková, vedúca oddelenia produktového managementu Wüstenrot poisťovne.

„ Existuje aj spojenie viacerých rizík do jednej zmluvy, takže môže ísť napríklad o súčasné poistenie života, úrazu a choroby“

Čo znamená klesajúca poistná suma?

Pri zmiešanom životnom poistení, teda pre prípad dožitia a úmrtia je zaujímavé venovať pozornosť okrem indexovania aj klesajúcej poistnej sume. Čo to znamená? Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou slúži ako zabezpečenie klienta aj jeho rodiny v prípade, že má napríklad dlhodobý úver, hypotekárny alebo spotrebný úver. Jeho výhodou je lineárne klesajúca poistná suma. Keďže sa výška zostatku úveru plynutím času znižuje, klesajúca poistná suma zabezpečí dostatočné poistné krytie najbližších v prípade úmrtia a výhodnejšie poistné. Poistná suma sa znižuje rovnako ako dlžná suma a v prípade, že dlžník zomrie, poisťovňa vyplatí dedičom takú sumu, ktorá by mala postačovať na splatenie zvyšného dlhu voči banke.

„ V prípade poistenia viacerých osôb na jednej zmluve môžu klienti získať zľavy za viac poistených osôb, prípadne bezplatné bonusy vo forme rozšíreného poistného krytia. Manažment poistenia zo strany klientov je jednoduchší, pretože platia jedno poistné a spravovanie rozsahu krytia môže byť pre nich takisto prehľadnejšie a komfortnejšie.“

Oplatí sa združovať

Pri uzatváraní životného poistenia sa oplatí myslieť aj na ďalšie poistenia, ktoré by ste chceli zastrešiť. Na jednu zmluvu tak môžete k životnému poisteniu pribaliť ďalšie produkty, čo prináša výhody. „Existuje aj spojenie viacerých rizík do jednej zmluvy, takže môže ísť napríklad o súčasné poistenie života, úrazu a choroby. V princípe ide o akékoľvek životné poistenie s pripoisteniami, ktoré kryje životné riziká v závislosti od druhu vybraných pripoistení. Výhody „združeného“ životného poistenia sú najmä v tom, že kryje širšiu paletu možných rizík a je určené pre každého bez rozdielu,“ hovorí Daniela Guťanová. Okrem možnosti viacerých poistení je možnosť na jednu zmluvu o životnej poistke poistiť aj viacero osôb, čo prináša aj nemalé finančné výhody.  „V prípade poistenia viacerých osôb na jednej zmluve môžu klienti získať napríklad zľavy za viac poistených osôb, prípadne bezplatné bonusy vo forme rozšíreného poistného krytia. Samozrejme, manažment samotného poistenia zo strany klientov je jednoduchší, pretože platia jedno poistné a spravovanie rozsahu krytia môže byť pre nich takisto prehľadnejšie a komfortnejšie,“ dodáva Katarína Kundriková.

Na čo nezabudnúť pri životnej poistke

• Živiteľ rodiny by sa mal prioritne chrániť pred dlhodobým výpadkom príjmu.

• Doplnkom k hlavnej poistnej zmluve môže byť napríklad pripoistenie hospitalizácie.

• Rodičia by nemali zabúdať ani na poistenie detí: pripoistenie trvalých následkov úrazu, času nevyhnutného liečenia úrazu, hospitalizácie a kritických chorôb, ktoré riešia dlhodobú starostlivosť.

• Vyhľadávané je aj odškodné počas nevyhnutného liečenia následkom úrazu, trvalé následky po úraze, poistenie kritických chorôb a rizikové životné poistenie.

• V rámci životného poistenia si klienti môžu poistiť aj ušlý zisk alebo stratu zamestnania.

• Nakoniec treba zvážiť, či si zvolíte istejšie kapitálové, alebo dynamickejšie investičné životné poistenie.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow