28. september 2020. Václav. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poisťovacie podvody ako národný šport?

NextFuture NextFuture NextFuture  14.2.2014 14.2.2014  

Allianz – Slovenská poisťovňa v roku 2013 aktívne prešetrovala podozrivé okolnosti pri 1953 škodách, pričom objem potenciálneho plnenia predstavoval viac ako 4,7 milióna eur. Počet potvrdených podozrení sa vyšplhal na 1738 škôd, čo je až 89 percent zo všetkých prešetrených škôd. Až v deviatich z desiatich prešetrovaných prípadov sa tak v minulom roku preukázal pokus o poisťovací podvod.

Tento pomer je podobný ako v roku 2012, v ktorom Allianz – Slovenská poisťovňa preukázala podvodné konanie v 88 percentách prípadov, keď sa podarilo nielen predpokladať, ale aj preukázať vzniknuté podozrenie z nekalého konania. „Tento úspech z roku 2012 sa nám podarilo obhájiť aj v minulom roku, dokonca navýšiť ešte o jedno percento. Náš spôsob prešetrovania, rovnako ako aj náš tím vyšetrovateľov, potvrdil svoju kvalitu a systematickú prácu,“ hovorí Jaroslava Zemanová, vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností.V roku 2013 dominuje v počte šetrených škôd privátne poistenie majetku. Na druhom mieste sa umiestnilo povinné zmluvné poistenie vozidiel, ktoré v minulom roku v rámci neživotného poistenia jednoznačne viedlo počtom 974 šetrených prípadov. Bronz za počet šetrení, ale zlato za výšku šetrenej i uchránenej hodnoty si odnáša havarijné poistenie vozidiel. Pri šetrení takýchto škôd najviac rezonovali prípady totálnych škôd na vozidlách s pripoistením finančnej straty s vysokými plneniami za jednotlivé prípady. „Množstvo podvodov sú opakujúce sa prípady fingovaných škôd zo strany klientov. Dobrým príkladom sú podvody pri skratoch elektrospotrebičov, doslova za pár eur,“ konštatuje Vojtech Kosík, vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz – Slovenskej poisťovne. „Množstvo podvodov sú opakujúce sa prípady fingovaných škôd zo strany klientov. Dobrým príkladom sú podvody pri skratoch elektrospotrebičov, doslova za pár eur,“ konštatuje Vojtech Kosík, vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz – Slovenskej poisťovne.

Zdroj: TS Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow