14. august 2020. Mojmír. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poistenie vrcholových športovcov naráža na limity!

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  12.5.2015 12.5.2015  

Sen každého športovca je prekonať samého seba aj všetkých súperov. Snaha byť najlepší často naráža na fyzické limity. Pre poisťovne sú športovci rizikovou klientelou. Pri niektorých športoch sú dokonca nepoistiteľní.

 

Vyššie riziko viac stojí

Každá poisťovňa má na posudzovanie rizikovosti klienta svoj vlastný kľúč. Všetky majú niečo spoločné. Vrcholoví a profesionálni športovci pre ňu predstavujú klientov, pri ktorých je viac pravdepodobné, že budú vyžadovať poistné plnenie, ako pri ľuďoch, ktorí chodia na športovisko iba fandiť. To sa, prirodzene, odráža aj na podmienkach, ktoré v poisťovni športovci získajú. „V prípade profesionálnych športovcov je vyššia pravdepodobnosť vzniku úrazu v porovnaní s klientom, ktorý pracuje v kancelárii a nešportuje. Vyššia rizikovosť sa prejaví v cene za poistenie. Profesionálni športovci majú limitované poistné krytie – dohodnutú poistnú sumu,“ vysvetľuje Artur Šturmankin, špecialista Odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Poisťovne tak rozlišujú klientov nie na základe povolania, ale rizikovej skupiny. V praxi to znamená, že vrcholoví športovci si nevyberajú špecializované poistné produkty, ale z portfólia krytí určených pre každého. Rozdielom je akurát hodnotenie rizika. Matej Kubinec, hovorca AXA Services, s. r. o., však dopĺňa: „Spravidla je cena úrazových pripoistení v tejto rizikovej skupine najvyššia, no riziková skupina neovplyvňuje cenu za pripoistenia pre prípad chorôb, respektíve kombinované pripoistenia pre prípad chorôb + úrazov.“ Navýšenie poistného sa tak zväčša dotýka len oblastí priamo súvisiacich so zvýšeným rizikom.

Športovec si poistenie potrebuje vyskladať

Ružena Štiglicová, špecialistka pre podporu životného poistenia AXA SR a ČR hovorí, že produkty priamo šité na mieru profesionálnym športovcom neponúkajú. Profesionálni športovci by komplexný balík poistenia kryjúci všetky potreby len ťažko hľadali. Je preto dôležité, aby si sám športovec stanovil svoje potreby aj spôsob krytia. Ivo Konečný, produktový manažér ING poisťovne, a. s., uvádza príklad: „Máme širokú paletu pripoistení, ktorými si môže svoje základné poistenie pre prípad dožitia alebo pre prípad úmrtia rozšíriť svoju poistnú ochranu aj profesionálny športovec. Ide napríklad o pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením, pripoistenie hospitalizácie alebo pripoistenie pre prípad invalidity. Je možné profesionálneho športovca pripoistiť aj pre prípad práceneschopnosti. No v takomto prípade vzniku poistnej udalosti, bude poisťovateľ zisťovať okolnosť úrazu. Ak by teda k vzniku poistnej udalosti prišlo z dôvodu vykonávania profesionálnej činnosti, poisťovateľ je oprávnený neposkytnúť poistné plnenie.“ Pozor si treba dať aj na poistenie denného odškodného. „Poistenie denného odškodného môže byť v prípade profesionálneho športovca uzatvorené len s kapitálovým alebo investičným poistením a neponúkame možnosť poistenia trvalých následkov úrazu s progresiou,“ hovorí  Artur Šturmankin.

Na súťaž pripoistenie netreba, ale...

Profesionálny športovec je úrazovým poistením krytý počas súťaže, tréningov aj počas bežných denných činností. „Na poistenie športovcov v rámci súťaží nie je potrebné žiadne špeciálne poistenie. Riziká sú kryté v rámci štandardnej uzavretej zmluvy, ktorá má navyše celosvetovú územnú platnosť. Klient je teda pred zmluvnými rizikami chránený aj na medzinárodných súťažiach,“ vysvetľuje Ján Ďurech z AEGON Slovensko. Aj tu sú však obmedzenia. Poistenie na športových podujatiach je preto vhodné prekonzultovať so svojou poisťovňou a pozrieť sa bližšie na „zúbky“ poistným podmienkam. Tie môžu byť v každej poisťovni iné. Ako uzatvára Ivo Konečný, produktový manažér ING: „V prípade vzniku poistnej udalosti pri výkone povolania – profesionálny športovec, poisťovateľ je oprávnený neposkytnúť poistné plnenie, a teda nemá špeciálne poistenie zamerané pre profesionálnych športovcov, ktorí idú na súťaže.“ Už pred samotnou účasťou v súťažiach je tak vhodné poznať prípadné krytie zranení. To sa totiž netýka len úrazovej zložky poistenia. Ako hovorí Daniela Vlčková z Wüstenrot poisťovne, a. s., aj v rámci produktov životného poistenia je účasť na súťažiach posudzovaná už v rámci samotného ocenenia rizika daného športu.

Športy vylúčené z poistenia

Poistenie profesionálnych športovcov má okrem zvýšených výdavkov na platbu poistného aj omnoho viac výluk, na ktoré sa krytie úrazov nevzťahuje. S poisťovňou treba vždy prekonzultovať svoje športové zameranie. Každá môže mať výluky nastavené na iné športy. Ján Ďurech hovorí, že v ich poisťovni sa výluka týka aj profesionálnych hráčov ľadového hokeja, pri ktorých je vysoké riziko úrazu. Ivo Konečný spomína aj zaujímavú výluku, ktorá sa týka  aj športov vykonávaných v extrémnych podmienkach a/alebo vyžadujúcich si špeciálne technické vybavenie ako napríklad  horolezectvo nad 3 000 m. n. m., prístrojové potápanie do hĺbky viac ako 30 m, preteky všetkých motorových prostriedkov vrátane prípravných skúšok, všetky aviatické športy a lety inými lietadlami ako sú lietadlá licencovaných leteckých dopravcov.

Podľa Mateja Kubinca, hovorcu AXA Services, s. r. o., však možno v základe povedať, že poistenie sa nevzťahuje na úrazy vzniknuté:

- pri použití všetkých druhov leteckých prostriedkov (vrátane bezmotorového alebo motorového rogala, vetroňa, klzáka alebo balóna) s výnimkou úrazov pri haváriách lietadiel na pravidelných i nepravidelných linkách;

- vzniknuté pri rizikových športoch alebo iných činnostiach so zvýšeným rizikom vzniku úrazu, ak nie je dohodnuté inak, a to najmä:

a) pri zoskokoch z lietadiel, paraglidingu, bungee jumpingu;

b) pri účasti súťažiacich na motoristických pretekoch, vrátane prípravných jázd a tréningov;

c) pri účasti súťažiacich na celoštátnych alebo medzinárodných súťažiach: v lyžovaní a snowboardingu, v skokoch na lyžiach, v jazde na boboch, skiboboch, sánkach a skeletonoch, vrátane prípravných skokov a jázd, ktoré sú vykonávané ako profesionálny šport alebo ako súčasť povolania;

d) pri raftingu (od WW III. stupňa obťažnosti), pri hĺbkovom potápaní (od 10 metrov hĺbky);

e) pri výkone speleológie a horolezeckého športu;

f) pri kontaktných bojových športoch.

Aj tu je však riešenie. Ak viete, že budete vykonávať adrenalínový či nebezpečný šport, je potrebné využiť pripoistenie rizikových športov, ktoré sa môže oplatiť. Ako uzatvára prípadom z praxe Artur Šturmankin: „Zaujímavou poistnou udalosťou bolo hlásenie o zrážke parašutistu s chodcom. Následkom silného vetra sa parašutista odklonil od svojej pristávacej dráhy a pristál na chodcovi, ktorý bol na prechádzke so svojím psom. Našťastie parašutista utrpel len ľahké zranenie a mal uzatvorené poistenie rizikových športov.“
 

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow