5. december 2020. Oto. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Podnikatelia sa najviac boja prerušenia prevádzky

NextFuture NextFuture NextFuture  28.1.2014 28.1.2014  

Prerušenie prevádzky a dodávateľského reťazca, prírodné katastrofy a požiar či explózia sú najväčšie podnikateľské riziká v centre pozornosti globálnych spoločností na začiatku roka 2014.

Tieto zistenia sú výsledkom každoročne vydávanej štúdie nazvanej „Allianz Risk Barometer“, ktorá je založená na odpovediach viac ako 400 expertov na podnikateľské riziká z 33 krajín. Straty spôsobené prerušením prevádzky alebo zlyhaním dodávateľského reťazca tvorili v roku 2013 približne 50 až 70 percent zo všetkých poistených škôd na majetku, pričom poisťovne vyplatili na takýchto škodách až 26 miliárd dolárov. Prerušenie prevádzky je tak podľa expertov najväčším globálnym rizikom pre veľké či stredné firmy. „Keďže dodávateľské reťazce sa v dnešnom globálnom svete stávajú čoraz viac komplexnými, každé prerušenie, spôsobené napríklad prírodnou katastrofou, výpadkom IT služieb, problémami s dopravou alebo krachom dodávateľa, môže viesť k efektu snehovej gule,“ hovorí Axel Theis, výkonný riaditeľ AGCS. V porovnaní s globálnym vnímaním rizík je situácia na Slovensku odlišná. Podľa expertov Allianz – Slovenskej poisťovne sú najväčšími podnikateľskými rizikami na Slovensku najmä silný konkurenčný boj, stagnácia trhu a požiar či explózia. „Minulý rok sme registrovali poistnú udalosť v dôsledku výbuchu taviacej hmoty v peci chemickej spoločnosti, pričom následný požiar poškodil technológie a budovy. Pri hasení hasiacou hmotou a vodou došlo navyše k poškodeniu ďalších zariadení vodou, zadymením a pádom obhorených častí strechy,“ hovorí Branislav Martinka, riaditeľ odboru firemných klientov v Allianz – SP. Najmä požiar alebo výbuch sú však spojené aj s následnými rizikami, a to najmä s rizikom nutnosti prerušenia prevádzky spoločnosti. „K jednej z najväčších poistných udalostí v roku 2013 došlo vo veľkej spoločnosti, kde poškodenie technológie viedlo k odstaveniu výroby. Výška majetkovej škody nedosahovala extrémne hodnoty, v jej dôsledku však došlo k prerušeniu prevádzky klienta. Napriek uskutočneným pokusom o opätovný nábeh sa výrobu podarilo obnoviť až po viac ako 3 týždňoch,“ konštatuje Branislav Martinka z Allianz – SP. Výška škody z prerušenia prevádzky dosiahla takmer 1,8 milióna eur. Ako tvrdia experti skupiny Allianz, najviac stúpajúcim rizikom z globálneho pohľadu je hrozba kyber útokov a strata dobrého mena spoločnosti. Najväčším skokanom oproti minuloročnému hodnoteniu „Allianz Risk Barometer“ je práve riziko kyber útokov, ktoré poskočilo z 15. až na 8. miesto v tohtoročnom rebríčku. „Aj napriek najlepšiemu manažmentu rizík nebudú veľké firmy nikdy chránené na sto percent pred problémami IT infraštruktúry, zlyhaním interných procesov alebo externými kyber útokmi, ktoré ohrozujú dáta spoločnosti. Každá firma sa tak musí rozhodnúť, či je ochotná znášať toto riziko samostatne, alebo sa bude chrániť poistením proti kyber útokom,“ konštatuje Axel Theis z AGCS.

Zdroj: TS Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow