27. október 2020. Sabína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Počas Vianoc je poistných udalostí menej, objavujú sa kuriozity

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  23.12.2015 23.12.2015  

Vianoce sú časťou roka, keď celoročná rutina akosi ustúpi do úzadia a zavládne dobre známa, no predsa špeciálna atmosféra. Prípravy na jedno z najkrajších sviatočných období však sprevádza typický predvianočný zhon, ktorý z hľadiska poisťovní prináša typické, ale aj kuriózne poistné udalosti. Bezprostredne po Vianociach sa navyše objavuje ďalší rizikový faktor – príchod nového roka.

 

Rizikové zimné obdobie

Vo všeobecnosti rizikovosť predvianočného obdobia zvyšuje prichádzajúce zimné obdobie. Ľudia sa pohybujú po uliciach, ktoré môžu byť klzké od námrazy, stačí malá nepozornosť a hrozia pošmyknutia. Prichádzajúce Vianoce situáciu ešte zhoršujú. „V kombinácií s predvianočným zhonom je riziko pošmyknutia na klzkom, či mokrom povrchu v zimných mesiacoch až dvakrát vyššie ako po iné mesiace v roku, hovorí hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne, Lucia Muthová.  Podľa štatistík spoločnosti Allianz v zimných mesiacoch, teda od decembra do marca, vzniká v priemere až 621 pošmyknutí mesačne. V ostatných mesiacoch v roku je to pritom len 276 úrazov, ktoré vzniknú v dôsledku pošmyknutia.

Ešte dramatickejšia je v zimných mesiacoch štatistika pádov. Spoločnosť Allianz v zimnom období eviduje mesačne v priemere  až 1 883 pádov, kým v ostatných mesiacoch sa v priemere objaví 1 180 pádov mesačne. „Ide zväčša o pády na zľadovatených cestách a chodníkoch, ale aj na svahoch, či zo schodov v miestnostiach a v nákupných centrách,“ upozorňuje spoločnosť Allianz. Z tohto pohľadu je zimné obdobie jednoducho rizikovejšie. Mnohí ľudia sa dostanú z bezpečnej kancelárie, kde trávia väčšinu dňa v sede a chodia viac do nákupných centier prípadne za aktívnym oddychom na horách.

Na druhej strane, samotné tri vianočné dni sú sú z pohľadu poistných udalostí menej rizikové. Šanca, že vianočné dni uplynú v pokoji je teda vyššia v porovnaní so všedným dňom. Odhaľujú to štatistiky poisťovne Generali.  „ Za posledných päť rokov sa totiž denne stalo 310 poistných udalostí, zatiaľ čo na vianočné sviatky, teda na 24. až 26. decembra, pripadá na deň len 71 poistných udalostí. Najrizikovejším je Sviatok svätého Štefana,“ uvádza poisťovňa s tým, že 26. decembra sa za uplynulých päť rokov stalo priemerne 82 poistných udalostí

Z údajov spoločnosti Generali ďalej vyplýva, že najviac nehôd počas Vianoc sa počas uplynulých piatich rokov stalo v roku 2012. V tomto roku poisťovňa eviduje 233 poistných udalostí. Na druhom konci spektra sú minuloročné sviatky so 191 poistnými udalosťami. „ Najviac, až pätnásť percent zo všetkých poistných udalostí, tvoria škody z havarijného poistenia. Nasledujú poistné udalosti z oblasti životného poistenia, tvorené najmä úrazmi,“ informuje spoločnosť Generali.

„ Vianočný zhon zvyšuje pravdepodobnosť pádu, ďalším nebezpečenstvom môže byť teoreticky klzký chodník.“

Vianočné a novoročné nepríjemnosti

Úrazy a pády nie sú jedinou okolnosťou, ktorá môže pokaziť sviatky. V ohrození je totiž aj majetok. Vianočnú atmosféru totiž dokresľuje sezónna výzdoba. „Pri vianočnom osvetlení klientom odporúčame, aby pred odchodom z domu dôkladne skontrolovali stav všetkých elektrospotrebičov a elektrických zariadení a vianočné osvetlenie nenechávali v neprítomnosti svietiť,“ radí spoločnosť Generali.

Ešte bezprostrednejšie riziko sa spája so sviečkami. Neopatrné zaobchádzanie s otvoreným plameňom môže spôsobiť ničivý požiar. Rizikové sú okrem iných aj vlastnoručne vyrobené adventné vence. „Požiar spôsobil ručne vyrobený adventný veniec so sviečkami, ktoré boli naň osadené bez podstavcov z nehorľavého materiálu. Po dohorení sviečok plameň zachytil celý veniec a šíriaci sa oheň zachytil aj skrinku na topánky, ktorá celá zhorela,“ upozorňuje spoločnosť Allianz. Požiar môže spôsobiť napríklad aj rozpálený olej, na ktorom sa vyprážal olej, alebo porucha nemej často využívanej elektroniky. Príkladom je skrat prístroja na pečenie domácich oplátok.

Škody počas sviatkov spôsobujú aj ľudia, ktorí sa príliš sviatočne nesprávajú a vykrádajú nehnuteľnosti. Typickým príkladom sú vykradnuté chaty, či záhradné domčeky. Poisťovne preto odporúčajú klientom, aby takéto nehnuteľnosti pred zlodejmi poriadne zabezpečili. Aj tento druh poistných udalostí prináša kuriozity. „Celá rodina sa šla pozrieť na silvestrovský ohňostroj a po návrate domov zistili, že sa k nim vlámal zlodej, ktorý ukradol všetok alkohol zo stola,“ uvádza poisťovňa Allianz. 

„ Počas troch vianočných dní je v priemere menej poistných udalostí ako vo všedné dni.“

Ďalšou kategóriou je poistenie zodpovednosti za škodu. Do tejto kategórie patrí napríklad poškodenie tovaru, vytopenie susedov, či škody spôsobené pyrotechnikou. Na Slovensku sa napríklad objavila poistná udalosť, keď vytopenie susedov spôsobila manipulácia s akváriom, v ktorom čakal na splnenie svojho vianočného poslania kapor. 

Osobitnou kategóriou sú poistné udalosti spôsobené zábavnou pyrotechnikou. Pri neopatrnej manipulácii môže spôsobiť poškodenie zdravia aj majetku. Objavila sa napríklad poistná udalosť, ktorá vznikla tak, že svetlica vletela do interiéru a spôsobila požiar zariadenia izby.

Pyrotechnika navyše vyrušuje domáce zvieratá a tie sa potom správajú nepokojne. Napríklad vyplašené psy potom môžu spôsobiť niekomu vo svojom okolí ujmu na zdraví, vystresované zvieratá môžu napríklad aj spôsobiť dopravnú nehodu.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow