30. september 2020. Jarolím. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poistenie chráni aj pred ťažkými diagnózami

NextFuture NextFuture NextFuture  16.7.2014 16.7.2014  

Stres a zhon sú v dnešnej rýchlej dobe súčasťou života mnohých, preto zdravá životospráva je v súvislosti so starostlivosťou o zdravie základom. Dôležité je však myslieť aj na zadné vrátka, a preto ČSOB Poisťovňa ponúka poistenie, ktoré kryje vážne diagnózy ako onkologické ochorenia, ale napríklad aj zaradenie na čakaciu listinu pre orgánovú transplantáciu.

Medziročné porovnanie počtu pacientov hospitalizovaných v nemocniciach rastie. Ako uvádza správa Národného centra zdravotníckych informácií zverejnená 8.11. 2013 na oficiálnej stránke úradu, porovnanie rokov 2011 a 2012 vykázalo nárast počtu ležiacich pacientov v slovenských zdravotníckych zarioadeniach o 28 000, pričom priemerný čas strávený v nemocnici bol takmer 7 dní. Národné centrum uvádza ako najčastejší dôvod hospitalizácie choroby obehovej sústavy, tráviacej sústavy a nádory. Rizikové životné poistenie Life Komfort od ČSOB Poisťovne kryje okrem iných rizík aj 22 vážnych chorôb. Poistiť sa tak dá napríklad proti infarktu, mozgovej príhode, rakovine, zlyhaniu obličiek, demecii, skleróze multiplex, hluchote, slepote, kóme, encefalitíde, ale aj proti vírusu HIV, ak ho človek dostane v dôsledku podania krvnej transfúzie. V prípade diagnostikovania vážnej choroby či napríklad zaradenia na čakaciu listinu na orgánovú transplantáciu vyplatí poisťovňa pacientovi sumu, dohodnutú v poistnej zmluve. Life Komfort od ČSOB Poisťovne je flexibilné poistenie – umožňuje pridávať a odoberať zvolené pripoistenia, ale aj zvyšovať, či znižovať poistné sumy, ktoré si človek zvolí. Dvojnásobné poistné plnenie je v prípade úmrtia alebo trvalého poškodenia následkom dopravnej nehody.

Zdroj: TS ČSOB

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow