19. október 2020. Kristián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poistenie domácich miláčikov využijete doma aj v zahraničí

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  13.10.2014 13.10.2014  

Domáce zvieratá sa stali neodmysliteľnou súčasťou našich životov. Čoraz častejšie sa ich preto dotýka aj otázka poistenia. Poistiť zviera možno na cesty, proti úrazu aj zodpovednosti za škodu. Samozrejmosťou je aj finančná kompenzácia v prípade drahých a hospodárskych zvierat. Pri poistení však treba postupovať obozretne a vybrať si to, čo skutočne potrebujete.

 

Poistenie v rámci „rodinného balíčka“

Produkt špecializovaného poistenia domácich miláčikov v slovenskom poisťovníctve nie je príliš rozšírený. Mnoho poisťovní ho ponúka ako súčasť poistenia bývania. Nie je to však samozrejmosť a zástupcovia samotných poisťovní radia chovateľom domácich zvierat pamätať pri uzatváraní poistky práve na nich. „Najčastejšie sa stretávame s požiadavkami poistenia psov, mačiek, králikov či morčiat. V rámci poistenia zariadenia domácnosti sú poistením kryté aj drobné domáce zvieratá na riziká, na ktoré je poistené zariadenie domácnosti, teda požiar, povodeň, záplava, krádež,“ vysvetľuje Mgr. Eva Kuchárková, PR konzultant z UNIQA poisťovne, a. s. Okrem bežných tvorov ako pes a mačka možno do rozsahu poistenia zaradiť aj iné druhy zvierat, výnimkou sú tie, ktoré majitelia chovajú pre zisk. Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny, upresňuje: „V rámci poistenia domácnosti poisťujeme domáce a drobné zvieratá ako psy, mačky, akváriové rybičky, teráriové zvieratá, okrasné a spevavé vtáctvo, domestikované zvieratá, králiky, kožušinové zvieratá, laboratórne zvieratá chované v obmedzenom množstve pre záľubu, prasatá, ovce, kozy, hrabavá a vodná hydina. Poistenie sa nevzťahuje na zvieratá slúžiace na podnikateľské účely, alebo k výkonu povolania.“ Na poistenie špecifických plemien psov a exotických či drahých zvierat slovenské poistenie totiž ešte nie je aklimatizované. Eva Kuchárková hovorí: „Poistenie chovných psov, ktoré slúžia na podnikanie nedojednávame, máme však produkt na poistenie závodných koní.“ Poistiť je možné aj hospodárske druhy zvierat, no v tomto prípade nejde práve o domácich miláčikov. „Špeciálne poistenie pre plemenné či športové psy nemáme, poisťujú sa však hospodárske zvieratá. V tomto prípade ide o poistenie poľnohospodárov,“ hovorí Artur Šturmankin, špecialista odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Zodpovednosť za škodu len s legálnym psom

Zodpovednosť za domáceho miláčika sa nekončí starostlivosťou o samotné zviera. Majiteľ je, prirodzene, zodpovedný aj za škody, ktoré zviera spôsobí okoliu. „V rámci poistenia zodpovednosti fyzických osôb a z držby zvierat poisťujeme zodpovednosť za škodu spôsobenú z držby domácich zvierat,“ hovorí Eliášová. Poistenie sa však ani v tomto prípade už nevzťahuje na zodpovednosť z vlastníctva alebo držby zvierat určených pre podnikateľskú alebo poľnohospodársku činnosť. Poistenie zodpovednosti za škodu môže byť významnejšie ako samotné poistenie miláčika, keďže aj z nedbanlivosti môže spôsobená škoda predstavovať vysokú hodnotu. Preto Juraj Soviar, PR manažér poisťovne Kooperativa, a. s., hovorí, že zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú tretím osobám na živote a zdraví psov, za ktoré poistený zodpovedá ako vlastník alebo opatrovateľ, sa oplatí s optimálnym plnením až do výšky 100 000 eur. Zároveň však dodáva, že poistné krytie sa uplatní len v prípade, že pes bol riadne evidovaný na príslušnom miestnom úrade. Na túto povinnosť by teda psíčkari nemali nikdy zabudnúť.

Poistiť sa dá aj úraz či náklady na pohreb

Poistenie nie je určené na príjemné životné okamihy. Rovnako aj s domácimi miláčikmi nie je spojená len radosť, ale často aj smútok. Poistenie domácich zvierat môže však efektívne vykryť hoci nie citovú stratu, aspoň v minimálnej miere náklady spojené s liečením či smrťou. „Náklady na liečenie a pohreb domácich zvierat uhradíme poistenému, ak sú potvrdené účtovnými dokladmi, vynaložené na lekársky odôvodnený zákrok, liečenie mačky a psa, ďalej pohrebné a kremačné náklady v prípade uhynutia takéhoto zvieraťa,“ hovorí Martin Bajla z Astra poisťovne, a. s. V prípade úmrtia zvieraťa platí v poisťovniach pravidlo, že poistka je vyplatená iba v prípade, ak služby vykonala firma, ktorá má úradné povolenie na výkon pohrebu a kremácie drobných zvierat. „Tieto náklady uhradíme len v súvislosti s úrazom zvierat, ktorých potvrdeným majiteľom je poistený. Za úraz sa v prípade zvierat považuje aj otrava a zhltnutie rôznych predmetov a cudzích telies,“ dodáva Bajla.

Poistenie miláčika na ceste do zahraničia

Sú aj dovolenkári, ktorí si nevedia predstaviť dni pohody a radosti bez svojho milovaného zvieraťa. Cestovné poistenie pre ľudí je už rutina, no často sa zabúda práve na poistenie domácich miláčikov. Poistenie úrazu sa z bežného poistenia hradí len pri nehode zvieraťa na území Slovenska. Preto dobré cestovné poistenie sa dá pripraviť aj domácemu miláčikovi.  „V prípade, že si so sebou na dovolenku do zahraničia klient berie svojho domáceho miláčika, môže aj pre neho uzatvoriť cestovné poistenie, ktorého súčasťou je poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie zodpovednosti za škodu,“ hovorí Judita Smatanová, špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa Union poisťovne, a. s. V poistení sú kryté takmer identické položky ako u ľudí. Kryje poplatky, ktoré je v zahraničí nevyhnutné zaplatiť za ošetrenie u veterinárneho lekára vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu, hospitalizáciu, prepravu miláčika do najbližšieho veterinárneho zariadenia v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu. Smatanová však upozorňuje, že poistenie je možné uzatvoriť pre každého domáceho miláčika, ktorý však musí vlastniť medzinárodný očkovací preukaz/pas.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow