1. október 2020. Arnold. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poistný trh na Slovensku sa výrazne mení!

NextFuture NextFuture NextFuture  18.11.2016 18.11.2016  

Všadeprítomná digitalizácia na jednej strane sľubuje rast poistného trhu, na strane druhej výrazne mení portfólio poistných produktov. Vznikajú nové riziká, využívajú sa iné technológie a prichádzajú klimatické zmeny. To všetko spôsobuje, že trh aj poistenie budú iné ako sme ich doteraz poznali.

 

Nové riziká predpovedajú rast trhu

Na Slovensku v poslednej dobe badať nové trendy poisťovania. Poistenie si už vyžaduje aj krytie rizík, ktoré dosiaľ ani neexistovali. Dobrým príkladom je poistenie kybernetických rizík. Existuje už možnosť poistiť sa proti strate alebo krádeži dát klientov. Takéto poistenie pokrýva finančné odškodnenie klientov, pokuty od úradu a nutné náklady spojené napríklad s právnymi či poradenskými službami v oblasti komunikácie voči verejnosti. V USA je poistených takmer 10 % firiem, na Slovensku či v ČR sú to zatiaľ iba jednotlivé prípady, napriek tomu možno v tejto oblasti očakávať výrazný rast.

„Poistný trh sa vyvíja veľmi dynamicky. Slovenskí poisťovací makléri či poisťovne prinášajú na trh nové poistné produkty, ktoré sú vo vyspelých krajinách už v ponuke. Značný rozvoj zaznamenávame v oblasti digitalizácie, využívania rôznych foriem elektronického poisťovania,“ uviedol Martin Michal, riaditeľ RENOMIA Slovensko a člen prezídia Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve.

Rozvoj sa dá očakávať aj v oblasti poistenia pohľadávok. Objem predpísaného poistného v tomto segmente na Slovensku v roku 2015 bol necelých 11 miliónov eur, no na porovnanie v Českej republike predstavoval tento údaj 40 miliónov, a napríklad v Belgicku to bolo až 3,5 miliardy. Odborníci predpokladajú, že český trh bude stagnovať, kým ten slovenský čaká rast. Podľa údajov spoločnosti RENOMIA GROUP sa u nás očakáva 10 % medziročný nárast v tomto i v budúcich rokoch.

Objemy vybraného poistného v poistení pohľadávok na Slovensku:

Drony na úrovni automobilov

Rozmach využívanie dronov na komerčné alebo aj súkromné účely, vytvára potrebu ich poistenia. Užívatelia dronov na Slovensku si už dnes môžu vyžiadať komplexné poistenie týchto špeciálnych bezpilotných lietadiel, ktoré zahrňuje nielen poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou bezpilotného lietadla, ale predovšetkým havarijné poistenie dronov.

Medzi prvými poisťovateľmi dronov boli filmári, stavebné spoločnosti, ale aj poľnohospodári, ďalej piloti hobby dronov či športových dronov. Podľa štatistík sa v rámci RENOMIA GROUP stihlo poistiť niekoľko stoviek týchto zaujímavých technických noviniek. Ich počet rastie exponenciálne ruka v ruke s popularizáciou dronov. Poistenie je určite vhodná voľba, keďže cena dronu sa dnes pohybuje na úrovni od 1 480 € vyššie.

Iné krytia potrebujú aj poľnohospodári

Jedným zo segmentov dotknutých napríklad zmenou klímy je agro sektor, ktorý tvorí ďalšiu z dôležitých oblastí, v ktorej sa poisťovanie musí prispôsobovať dobe. Ide napríklad o špeciálne produkty pre poľnohospodárov. „Najmä v prípade výkyvov počasia je využívané poistenie poľnohospodárskych rizík, ako napríklad poistenie plodín, hospodárskych zvierat a lesov. Prepoistenosť (celkový počet farmárov/počet poistených farmárov) tu dosahuje úroveň pod 30 %, v ČR i v Európe je vyššia. V ČR prepoistenosť dosahuje približne 65 %, v Rakúsku a Maďarsku je to 100 %,“ povedal Ing. Martin Michal.

 

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow