13. august 2020. Ľubomír. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

POISTENIE JE NAJDÔLEŽITEJŠIA ZMLUVA, KTORÚ V ŽIVOTE UZATVORÍTE

NextFuture NextFuture NextFuture  15.4.2015 15.4.2015  

Allan Manning je výkonný riaditeľ konzultačnej spoločnosti LMI Group, pracoval ako topmanažér poisťovní so skúsenosťami v Austrálii, Ázii, v Európe aj v Severnej Amerike. Medzi jeho klientov patrili korporácie ako Amcor, Nestlé, Mitsubushi, Spotless či Toyota. Úspešne riadil vyriešenie jednej z najväčších poistných udalostí v histórii – zatvorenie bane Bougainville Copper v Papui Novej Guinei, s celkovou rezervou na pokrytie poistných nárokov vo výške 1 miliardy dolárov. Pôsobí tiež ako člen Rady poradcov dcérskej spoločnosti Gratex International v Austrálií. Práve na pozvanie Gratexu navštívil v utorok 24. marca Bratislavu.

 

POISŤOVNÍCTVO JE KYSLÍKOM A PĽÚCAMI EKONOMIKY

Profesor Robin Pearson vo svojej knihe „Poistenie priemyselnej revolúcie" uviedol, že bez inovatívneho a dôveryhodného poisťovníctva by nikdy nedošlo k takej explózii hospodárstva vo Veľkej Británii. S rozvojom nových technológií, napríklad spriadacieho stroja Jenny v textilnom priemysle, prichádzali poisťovne, ktoré chránili vlastníkov a podnikateľov, ktorí investovali finančné prostriedky do nových technológií. To malo za následok obrovskú spoločenskú zmenu –  výroba sa postupne pretransformovala z malých chatrčí do veľkých tovární, kde dochádzalo k výraznej akumulácii rizík z dôvodu vysokého požiarneho zaťaženia a samotného výrobného procesu.

Ak sa vžijeme do situácie vtedajších podnikateľov, na nákup aktív si možno požičiavali peniaze a dávali do zálohy svoje domovy, a ak by takto nadobudnutý majetok zničil požiar, búrka alebo zemetrasenie, ostali by im iba dlhy a žiaden majetok.

PREČO JE POISTENIE JEDNA Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZMLÚV?

Ľudia si pri kúpe poistenia neuvedomujú jednu vec, ktorej naozaj verím, že poistenie je najdôležitejšia zmluva, akú kedy uzavriete. Dôvodom prečo je tomu tak, a rovnako to platí aj v prípade mojej rodiny, je, že naša firma je jediným zdrojom príjmu pre tri generácie.

Určitý príjem poskytuje aj ďalším 65 rodinám, ktorých členovia sa stali mojimi priateľmi vďaka tomu, že so mnou spolupracovali pri budovaní firmy. Je to moja hlavná investícia. Ako mnohí ďalší podnikatelia, aj vy si v súčasnosti odriekate, s cieľom vybudovať niečo pre budúcnosť. Často to má podobu dôchodkového pripoistenia. Ľudia budujú svoje firmy, aby ich mohli predať, alebo aby im neskôr generovali príjem, vďaka čomu budú môcť v neskoršom veku pohodlne žiť.

No a v neposlednom rade, často pri hypotéke zakladajú svoj domov, pretože banky nedávajú úvery na podnikanie. Skôr majú tendenciu vyžadovať založenie nehnuteľnosti a pri akomkoľvek úvere vyžadujú vysoké zabezpečenie. To sú finančné aspekty, ale je tu ešte jeden, rovnako dôležitý, aspekt.

POISTENIE CHRÁNI NIE LEN MAJETOK, ALE AJ SPOLOČENSKÉ POSTAVENIE

Podnikanie je pre ľudí často dôvodom, prečo ráno vstávajú z postele – dáva im zmysel života a tiež miesto alebo postavenie v spoločnosti. Vo svojom okolí sú považovaní za dôležitých ľudí. Ak by došlo k náhlemu  zničeniu ich firmy, nie z ich vlastnej viny, napríklad následkom požiaru alebo iného poistiteľného nebezpečenstva, stratili by svoje postavenie a stanú sa z nich nezamestnaní, alebo v horšom prípade nezamestnaní s obrovským dlhom. Môj výskum ukazuje, že bez dostatočného poistenia takáto situácia môže viesť ku kolapsu firmy, ale aj ku kolapsu manželstva a v najhoršom prípade až k samovražde.

Poistenie je na jednej strane veľmi dôležitá zmluva, ktorá tvorí základ stratégie riadenia rizík majiteľa malého podniku a poskytuje ochranu. Na druhej strane je to však jeden z najzložitejších produktov na svete.

CELÝ SVOJ ŽIVOT SA ZAOBERÁM POISTENÍM, NO NEMÔŽEM POVEDAŤ, ŽE O ŇOM VŠETKO VIEM

Na trhu sú k dispozícii desiatky a desiatky rôznych typov poistenia - od tradičného poistenia rizík, napr. požiaru, cez zložitejšie, ako napr. prerušenie prevádzky, poistenie zodpovednosti riaditeľov a vedúcich pracovníkov a poistenie hmotnej zodpovednosti, až po tie najnovšie, ako napríklad poistenie kybernetických rizík. Tieto poistky mávajú rôzne poistné podmienky a spúšťacie mechanizmy a aj napriek tomu, že sa celý svoj život zaoberám skúmaním a štúdiom poistenia, nemôžem povedať, že „všetko viem."

Aká je potom pravdepodobnosť, že tomu bude rozumieť majiteľ malého alebo stredného podniku? Potrebuje odborné poradenstvo a všetko, čo hovorí svojmu právnikovi a účtovníkovi by mali hovoriť aj svojmu poistnému poradcovi. Poistný poradcov často nazývame poisťovacími maklérmi. Poradca môže odporučiť správny produkt na základe rizika, ktorému je podnik vystavený a rizikovému apetítu, t.j. do akej miery mieni majiteľ firmy riziko prevziať na seba.

Po väčšinu mojej kariéry sa zaoberám riešením poistných udalostí. Často počúvam, že ľudia, ktorí predávajú poistenie a firemní účtovníci, ktorí často kontrolujú výdavky na poistenie, si neuvedomujú dôležitosť produktu a sústredia sa iba na cenu.

ZA 44 ROKOV ČO LIKVIDUJEM POISTNÉ UDALOSTÍ, ZA CELÚ MOJU KARIÉRU SOM MAL LEN 4 PRÍPADY, ŽE BY ZA MNOU NIEKTO PRIŠIEL PO POISTNEJ UDALOSTI A HOVORIL O TOM, AKO UŠETRIL NA POISTNOM

Keď dôjde k poistnej udalosti, zákazníka zaujíma jedine to, či má čo možno najširšie poistné krytie u finančne silnej poisťovne, ktorá spoľahlivo vybavuje plnenie v prípade poistnej udalosti. Podľa mojich skúseností, často platí iba jeden, nanajvýš dva z uvedených bodov. To je typický príklad toho, že dostanete len to, za čo ste si zaplatili. Ak budete platiť nízke poistné, často dostanete iba obmedzené krytie a nekvalitné plnenie v prípade poistnej udalosti. Ak chcete bezproblémové plnenie a široké poistné krytie, budete platiť o niečo vyššie poistné.

ÚSPORA 14.000 DOLÁROV STÁLA FIRMU 1,5 MILIÓNA DOLÁROV

Prvýkrát som si to uvedomil, keď som vybavoval poistnú udalosť vo firme zaoberajúcou sa predajom kobercov, ktorú vybudovali jej majitelia v priebehu troch generácií. Otec a dedo sa ešte stále aktívne zapájali do chodu firmy, ale vedenie spoločnosti bolo zverené vnukovi pôvodného zakladateľa. Zvolil si poistku bez toho, aby si uvedomoval dôsledky kúpy poistenia čisto na základe ceny a uprednostnil úsporu 14.000 dolárov. Celý areál firmy následne zničil požiar a daná úspora 14.000 dolárov nakoniec stála firmu 1,5 milióna dolárov, pretože pôvodnú poistku, ktorá by ich dostatočne ochránila, zrušili alebo oklieštili. Nikdy nezabudnem na výraz tváre toho mladého muža, ktorý sedel v miestnosti spolu s otcom a dedom, keď sa o tom dozvedel.

V inom prípade som nedávno sedel v advokátskej kancelárii s finančnou riaditeľkou spoločnosti, ktorej hrozila exekúcia. Pýtal som sa jej, či keby som mal teraz možnosť riadne nastaviť poistenie, či by bola ochotná platiť 10-násobné poistné v porovnaní s tým, čo platila pôvodne. Povedala: "Allan, by si videl, ako bleskovo by som vytiahla šekovú knižku."

NAJVÄČŠIA KARIÉRNA VÝZVA: POISTNÁ UDALOSŤ VO VÝŠKE 1 MILIARDY USD

Kariéra v oblasti poisťovníctva je jednou z najzaujímavejších a najvďačnejších povolaní v každom slova zmysle. Bez ohľadu na to, aké máte záujmy – či je to publicistika, lety do vesmíru, lietadlá, domáce zvieratá, motorové vozidlá, nákladné autá alebo čokoľvek iné, v poisťovníctve je miesto pre odborníkov z každej oblasti. Dôvodom je to, že poistenie je všeobjímajúce. Existuje poistenie pre všetky typy aktív a narastá aj poistenie zodpovednosti, života a zdravia. Dostalo sa mi privilégia riešiť poistné udalosti po celom svete, čo považujem za najzaujímavejšiu časť.

Možnou najväčšou výzvou bolo zavretie medenej bane v Papui-Novej Guinei, kde sa straty na majetku a straty z prerušenia prevádzky odhadovali na miliardu amerických dolárov. Hlavným predmetom skúmania tejto poistnej udalosti bolo, či išlo o vzburu alebo povstanie, alebo či to boli občianske nepokoje. Pri skúmaní skutkových okolností na mňa niekoľkokrát strieľali a to z oboch táborov. Na moje šťastie to neboli veľmi presné strely!

POISTNÉ PODVODY

Problémy, s ktorými sa borí poisťovníctvo, sú poistné podvody. Je ťažké presne kvantifikovať straty spôsobené poistnými podvodmi, je však isté, že to zbytočne zvyšuje cenu poistenia pre všetkých spotrebiteľov, takže akákoľvek snaha o ich zníženie prospieva všetkým poistníkom.

Príkladom poistného podvodu je, keď viacero rodín dá dohromady svoje šperky, nechajú si ich ohodnotiť, každá rodina si nechá poistiť tie isté šperky a za nejaký čas dôjde v každom dome k ich odcudzeniu. Ďalším bežným druhom poistného podvodu sú fingované havárie motorových vozidiel. Je ohromujúce ako ďaleko sú niektorí ľudia ochotní zájsť pri páchaní podvodov. V niektorých častiach Ázie museli poisťovne prestať ponúkať niektoré formy úrazového poistenia, pretože chudobní farmári s nízkymi príjmami si kupovali tieto poistky a následne úmyselne prichádzali o ruku napríklad pri poľnohospodárskom alebo železničnom nešťastí. Ľahli si na koľajnice, aby im vlak odtrhol ruku len preto, aby mohli žiadať o vyplatenie poistného plnenia.

BUDÚCNOSŤ POISTENIA

Keď teraz hľadím do budúcnosti poistenia, vidím, že toto odvetvie musí byť rovnako inovatívne, pružne reagujúce a dôveryhodné, ako to bolo počas priemyselnej revolúcie – čím podnieti nový vek zásadných zmien v ekonomikách po celom svete.

Kybernetické riziká a politické riziká, spolu so zmenami dĺžky trvania cestovného poistenia –  to sú všetko len malé príklady toho, ako sa poisťovníctvo musí aj naďalej vyvíjať a chrániť svojich klientov a ich zákazníkov pred všetkými formami rizika.

Predpokladám, že technológie budú zohrávať čoraz väčšiu a dôležitejšiu úlohu v tomto odvetví. Použitím náležitých technológie dokážeme znížiť prevádzkové náklady a súčasne zefektívniť riadenie rizík a lepšie poznať koncového používateľa z hľadiska poistenia. To je oblasť o ktorú sa najviac zaujímam. Mojím cieľom je zabezpečiť náležitú ochranu podnikateľov, ich zamestnancov a celého hospodárstva, čo bude mať za následok zníženie zaťaženia štátu, obzvlášť v prípade prírodných katastrof.

Poistenie je jedným z najkomplexnejších a najťažšie pochopiteľných produktov na svete

Allan Manning už viac ako 40 rokov pomáha domácnostiam a podnikateľom s poistnými udalosťami spôsobenými požiarmi, počasím, zemetraseniami a inými živelnými katastrofami. Vo svojej praxi zažil už veľa prípadov, kedy nedostatočné poistenie viedlo  k finančnému krachu podnikov. Tieto prípady majú často omnoho širší ako len finančný dopad. Ovplyvňujú  aj sociálnu situáciu a celý súkromný život. Majitelia týchto podnikov si už viac nemohli dovoliť posielať svoje  deti na vysoké školy, stratili svoj životný štandard a ocitli sa v začarovanom kruhu chudoby, z ktorého je ťažké uniknúť. „Skutočne mi je ľúto ľudí, ktorým katastrofické udalosti poškodili podnikanie či domov. Mojím poslaním je pomáhať ľuďom predchádzať podobným chybám s fatálnymi dôsledkami pre ich život a podnikanie,“ vysvetľuje Manning.

Allan Manning bol v roku 2014 odborným magazínom Insurance NEWS zaradený medzi 20 najvplyvnejších osobností poisťovníctva za posledných päť rokov pre svoj silný a neochvejný etický postoj robiť to, čo je dobré pre zákazníkov: „Pracovať v oblasti poisťovníctva je pre mňa cťou. Je to jedno z najdôležitejších priemyselných odvetví. Plne rozvinutú ekonomiku nemôžete dosiahnuť bez neskorumpovaného poisťovníctva, na ktoré sa môžu podnikatelia a majitelia domovov plne spoľahnúť v prípade, že dôjde k strate či poškodeniu ich aktív alebo k pozastaveniu ich osobného či obchodného príjmu.“

Poistenie nie je nutné zlo, ale ochrana

Zatiaľ čo mnohí považujú poistenie za nutné zlo a nadbytočné výdavky, Manning je presvedčený, že ide o najdôležitejšiu zmluvu, ktorú ľudia, a predovšetkým podnikatelia, vo svojom živote uzatvoria: „Poistenie chráni nielen vašu celoživotnú prácu a majetok, ale aj vašu rodinu či zamestnancov.“

Príkladom môžu byť majitelia malých a stredných podnikov. Podnikanie je často ich jediným zdrojom príjmov. V niektorých prípadoch taktiež jediným zdrojom financií pre ich partnerov, deti, rodičov, taktiež možnou investíciou, hypotékou na dom alebo dôchodkom. Poistenie by ľudia nemali vnímať ako nadbytočné výdavky, ale predovšetkým ako svoju ochranu. „V stávke je skutočne veľa, keď si potrebujete zabezpečiť váš majetok,“ hovorí Allan Manning. 

Šetrenie na poistení vás môže vyjsť poriadne draho

Čo najnižšia cena poistenia môže byť pre ľudí rozhodujúcim kritériom v čase, keď poistku uzatvárajú, avšak skutočne dôležitými faktormi sú kvalita poistenia, šírka jeho pokrytia, rating finančnej sily poisťovateľa a kvalita služieb poskytovaných v prípade poistnej udalosti. „Keď ľudia hovoria, že si nemôžu dovoliť dobré poistenie, ja im odpovedám, načo uzatvárať poistnú zmluvu, a pritom nebyť plne chránení? Akú cenu ste ochotný zaplatiť za ochranu najdôležitejších vecí, ktoré vlastníte? Je potrebné si uvedomiť, že náklady na poistenie sú zanedbateľné v porovnaní so stratou či poškodením vášho majetku. Zopár eur, ktoré pri uzatváraní nekomplexnej poistky možno ušetríte, nestojí za to riziko,“ uzatvára Manning.

Zdroje a foto: Gratex International

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow