31. október 2020. Aurélia. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poistné produkty pre deti

Juraj Púchlo Juraj Púchlo Juraj Púchlo  5.9.2013 5.9.2013  

Deti sú nevyspytateľné a ich predstavivosť pri hraní ďaleko presahuje predstavivosť rodičov. Hlavne ak ide o pestvá končiace úrazom. Pritom až 80 % úrazov sa malým šibalom stane mimo domova, mimo dohľad rodičov. Poistenie má prioritne kryť následky, sekundárne môže slúžiť ako určitý balíček, „štartovné“, vyplatené pri dosiahnutí prahu dospelosti.

 

Dobrá poistka rodiča kryje i dieťa

Rodičia, ktorí očakávajú narodenie dieťatka, by si mali so svojím finančným agentom alebo priamo v poisťovni overiť, či ich poistné produkty dostatočne kryjú i ďalšieho člena rodiny. Často sú produkty už nastavené i na prírastok do rodiny a dieťaťu stačí dohodnúť napríklad len samostatné úrazové poistenie. Úrazové preto, lebo aj v prípade dostatočne poisteného rodiča môžu nastať neočakávané udalosti, ako napríklad strata finančného príjmu z dôvodu starostlivosti o dieťa (dlhodobé ochorenie, hospitalizácia), ktoré nie je možné kryť len poistkou rodiča.

Iný variant spočíva v poistení rodiča v rámci poistného produktu pre dieťa. „Rodič môže byť poistený spolu s dieťaťom, kde ale základným poistením je KŽP poistenie pre dieťa a pre rodiča je možné dohodnúť niektoré z ďalších ponúkaných poistení. V prípade, že majú rodičia potrebu zabezpečiť dieťa pri jeho tzv. „štarte do života“, je vhodné pre dieťa dohodnúť aj kapitálové životné poistenie (KŽP), najlepšie hneď po jeho narodení,“ uvádza Gabriel Tóth, špecialista externej komunikácie, Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

„Poistenie sa môže zriadiť pre dieťa vo veku od 0 do 18 rokov alebo ak je poistený dospelý, môže si pripoistením poistiť všetky svoje deti (dokonca aj tie ešte nenarodené). Poistenie je kombináciou KŽP a investičného životného poistenia (IŽP), pričom vďaka tzv. Ochrancovi výnosu zabezpečuje automatický presun výnosu z investičnej do kapitálovej časti, t. z., že dosiahnutý výnos už klient nestratí. Poistenie kryje trvalé následky úrazu (v 18. roku pokračujú ako TNÚ pre dospelého) a závažné ochorenia (v 18. roku automaticky zanikajú),“ hovorí Peter Janovíček, vedúci oddelenia retailových depozít Slovenskej sporiteľne.

Úmrtím dospelej osoby, poistenej na zmluve spoločne s dieťaťom, môže dôjsť k oslobodeniu poistnej zmluvy od platenia. Ak dieťa figuruje ako oprávnená osoba, patrí jej poistné plnenie ak je plnoleté, v opačnom prípade preberá plnenie zákonný zástupca dieťaťa. Samozrejme, poistiť možno i viac detí, napríklad ING Životná poisťovňa vo svojich produktoch umožňuje poistiť v rámci poistenia rodiča až 10 detí.

Dve skupiny detí a mládeže

„Pre deti vo veku do 15 rokov (vrátane novonarodených) ponúkame produkty kapitálového životného poistenia alebo investičného životného poistenia. Oba produkty ponúkajú širokú škálu pripoistení pre dieťa ako aj pre dospelé poistené osoby, ktorými môžu byť napríklad aj starí rodičia,“ uvádza Ing. Silvia Vlasková, Head of Marketing, UNIQA poisťovňa, a. s., a dodáva: „Pre deti so vstupným vekom od 15 rokov vrátane do 17 rokov ponúkame aj poistenie pre prípad úmrtia a dožitia aj rizikové životné poistenie s dividendou. Aj v týchto prípadoch platí, že poistné môžu platiť aj starí rodičia. Úrazové poistenie alebo pripoistenie detí je možné uzavrieť maximálne do 18 rokov veku dieťaťa. Rovnako ako vo všetkých poisteniach pre deti, aj v tomto prípade musí byť poistníkom dospelá osoba.“

Allianz – SP taktiež rozlišuje dve skupiny detských klientov. Deti so vstupným vekom 0 – 15 rokov, ktorým KŽP dohadujú len na pevne stanovenú poistnú dobu, a to do 25. roku života. „Poistený však môže požiadať o poistné plnenie aj skôr pri splnení určitých podmienok. V rámci úrazového poistenia ponúkame napríklad poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa alebo poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu dieťaťa. V úrazových poisteniach mládeže nerozlišujeme rizikové skupiny, len pre poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu dieťaťa stanovujeme poistné v závislosti od vstupného veku dieťaťa,“ uvádza G. Tóth a pokračuje: „Druhou skupinou sú deti so vstupným vekom 15 – 18 rokov po dovŕšenie 65. roku života, ktorým KŽP dohodneme s minimálnou poistnou dobou 5 rokov. V rámci úrazového poistenia môžu mať poistené napríklad poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody alebo poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu. Výška poistného je stanovená v závislosti od rizikovej skupiny, ktorá sa stanovuje podľa zamestnania a športovej činnosti, ktorú poisťovaná osoba vykonáva.“

„Pre dieťa od 0 do 15 rokov je možné uzatvoriť KŽP Komplet Junior s pripoisteniami trvalých následkov úrazu s progresiou, dobou nevyhnutného liečenia a kritické choroby dieťaťa. Pokiaľ má dieťa nad 15 rokov, môže uzatvoriť úrazové životné poistenie, kde si už môže vybrať aj „dospelácke“ verzie vyššie uvedených pripoistení, prípadne iné poistné krytia. To platí aj pre Komplet Junior, ak má dieťa 15 rokov,“ hovorí Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne.

„V niektorých produktoch sa za deti považujú osoby so vstupným vekom do 17 rokov, v iných zasa osoby so vstupným vekom do 14 rokov. Klient má možnosť uzatvoriť si úrazové a nemocenské poistenie Aktiv+, alebo si môže vybrať rizikový variant životného poistenia La Vita, kde je možné okrem iného dohodnúť poistenie závažných ochorení, dávok za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, trvalých následkov úrazu, hospitalizácie či chirurgického zákroku,“ spomína za spoločnosť Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Mgr. Lucia Makayová, manažérka komunikácie/hovorkyňa.

Najčastejšie sú zlomeniny

Ak nerátame KŽP, najčastejšie využívanými produktmi sú poistenie trvalých následkov úrazu a poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu. O čosi menej preferované sú poistenie kritických chorôb a oslobodenie od platenia poistného.

Ako sme zistili, klienti poisťovní najčastejšie nahlasujú zlomeniny horných a dolných končatín, podvrtnutia a vymknutia, pomliaždeniny a tržné rany, vybitia zubov, úrazy hlavy či popáleniny. „Najvyššie poistné plnenia sme vyplatili pri zraneniach, ktoré sa hoja buď s komplikáciami – závažné poranenia hlavy, viacnásobné poranenia organizmu a neurologické poškodenia, alebo pri tých, ktoré sa skončili trvalými následkami. Pri vysokom poistnom plnení za trvalé následky úrazu dieťaťa poskytujeme v závislosti od dohodnutého typu poistenia výplatu formou doživotného dôchodku,“ hovorí Zuzana Tehelová, riaditeľka odboru správy a likvidácie poistenia osôb z Allianz – Slovenskej poisťovne. Zaujímavé je, že za rok 2011 sa počas prázdninových mesiacov stal podpriemerný počet úrazov oproti zvyšku roka.

Nebáť sa zmien

Mnohí klienti majú nepodložené obavy z toho, že poistenie musia stoj čo stoj splácať pod hrozbou vysokých sankcií a „upisujú“ sa na dlhé roky. Finančné inštitúcie však zohľadňujú rôzne životné situácie a dokážu redukovať poistnú zmluvu, t. z. oslobodiť klienta od platenia poistného, alebo meniť frekvenciu platenia poistného. Podstatné je čo najskôr kontaktovať inštitúciu a požiadať o zmenu.

Foto: Shutterstock

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow