29. september 2020. Michal, Michaela. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poistné podvody

NextFuture NextFuture NextFuture  31.3.2013 31.3.2013  

Poistné podvody tu, žiaľ, vždy boli a zrejme aj vždy budú. Poisťovne robia všetky potrebné kroky na to, aby problém eliminovali a podvodníci to nemali také jednoduché. Napriek tomu je problematika stále aktuálna a veľká časť podvodov sa nedá úspešne objasniť. Prevažná väčšina z nich sa vyskytuje v neživotnom poistení. Dotýka sa to nielen poisťovní, ale aj všetkých serióznych a čestných klientov. Prinášame vám niekoľko modelových príkladov.

 

 

Najčastejšie druhy podvodov

Väčšina podvodov sa deje v neži­votnom poistení, a to najmä v poistení motorových vozidiel. Poistné udalosti týkajúce sa motorových vozidiel tvoria takmer jednu tretinu všetkých škodovostí. Netreba zdôrazňovať, že 30 % je vysoké číslo, ktoré navyše stále narastá. A to aj napriek tomu, že percento odhalenia podvodov taktiež stúpa.

Fiktívne poškodenia majú v problematike poistných podvodov veľký podiel. Klienti sa snažia navýšiť poistné plnenie, pričom miesto, čas alebo spôsob vykonania nehody spolu vôbec nekorešpondujú. Ďalším častým podvodom je poškodenie vzniknuté pred poistením, ktoré klient nahlási spolu s novým poškodením. Tieto typy podvodov sa však odhaľujú spravidla jednoducho. Poškodenia totiž spolu vôbec nesúvisia a je zjavné, že sa nemohli stať v rovnakom čase.

V domácnostiach vznikajú podvody napríklad pri krádežiach, keď sa klient snaží navýšiť poistnú udalosť tým, že nahlási veci, ktoré v skutočnosti neboli odcudzené.

Poistné podvody sa vyskytujú aj pri životnom poistení, a to najmä pri úrazovom poistení. Práve tu sa vyskytuje najviac kurióznych príkladov. V istej poisťovni sa napríklad stretli so situáciou, keď poistenec dorazil s príbehom o tom, ako sa zranil pri práci a odrezal si prst na ruke. Podozrivé bolo, keď na nasledujúci týždeň prišlo do poisťovne ďalších 10 ľudí z rovnakej obce a s rovnakým úrazom. Ďalší príklad podvodu sa môže vyskytovať v poistení pracovnej neschopnosti, čiže v programe určenom na kompenzáciu straty príjmu počas klientovej „PN-ky“. Poznáme prípad ženy, ktorá sa pri svojom mesačnom príjme 200 eur poistila v maximálnej hodnote denného vymeriavaceho základu, kde môže odškodné dosahovať výšku napríklad aj 70 eur. Poistená žena následne odišla na tri mesiace domov z dôvodu práceneschopnosti. Peniaze, ktoré jej poisťovňa za tento podvod vyplatila, pri tom niekoľkonásobne prevyšovali výšku jej pôvodného príjmu. Slušná matematika, čo myslíte?

Ako sa vyhnúť spochybneniu

Pretrvávajúcou problematikou sú aj krádeže v domácnostiach. Ako účinne dokázať, ktoré veci boli skutočne odcudzené a ktoré si klient „vymyslel“ sám? Tieto situácie niektorým vynaliezavcom otvárajú ďalší priestor pre skreslené či vykonštruované tvrdenia.

Efektívny spôsob, ako pri poistnej udalosti vyčísliť hodnotu odcudzených vecí, spočíva v ich fotodokumentácii. Poškodený je totiž povinný nejakým spôsobom preukázať výšku škody, ak nemá fotografie alebo ponechaný originálny doklad o tom, že odcudzené veci skutočne vlastnil, nastáva problém. Pri veciach, ktoré sú bežné, ako napríklad zlato v podobe retiazky či prsteňa, ktoré má klient zvyčajne doma, poisťovňa poväčšine klientovi dôveruje. Samozrejme len do výšky limitu plnenia cenných vecí. Klienti sa často bránia tomu, aby fotografovali svoje domácnosti alebo nehnuteľnosti. V podmienkach poistenia sú uvedené kroky, ako aj napríklad nutná obhliadka domov starších ako desať rokov. Klienti sprvu nevítajú tieto podmienky s radosťou, no na druhej strane im to dokáže pri poistnej udalosti veľmi pomôcť. Keď už je raz jeho fotodokumentácia založená v poistnej zložke, škodovosť sa dokazuje oveľa ľahšie. Ak nemá odložené doklady, napríklad o kúpe televízora či drahého nábytku, poľahčujúcou okolnosťou pri likvidácii sú spomínané fotografie. Zvykne sa však akceptovať aj iná alternatíva, keď si klient napríklad natočí svoju domácnosť na video a nahrávku niekde starostlivo odloží. Pri poistnej udalosti potom dôkazový materiál predloží poisťovni, ktorá vidí, čo sa v domácnosti v skutočnosti nachádzalo. Všetko samozrejme závisí od situácie, ktorá nastala, no v každom prípade dokumentácia je najefektívnejším spôsobom, ako sa vyhnúť polemikám.

 

Poistenie umenia alebo umenie poistenia?

Môže sa vyskytnúť situácia, keď klientovi z domu odcudzia umelecké dielo. Klient tvrdí, že ho doma mal, no nemá k nemu doklad, lebo ho napríklad dostal ako dar k sviatku. V takejto situácii vzniká problematika určenia poistnej hodnoty. V štandardnom poistení domácnosti sa nepoisťuje historická hodnota diela. Takéto poistenia robia špecializované poisťovne, ktoré poisťujú výstavy či vybrané drahé obrazy klientov. Najlepším spôsobom dokázania hodnoty umeleckého diela je vlastniť znalecký posudok. Pri privátnych klientoch sa poisťovne stretávajú aj s „emočnou kategóriou“ klientov, ktorí si myslia, že hodnota ich diela je neúmerne vysoká. Lenže osobná či emočná hodnota sa nedá vyčísliť. Preto je najvhodnejším nástrojom na prevenciu pochybností vlastniť spomínaný znalecký posudok. Obe strany sa tak vyhnú zbytočným diskusiám o tom, čo v domácnosti bolo a akú to malo hodnotu.  Primárne poistenie domácnosti slúži 95% populácie bežných ľudí a nie je určené na poisťovanie cenných vecí, či už v podobe umenia alebo drahých šperkov. Stačí, ak sa v domácnosti nachádza jeden významnejší obraz a do limitu plnenia bežných poistných udalostí sa už toto dielo nezmestí. Poistné podvody v rovine umenia teda nezaznamenávajú veľký úspech.

Boj poisťovní proti podvodom

V období po revolúcii bol „trend“ poistných podvodov oveľa rozšírenejší. Najzarážajúcejšie je, že na podvode participoval obhliadkár ruka v ruke s podvodníkom. Dnes už je situácia iná. Modernizácia podstatne sťažuje vznik podobne nekalých machinácií. Proces prešetrovania poistnej udalosti je oveľa transparentnejší a rýchlejší. No bizarné prípady podvodov sa nemôžu úplne vylúčiť. Poisťovne preto majú špecializované audity, ktoré túto problematiku skúmajú a prešetrujú. Existujú aj súkromné agentúry, ktoré sa špecializujú práve na podvodné praktiky poistenia. Pri dnešných moderných prostriedkoch, ako problém podvodov účin­ne odstrániť, zaviedli niektoré poisťovne novinky, akou je napríklad mobilná obhliadka udalosti. V praxi to znamená, že likvidátor všetko zdokumentuje na telefón a fotografie okamžite posiela do systému. V poisťovni spracuje udalosť ďalší pracovník. Pri systematickosti tohto procesu by sa podvody robili len ťažko.

 

V inej poisťovni napríklad zaviedli program, pri ktorom likvidátor ani nemusí byť na mieste udalosti. Klient s ním komunikuje online vďaka svojmu mobilnému telefónu. Minimalizuje sa tým možnosť kooperácie pri poistnej udalosti.

 

Vynaliezavosť podvodníkov je však bezhraničná. Svetlá budúcnosť v podobe úplne čistých praktík pri poistných udalostiach je zatiaľ zrejme nereálna. Ako sme písali v úvode, podvody boli a vždy budú. Poisťovne sa však musia snažiť eliminovať ich na minimum.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow