27. september 2020. Cyprián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poistenie online prináša nové možnosti klientom aj agentom

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  30.9.2016 30.9.2016  

Online formy poistenia prinášajú rýchle a jednoduché riešenia bez zníženia kvality. To je dôvod, prečo mnoho klientov pri komunikácii s poisťovňou volí internet namiesto vysedávania v pobočke. Príležitosť veľkej časovej úspory si uvedomujú aj finanční agenti. Online svet ich však neohrozuje, práve naopak, vo vzťahu ku klientovi z neho môžu profitovať.

 

Vedie neživotné a cestovné poistenie

Internet je ideálnym médiom pre produkty, ktoré sú jednoduché a do určitej miery aj porovnateľné s rýchlo nastaviteľnými parametrami. Takto vnímajú výhody elektronického uzatvárania poistenia aj samotní klienti. Chcú predovšetkým rýchlosť, operatívnosť a prednastavené možnosti. Aj preto je na Slovensku v online predaji favoritom neživotné a cestovné poistenie. „Online poistenie je vhodným riešením pre predaj poistenia bývania alebo napríklad cestovného poistenia. V týchto prípadoch sú presne definované jednotlivé poistné vstupy, napríklad podlahová plocha bytu, počet dní strávených na dovolenke a podobne. Online poistenie je jednoduché, rýchle a nonstop k dispozícii. Prakticky sa dá uzavrieť všade tam, kde je internetové pripojenie,“ vysvetľuje Ján Ďurech, hovorca poisťovne Aegon Slovensko. Dobrým príkladom je aj povinné zmluvné poistenie automobilu. „PZP patrí k najvhodnejším produktom pre predaj online, pretože má parametre stanovené legislatívou. Aj tu je však rozdiel v ponuke poisťovní, ktoré si vie klient cez internet porovnať,“ hovorí Zuzana Wagnerová, riaditeľka úseku marketingu a komunikácie v poisťovni Kooperativa.

Životné poistenie vyžaduje viac ako strojový prístup

Skúsenosti poisťovní ukazujú, že aj napriek tomu, že Slováci vymoženosti internetu využívajú, sú vo svojej podstate stále konzervatívni. Nie je za tým neochota využívať IT technológie. Práve naopak, aj v prípade naštudovania informácií na internete je veľká časť klientov, ktorí sa stále potrebujú poradiť a prejsť si jednotlivé poistné riziká so „živým sprostredkovateľom“. Často to odporúčajú aj samotné poisťovne. Ide napríklad o životné poistenie, poistenie majetku alebo poistenie podnikania. Dôvod je jednoduchý. Spomínané typy poistenia sú príliš komplikované. Nestačí na to niekoľko otázok a odpovedí cez internet. Životné poistenie sa v online podobe na Slovensku predáva minimálne, v ponuke najväčších poisťovní často chýba. Uzatvorenie takéhoto komplexného poistenia cez internet je veľmi náročné a bez pomoci je pre laika jeho správne vytvorenie prakticky nemožné. „Podľa nášho interného prieskumu má záujem uzatvoriť online životné poistenie iba 4 % opýtaných, 37 % si zvolilo osobnú návštevu pobočky, ďalších 31 % si zvolilo uzatvorenie zmluvy prostredníctvom finančného poradcu. Takmer 70 % opýtaných požaduje pri uzatváraní životného poistenia osobný kontakt. Poisťovňa Aegon je súčasťou medzinárodného koncernu a podľa našich skúseností online predaj životného poistenia nemá ani v zahraničí veľký ohlas,“ vysvetľuje Ján Ďurech.

Životné poistenie sa uzatvára na niekoľko rokov dopredu a vyžaduje si komplexné prehodnotenie rizík a najmä situácie, v ktorej sa človek nachádza. „Životné poistenie je potrebné nastaviť na mieru. Už samotné stanovenie poistnej sumy a jednotlivých rizík si vyžaduje minimálne znalosti zdravotníckej terminológie, jednotlivých druhov krytia. Ak sa klient rozhodne, že chce byť poistený pre prípad úmrtia, poistná suma sa stanovuje vždy na základe finančnej analýzy klienta, vstupné údaje sú rozsah a výška záväzkov, pravidelné mesačné platby, rodinný stav a podobne,“ hovorí Zuzana Wagnerová. Klient by mal zadefinovať, z akého dôvodu chce mať uzatvorené rizikové životné poistenie, aký charakter majú výdavky, ktoré chce poistením prioritne pokryť, pretože ak pôjde o jednoduché poistenie akejkoľvek smrti, môže zaplatiť až dvojnásobne viac, ako keby zadefinoval, že potrebuje istotu, že v prípade jeho smrti bude vyplatená hypotéka. To je len niekoľko z celej plejády možností, ktoré s klientom vie prejsť fundovane len skúsený finančný agent.

Výhody pre finančných agentov

Zmeny na trhu chápu už aj agenti. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že internet im „vykradol“ ponukové portfólio, no opak je pravdou. Dokážu možnosti online poistenia využiť vo svoj prospech. „Finanční agenti prijali možnosť online poistení pozitívne, pretože im prináša určité výhody. Medzi tie zásadné patrí skutočnosť, že pri rokovaní s klientom dokážu riešiť jeho potreby online priamo na stretnutí. Poistenie online zároveň eliminuje chybovosť zo strany makléra pri zadávaní údajov do systému, čo urýchli proces spracovania poistenia a v konečnom dôsledku prispieva k spokojnosti klienta,“ hovorí Daniela Vlčková z Wüstenrot poisťovne. Poisťovne pre agentov prostredníctvom internetu poskytujú aj bonusovú podporu. „Štandardné online prístupy máme v ponuke pre všetkých našich externých partnerov. Veľkým partnerom poskytujeme navyše VIP servis. VIP maklérov informujeme online o bonusových službách, napríklad o nezaplatení poistného klientom, o zavádzaní noviniek do praxe, o riešení určitých poistných udalostí a podobne,“ hovorí Wolfgang Friedl, podpredseda predstavenstva UNIQA poisťovne, a. s. V praxi to znamená, že makléri napríklad už nemusia klientovi tlačiť žiadnu zmluvu v papierovej forme, všetko vybavia elektronicky. Variant bezpapierových obchodov prináša v mnohých prípadoch aj kalkuláciu a dohodnutie poistenia online vrátane vlastnoručného biometrického podpisu na mieste. Technológie tak vytvárajú priestor aj na to, aby bol systém poistenia rýchlejší a efektívnejší nielen pri uzatváraní cez internet, ale aj prostredníctvom finančného agenta.

Nezávislé softvérové riešenia pre finančných agentov (SFA) slúžia napríklad na porovnanie poistných produktov, predkladanie návrhov poistných zmlúv online (uzatváranie na diaľku) a poskytujú klientovi aj následný servis. Možnosti bližšie upresňuje Filip Schochmann zo spoločnosti Positive, s. r. o.: „Ponuky pre klientov sú kalkulované vždy aktuálnymi sadzbami zohľadňujúcimi dokonca aj akcie poisťovní. Porovnanie prebieha z pohľadu výšky poistného pri zvolených rizikách, takže umožňuje zamerať sa aj na kvalitu produktu s ohľadom na požiadavky zákazníka. „Agent Online“ pokrýva rozsiahle portfólio poistných produktov, ktorých šírka, ako aj zastúpenie jednotlivými poisťovňami, sa neustále rozrastá. Riešenie môžu používať agenti, ale aj ich klienti, pričom automatizuje procesy od napĺňania údajmi, generovanie a zasielanie ponúk klientom až po predkladanie zmluvných dokumentov a ich zasielanie online poisťovniam a oprávneným osobám. Špecialitou je okrem iného aj automatizácia pri vystavovaní záznamu o sprostredkovaní finančnej služby, ako aj zápis údajov a príloh do ich obľúbeného informačného systému.

Viac možností pri osobnom kontakte

Čoraz viac agentov prezentuje samých seba a svoje služby pomocou vlastných internetových stránok. Aj tu vedia poisťovne poskytnúť podporu. Klienti môžu totiž uzatvoriť poistenie nielen cez ich oficiálne webové stránky. „V rámci online poistenia poskytujeme našim partnerom online platformu, prostredníctvom ktorej môžu klienti priamo na ich stránke komplexne uzatvoriť naše poistenie. Naša spoločnosť poskytuje partnerovi výpočet, vygenerovanie dokumentov, prípadne platobnú bránu, cez ktorú klienti môžu zmluvu priamo zaplatiť,“ hovorí Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa. Na podobnom systéme pracujú aj porovnania poistiek.

„Spolupracujeme so všetkými významnými online porovnávačmi na Slovensku, ktoré využívajú naše webové služby a následne elektronicky posielajú poistné zmluvy do nášho prevádzkového systému, čo šetrí čas a náklady aj na strane sprostredkovateľa,“ dodáva Nadežda Legerská z AXA poisťovne.

Rýchlejšie nahlasovanie udalostí

Internet uľahčil nielen uzatváranie, ale aj likvidáciu poistiek. Klientom často stačí pri nahlasovaní kontaktovať poisťovňu len mailom, prípadne telefonicky a poslať môžu priamo dokumenty, ktoré sa prípadu týkajú. Celý proces od škodovej udalosti až po vyplatenie krytia sa zjednodušuje a zrýchľuje. „Pre nahlásenie poistnej udalosti môžu naši klienti, samozrejme, využiť aj internetové služby. Stačí, ak sa na poisťovňu obrátia prostredníctvom e-mailovej správy či zaslaním scanu s vyplneným tlačivom,“ hovorí o bežnej praxi v poisťovniach Ján Ďurech. Pre klientov, ktorí preferujú osobnejší prístup, Wolfgang Friedl odporúča telefonické nahlásenie, pričom ak ide o takzvanú jednoduchú škodu, aj takéto nahlásenie býva vyriešené už o pár hodín. Klient sa tak dostane k poistnému plneniu rýchlo a bez zbytočných „papierovačiek“. V každom prípade je systém nastavený tak, aby skracoval čas aj zaťaženie klienta.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow